hits

november 2017

To nyliberale løgner

Makt og løgn går hånd i hånd. Her skal vi se på to sentrale løgner i det moderne tankesettet. I en serie artikler tenkte jeg å ta for meg tankesettet nyliberalisme. I gjennomgangen av SSB-sirkuset...

Elitens kamp

Bak SSB-bråket skjuler det seg en rekke interessante kamper. Ikke minst kampen for å redusere demokratisk kontroll med staten. I et dokument fra 2008 gir Christine Meyer et sjeldent åpent innblikk...

Da jeg møtte SSB

For halvannet år siden fikk jeg låne SSBs modeller for å analysere strømmen av flyktninger og immigranter. Det ga meg andre innsikter enn jeg var forberedt på. Bruken av SSBs verktøy kom i stand s...

Religion i moderne tid

Kristendommen som religion i Vesten har vært i tilbakegang i mange tiår allerede. Spørsmålet er hva som kom i stedet. Er religion noe som kommer og går, eller er det en konstant? Betyr modernitet ...