hits

april 2016

Lang dags ferd mot null

Den tyske tiårsrenten flørter nok en gang med negative rentenivåer. Samtidig dukker det opp forbrukslån med negativ rente i Tyskland. Da renten på tyske statsobligasjoner med ti års løpetid var på...