hits

Tar ikke voksne på alvor

Jeg leste med interesse et debattinnlegg i VG om barnefilmen «Brillebjørn på bondegården». Innlegget er skrevet av journalisten Fredrik Drevon under tittelen «Lucy og Brillebjørn tar ikke barn på a...

Eksperter i frihandel

Ekspertene er for frihandel, men folk flest er skeptiske. Hvem har rett, ekspertene eller massene? Blant økonomer dyrkes troen på markeder fordi markeder samler sammen all lokal informasjon gjenno...

Uten verdi

Selskaper som Google og Facebook er verdt flere tusen milliarder kroner. Men det skal bare et lite knips til før selskapene er verdiløse. En del foretak i den nye økonomien har ingen fysiske produ...

Fra energi til profitt

Coca Cola koker vann i England for å selge det i Norge. «Smartwater» kaller de den profitable idiotien. I forrige uke skrev Ole Petter Baugerød Stokke en fin artikkel på Din Side om vannet so...

Lukrativ nærkontakt

Å vite hva sentralbanken gjør og tenker, er av stor verdi. En forsker i USA kan ha avdekket lukrativ nærkontakt mellom Federal Reserve og private banker. Jeg har tidligere beskrevet hvordan aksjem...

Nyliberalisme og utdanning

Norske nyliberalister foreslår å fjerne gratis utdanning i Norge. Utdanning som koster, er mer rettferdig mener de. «Gratis høyere utdannelse er urettferdig og kan bidra til å forsterke økonomiske...

En oppsummering

Etter ni tidligere artikler om nyliberalismen er det på tide å oppsummere. Som vanlig avhenger konklusjonen av øynene som ser. Dette er den tiende og siste artikkelen i en lengre serie om nylibera...

Kjernen i samfunnet

Kampen om kjernen i samfunnet er viktig. For den som kontrollerer kjernen, sitter med nøkkelen til endring og innflytelse. Tenk deg at tenkesettet i samfunnet alltid vender tilbake til en kjerne f...

Demokratisk underskudd

Nyliberalismen søker primært økonomisk overskudd selv om det innebærer et demokratisk underskudd. «Vi foreslår ting som folk synes er på kanten av galskap. Men før du vet ordet av det, har de...

Hadde Friedman rett?

Milton Friedman sa at «foretakets sosiale ansvar er å øke fortjenesten». 47 år etterpå er nyliberalismen godt etablert og nesten halvparten av deltakerne på en Oxford-konferanse sier seg ...

Nyliberalister i Norge

Nyliberalistene er mange og godt organisert. Også i Norge. Gjennom fem artikler har jeg diskutert sider ved nyliberalismen. Her følger en oversikt over de tidligere artiklene i serien om vår ...

Nyliberalister ut av skapet

Endelig står sentrale nyliberalister frem som nyliberalister. Det representerer et veiskille til ettertanke. Når ordet nyliberalisme dukker opp i diskusjonen, er det en del som har piggene ute; de...

To nyliberale løgner

Makt og løgn går hånd i hånd. Her skal vi se på to sentrale løgner i det moderne tankesettet. I en serie artikler tenkte jeg å ta for meg tankesettet nyliberalisme. I gjennomgangen av SSB-sirkuset...

Elitens kamp

Bak SSB-bråket skjuler det seg en rekke interessante kamper. Ikke minst kampen for å redusere demokratisk kontroll med staten. I et dokument fra 2008 gir Christine Meyer et sjeldent åpent innblikk...

Da jeg møtte SSB

For halvannet år siden fikk jeg låne SSBs modeller for å analysere strømmen av flyktninger og immigranter. Det ga meg andre innsikter enn jeg var forberedt på. Bruken av SSBs verktøy kom i stand s...

Religion i moderne tid

Kristendommen som religion i Vesten har vært i tilbakegang i mange tiår allerede. Spørsmålet er hva som kom i stedet. Er religion noe som kommer og går, eller er det en konstant? Betyr modernitet ...

Take it or leave it

Når folk ikke stemmer som ventet i demokratiske valg, blir ekspertene rådville. Hvis man ser de demokratiske opprørene gjennom brillene fra det såkalte ultimatumspillet, blir folks frustrasjon mer ...

Tankekors i moderne tid

Hvis du ikke forstår økonomifaget, forstår du heller ikke det moderne samfunnet. Her er en del tankekors for mennesker i det moderne samfunnet som ennå ønsker å tenke selv. Moderne sentralbanker s...

Nobel doublethink

Årets nobelpris i økonomi er nok et eksempel på doublethink. Fraværet av vitenskapelig tilnærming i økonomifaget gjør det mulig å gi priser til økonomer med diametralt motsatte teorier om hvordan v...

Fake facts

Fake news er det siste årets nyord. Likevel er det lenge siden feilaktige og styrte fakta ble en stadig større del av hverdagen vår. Det går neppe en dag uten at vi i det moderne&nb...

Stakkars amerikanere II

Det går nesten ikke en dag uten at USA demonstrerer vingling i stedet for resolutthet. Nå klarer ikke amerikanerne en gang å stå bak sin egen nasjonalsang. I fjor høst - en stund før Donald Trump ...

Faker Orwell

Hillary Clinton var tilbake i nyhetsbildet igjen i forrige uke med boken «What Happened». Boken byr på en bisarr feilslutning som gikk pressen og anmelderne hus forbi. I januar skrev jeg ...

Kapital mot arbeid

Det har i nyere tid aldri vært et større gap mellom kapital og arbeid i USA enn det er i dag. Er klassekampen endelig over? Hvis vi definerer klassekamp som kapitalens og arbeidernes tilgang ...

Innvandring og økonomer

Innvandring er et tema som ikke vil slippe taket. Meningene om teamet er delte, men hvorfor anbefaler nesten alle økonomer økt innvandring? Vestlige samfunn har opplevd store demografiske endringe...

Stakkars amerikanere

Med by og land hand i hand som motto forsøkte Arbeiderpartiet å samle nasjonens krefter i 1933. I 2017 er by og land i USA mer splittet enn de fleste kan huske. Fokuset på Donald Trump får ellers ...

Signalene fra markedet

I det moderne samfunnet er vi opplært til å ta signalene fra markedet. Men ikke hvis signalene kommer fra massen av velgere. Å forklare en person hva som kjennetegner samtidens tenkning, er omtren...

Shillers verden

Robert Shiller er nobelprisvinner i økonomi. Dessverre kan han fint lite om det samfunnet som økonomifaget skal beskrive. For en liten stund siden tok jeg utgangspunkt i en kronikk skrevet av...

Overflødige nasjoner

I en serie på fire artikler har jeg vært innom ulike former for empati før jeg så på utsiktene for nasjonalstaten. Dette er temaer som engasjerer, men bare når problemstillingen angår noe som er næ...

Nasjonalstatens fall

Det er snart 17. mai med feiring av Norge som nasjon. Men i bakgrunnen er det stadig flere som mener at nasjonalstatens fall ikke kan komme fort nok. Det har i mange år allerede vært noe som ikke ...

Vår empatiske sirkel

Du bryr deg om dem som faller inn i din empatiske sirkel. Men din empatiske sirkel er kanskje ikke den samme i 2017 som i 1817? I de to siste kommentarene har jeg fokusert på ledende politikeres o...

De bryr seg

En del bryr seg ikke om den armod som åpenbarer seg nærest. For de finner kompensasjon i den velstand som utvikler seg fjernest. I forrige artikkel «Bryr seg ikke» argumenterte jeg for at båd...

Bryr seg ikke

Store demokratiske skjelv i 2016 blir fremstilt som om de kom ut av det blå. Det er et forsøk på å dekke over for virkeligheten. I en serie artikler fremover vil jeg kommentere trekk ved det moder...

Déjà vu om igjen

Analytikerne ser bakover når de forsøker å se fremover. Derfor vil de aldri se vendepunkter i konjunkturene når de finner sted. Til glede for nye og gamle lesere ønsker jeg å vise en klassiker av ...

Upopulære Obama

Det viser seg at få amerikanske presidenter har vært mindre populære enn Barack Obama. Han havner på niendeplass over 12 presidenter siden Den andre verdenskrig. I kjølvannet av presidentskif...

Fake news

De tradisjonelle mediene har nettopp lagt bak seg det kanskje verste året noensinne. Og så innføres begrepet «fake news». Mediebildet går gjennom store endringer. Annonsørene foretrekker Goog...

Overraskende positivt II

Det kommer mye positivt fra USA for tiden. Makrooverraskelsene fra amerikansk økonomi er de største på fem år. For snart et halvt år siden skrev jeg at «[r]ekken med negative makrooverraskels...

Making America Young Again

USAs infrastruktur har aldri vært eldre. Enorme investeringer står for døren hvis foreldelsen skal reverseres. Alle som har vært i USA, har lagt merke til hvor gammeldags infrastrukturen i la...

Trumpeklapp i markedet

Tiden etter presidentvalget i USA har gitt aksjemarkedet et unormalt kraftig løft. Stikk i strid med spådommene. I mange sammenhenger brukes aksjemarkedet som dommer over utviklingen i økonomi og ...

Taperne vant

To faktorer forklarer Donald Trumps suksess i det amerikanske presidentvalget. Trump vant delstatene med lavere inntekter og dårligere arbeidsmarked. Sjelden har det kommet mer tullprat fra eksper...

Velfungerende prosesser

Dyktige beslutningstakere terper på prosess når utfallet ikke blir som ønsket. Dårligere beslutningstakere har til sammenlikning liten respekt for prosesser, men bruker mer tid på å forsøke en...

Making in America

«Making America Great Again», sa Donald Trump og vant. Et slagord uten mening, sa taperne. Hvem har rett? Donald Trumps slagord fra valgkampen har fått har medfart fra det etablerte. 370 økonomer ...

Bom, bom og atter bom

Det har allerede vært et annus horribilis for økonomer, medier og den etablerte eliten. To skivebommer er imidlertid bare et symptom på noe mer alvorlig. Verken brexit eller Donald Trump var ønske...

Slaver av antakelsene

Økonomer vil ha det til at de kan forutsi hvor økonomisk aktivitet vil finne sted og hvilke former denne aktiviteten vil anta. Kanskje de har et poeng, men ikke fordi de har rett. For ikke så leng...

Gross defective product

I en kommentarartikkel fra Reuters argumenterer forfatteren for at bruttonasjonalproduktet er en misvisende tallstørrelse. Heldigvis trenger man ikke vente på løsningen av problemet; den finnes. F...

Valg, media og statistikk

Valget i USA slår såpeoperaene i underholdningspoeng. Og media har endelig meldt seg ut som formidlere av nøytrale fakta. En undersøkelse i regi av The Center for Public Integrity viser at 96 pros...

Hodet i sanden

Makroøkonomene har vært systematisk overoptimistiske de siste 15 årene. Intet tyder på at økonomene stikker hodet opp av sanden med det første eller at økonomien kommer tilbake til gammel...

Déjà vu?

Ekspertene tok feil i forkant av brexit. Nå står valget i USA for døren. Har ekspertene lært av sine feil? Brexit kom ut av intet for ekspertene. Utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia var ...

Matematikken i økonomifaget

Økonomi og finans har blitt et matematisk fag. Men spørsmålet er om akademikerne bruker matematikken på riktig måte. Kritikken mot økonomifaget har vært et gjennomgangstema siden jeg startet ...

Overraskende positivt

Rekken med negative makrooverraskelser i USA er over. Akkurat når folk har mistet troen på økonomien? Etter seks kvartaler på rad med negative makrooverraskelser har tredje kvartal i år startet po...

Ut av fengselet

Amerikanske myndigheter faser ut private, føderale fengsler. Dermed løslates også forbudte tanker. Etter kommunismens fall har en uhindret versjon av kapitalismen fått regjere. Mens kapitalis...

Farvel til 17. mai

17. mai 1814 og 1905 er datoer som er i ferd med å gå i glemmeboken. Nasjonal selvråderett er avleggs. For to og et halvt år siden skrev jeg en kommentar om 17. mai. Det fremgikk kanskje ikke så k...

Brexit og hovedstrømmen

Den britiske folkeavstemningen tok de fleste på senga. Mange sover ennå og vil aldri forstå det som skjedde. Ifølge odds fra britiske bookmakere var det omtrent 75 prosent sannsynlighet for at bri...

Tidenes bløff

De lave rentene skyldes et spareoverskudd, ifølge sentralbankene. Og samtidig kjøper de verdipapirer i markedet for milliarder av kroner daglig. Er keiseren naken eller har han klær på? Det var sp...

Brenner lyset i begge ender

Rentene faller til nye bunnrekorder. Det utsetter de uunngåelige problemene. Tyske renter danner referansen i Europa. På fredag falt renten på tyske statsobligasjoner med ti års løpetid til 0,009 ...

Analytikerne: En klassiker

Denne gang ser vi på en klassiker til glede for både nye og gamle lesere. En klassiker som viser aksjeanalytikernes evne og vilje til å spå. Mye av aksjeanalytikernes tid går med til å spå. De lag...

Grenseløs optimisme

Marginene i amerikanske foretak er historisk høye. Likevel har analytikerne spådd resultatmarginer som ikke tålte møtet med virkeligheten. At analytikerne er en optimistisk gjeng, er etter hvert g...

Endeløst tullball

En ny kvartalssesong ligger bak oss. Enda en gang minnes vi om det formålsløse i kvartalsrapporteringen. Tre av fire kvartalsrapporter i S&P 500-selskapene var bedre enn ventet på forhånd. Fra 199...

Lang dags ferd mot null

Den tyske tiårsrenten flørter nok en gang med negative rentenivåer. Samtidig dukker det opp forbrukslån med negativ rente i Tyskland. Da renten på tyske statsobligasjoner med ti års løpetid var på...

Fra optimisme til nøkternhet

Aksjer har over tid gitt en realavkastning på fire-fem prosent. Du kan håpe på mer i fremtiden, men håp er ingen god langsiktig strategi. Det er ikke så lenge siden det ble snakket om at forventet...

Bonusenes manglende logikk

Det utbetales bonuser over en lav sko til ledere og andre som utfører komplekst arbeid. Forskning og sunn fornuft tilsier at bonusene virker mot sin hensikt. To forskere ved London Business School...

Rådyre aksjer i USA

Amerikanske aksjer er generelt usedvanlig dyre. I alle fall i forhold til sin egen historikk. Jeg har ved flere anledninger påpekt at amerikanske aksjer er dyre, bl.a. i et innlegg fra mai 2014. H...

En gjeng optimister

2015 ligger rett bak oss. Nok en gang kan vi slå fast at økonomene i meglerhusene var for optimistiske. I valget mellom optimisme og analyse vinner optimismen i meglerhusene. Det negative unngås f...

En norsk IT-suksess

Telecomputing er en norsk IT-suksess av de sjeldne. Men ikke i forhold til analytikernes overoptimistiske forventninger fra årtusenskiftet. «TeleComputing har håndtert IT-driften for små og mellom...

Norges tapte tiår

Norske aksjer har stått stille siden sommeren 2007. I utenlandsk valuta ser det enda svakere ut. Hvem skulle trodd for ti år siden at norske aksjer ikke ville gi avkastning i det neste tiåret? Fra...

Et skråblikk på nyheter

Noen nyhetsoppslag fortjener en kommentar fordi de er fordummende, mens andre minner oss om at moderne økonomifaglige prinsipper gjør det vanskelig å se nasjonens interesser. Torsdag i forrige uke...

Nye år, samme oppskrift

Et nytt kalenderår skaper inntrykk av blanke ark. I realiteten er alt som betyr noe ved det gamle. Sentralbankene er vår tids kanskje mest interessante makthavere. Gjennom pengepolitiske grep kan ...

Vive la France

Frankrike slår USA der hvor det teller mest. Nemlig på vekst i verdiskaping blant folk flest.Jeg har ved flere tidligere anledninger pekt på at medianinntektene i USA har stagnert de fire, fem sist...

Kjør julepølsedebatt

Julepølsa er for billig, hevder bøndene. Har de et poeng eller er det bare en pølse i slaktetida? VG.no skrev i forrige ukeat prisen på noen klassiske julevarer er overraskende lav. Det pågår ette...

Er internett en flopp?

- Internett er en flopp, slo forfatteren av et legendarisk leserinnlegg i DN fast for snart 20 år siden. Innleggethar blitt latterliggjort mange ganger, men kanskje dethadde et skjult poeng likevel...

Usikkerhet: En oppsummering

I fire artikler har jeg sett på usikkerhet fra ulike vinkler. Her er et forsøk på en oppsummering. I den første artikkelen,En serie om usikkerhet,åpnet jeg det hele med et filosofisk spørsmål: Er ...

Vår usikre verden III

Akademikere har i snart 100 år forsøkt å bruke sofistikert matematikk for å utrydde usikkerhet og bane vei for viten i samfunnsfagene. Dessverre har ikke verden blitt et sikrere sted. Hva gikk galt...

Vår usikre verden II

I søken etter visshet har moderne finansteoretikere kastet seg over metodeverktøy fra matematikken og statistikken. Det har ikke bare gitt gode resultater. Dette er den tredje artikkelen i en ...

Vår usikre verden I

Mennesker har alltid levd med usikkerhet. Vi vet ikke hva som ligger rundt neste sving, men er det likevel mulig å møte usikkerheten forberedt? Har vi mat i morgen? Har vi tak over hodet når natte...

En serie om usikkerhet

I en serie artikler vil jeg se på temaer som har med usikkerhet å gjøre. Det er et tema jeg med stor sikkerhet kan slå fast at vi vet lite om. Albert Einstein (1879-1955) sa at bevisstheten har ul...

Ørkenvandringen fortsetter

Moses ledet israelittene ut på en 40 år lang ørkenvandring før de kom frem til det lovede land. Amerikanske menn har gått 43 år uten lønnsøkning, og for dem er det ennå intet lovet land i sikte. H...

Sentralbanker uten kontroll

Kan sentralbankenes enorme pengepolitiske eksperimenter forsvares? Nei, fastslår visepresidenten i én av den amerikanske sentralbankens lokalavdelinger. Sentralbankene har alltid vært omdiskuterte...

Euro: Suksess eller fiasko?

EU-landene utenfor eurosonen har hatt høyere økonomisk vekst enn landene i eurosamarbeidet. Kanskje den felles valutaen er forklaringen på svak økonomisk vekst? I årene frem mot euroens fødsel i 1...

Det lange skiftet

Alles øyne er rettet mot lavere oljepris og sviktende vekst i vekstmarkedene. Mens mange ser på skiftet som en nyhet, forteller tallene en litt annen historie. Vekstmarkedene har sjelden vært mind...

Løsning på sommernøtten

Sommerferien nærmer seg slutten eller er over for de fleste. Her kommer endelig svaret på årets sommernøtt. Sommernøtten ble presentert i forrige blogginnlegg. Du kan friske opp spørsmålsstillinge...

Gjeld som institusjon

Det moderne samfunnet kjennetegnes av høy vekst i gjelden. Hva gjør den høye gjelden med samfunnet? Thorstein Veblen (1857-1929) sa at det var institusjonene som forklarte fremskrittene i samfunne...

Lite land, stort problem

Alles øyne er for tiden på Hellas. Det er dessverre ikke på grunn av sol og sommer, men død og fordervelse. Man kan bli trist av mindre. Økonomers budskap var en gang preget av optimisme og snakk ...

For optimistiske, igjen

Den økonomiske veksten har hatt for vane å skuffe optimistiske makrøkonomer de siste årene. Førstekvartalstallene fra USA minnet oss om at prognosene fortsatt er for høye til å tåle møtet med virke...

Gjeldsslette i sikte?

Tyske statsrenter marsjerer taktfast mot null. Hva skjer hvis trenden fortsetter og renten faller under nullstreken og blir negativ? I gamle dager, det vil si inntil for en håndfull år siden, var ...

Den synlige hånds magi

Markedene drives av en usynlig hånd, sies det. Tyske statsobligasjoner drives imidlertid av en hard og lett synlig hånd. I en av verdens mest populære lærebøker i økonomi, «Essentials of Economics...

Meglere snakket sant

Av og til går folk bananas. I forrige uke skjedde det da en megler innrømmet at «meglerselskaper er markedsførere mer enn noe annet». Jeg har messet om de skjeve incentivene i den transaksjondrevn...

Stockbroker Economics

Markedet er billig og alle nyheter er gode nyheter. For øvrig betyr anekdoter mer enn bevis. Velkommen til Stockbroker Economics. Av alle økonomiske skoler er Stockbroker Economics den mest utbred...

Skuffende svakt

Makroåret 2015 har begynt usedvanlig svakt i USA. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne samme rekke med skuffende makrotall. Da vi var på tampen av 2014, mente konsensus at 2015 ble året hvor ...

Fet og uangripelig

De store internasjonale bankene hevdes å være «too big to fail», for store til at samfunnet kan la dem gå konkurs. Kanskje er de også for store til at man kan gjøre noe med dem. Etter finanskrisen...

Gi bort penger av prinsipp

Det diskuteres om vi, det norske folk, må selge oss ned i statseide selskaper. Det reiser noen spørsmål. 1) Trenger vi pengene? Nei, vi har så mye at pengeoverskuddet spares i et oljefond. 2) Er ...

Aldrende økonomi

Alderen på anleggsmidler bare fortsetter å øke i USA. Sammenhengen mellom rentenivå og anleggsmidler har vært en helt annen enn den tilhengerne av moderne pengepolitikk tror på. Amerikanske anlegg...

Uforståelig pengepolitikk

Etter at den amerikanske sentralbanken begynte med kvantitative lettelser i 2008, har den snakket et språk de færreste forstår. Spørsmålet er om tåkepratet er tilfeldig, gjenspeiler en manglende tr...

Wall Street slår Nord-Korea

Nord-Korea bløffer og lyver. Mens vi ler avdenordkoreanske skrønene, slukes Wall Streets løgnermed naiv begeistring. Jeg har i en serie på hittil fem artikler vist at mange av aktivitetene på Wall...

Wall Streets lek med speil

Mange av aktivitetene på Wall Street er verdiløse og uten mening. Estimater og kvartalsrapporter er ofte ikke annet enn bare en lek med speil hvor publikum ender opp som offer. I fire artikler har...

Pinnsvin og rever

Den greske poeten Arkhilokhos (ca. 680-645 f.Kr.) sa at reven vet mange ting, mens pinnsvinet vet bare én stor ting. I dag vet vi ganske mye om hvem av de to dyrene vi bør høre mest på. I boken «E...

Gordons grøde

Moderne økonomer er glade i formler. I iveren etter å få formlene til å gå opp, står man i fare for å glemme de forutsetningene som gjøres underveis. Vi skal se at vekst kan være natt og dag i samm...

It's the economy, stupid

Markedene faller og folk psykes ut. Som vanlig er det økonomien som får skylden. Vi skal se at det er en tynn forklaring. De aller fleste markedsanalytikere antar at det er en kopling mellom det s...

40 års ørkenvandring

Amerikanske menn har gått over 40år uten lønnsvekst. Løftet om melk og honning har ennå ikke nådd arbeidstakerne i USA. Siden 1973 har medianinntekten blant amerikanske menn falt. Medianen er et s...

-Spis kaker

Siden årtusenskiftet har den jevne familien i USA fått omtrent ti prosent mindre å rutte med. Den amerikanske sentralbankens råd til familier som sliter med økonomien, er enkelt: Bygg en formue. I...

Alle mann til pumpene

Det er ikke bare sentralbankene som pumper opp prisene i kapitalmarkedet. Også de børsnoterte foretakene løper til pumpene. Amerikanske foretak foretrekker stadig oftere å kjøpe tilbake egne aksjer...

Økonomisk propaganda

Ifølge Det hvite hus skyldes den lave andelen yrkesaktive i USA at de store etterkrigskullene nyter pensjonisttilværelsen. Offisiell statistikk fra det amerikanske arbeidsdepartementet forteller de...

USAs comeback

Det så en stund ut som om USAs posisjon i verdens kapitalmarkeder var på hell. Siden finanskrisen har USA gjort et comeback og tatt markedsandeler blant verdens aksjemarkeder. Ved inngangen til 20...

Propaganda og geopolitikk

I løpet av noen måneder har folk i Vesten endret syn på Russland. Troen og lysten på fredelig sameksistens har stedvis blitt avløst av krav om straff og krig. Det er ikke så overraskende at geopol...

Manipulerte resultater

Resultatene i amerikanske foretak overdrives på vei opp og underdrives på vei ned, ifølge den uavhengige finansanalytikeren Andrew Smithers. Poenget hans støttes av både empiri og sunn fornuft. At...

Vekstprognosene stuper

Ved inngangen til 2014 var konsensus sjeldent optimistisk til vekstutsiktene. Når snart halvparten av året ligger bak oss, ser 2014 ut til å bli en reprise av de mange vekstskuffelsene de siste åre...

Tallet ingen ønsket

Veksten i den amerikanske økonomien var negativ i første kvartal. Foretakssektoren ble ikke skjermet for kontraksjonen, og kvartalsresultatene falt tre prosent i forhold til første kvartal 2013. V...

Amerikansk eksepsjonalisme

Aksjer i USA er eksepsjonelle. I alle fall hvis du vurderer prisingen av dem. Billigere aksjer må du langt ut av landet for å finne. Pengetrykkingen i USA driver amerikanske verdipapirer til værs....

Skating where the puck was

Konsensus har i flere år allerede snakket om «grønne skudd» og «avgangsfart» som metaforer på en økonomi hvor den selvforsterkende oppturen skal være like rundt hjørnet. Nå som vi er godt inne i 20...

Vekststoryen svant

Troen på vekst er svakere enn på over ti år. I alle fall hvis vi snakker om veksten i vekstmarkeder. Det har snart gått fire år siden futten gikk ut av vekstmarkedene, eller emerging markets som d...

Buffett taper

De siste ti årene har Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway steget mindre i verdi enn Standard & Poors's 500-indeksen. For mange beviser det at Warren Buffett ikke skaper mer verdi...

Central banker economics

For å forstå det moderne samfunnet, kommer du ikke utenom central banker economics. Her følger et lynkurs i central banker economics for deg som ikke har tid til å fullføre en master i denne delen ...

- En massiv gave

Sentralbankenes eksperimentelle pengepolitikk er vanskelig å forstå for den jevne mann i gata. Nå løfter en sentral innsider på sløret; de kvantitative lettelsene er en massiv gave til «de rike og ...

Trenden er intakt

Vekstestimatene for første kvartal barberes. Dermed opprettholdes en etter hvert årelang tradisjon med estimatkutt. Konsensus blant sjeføkonomene trodde på en vekst i USA i første kvartal på 2,6 p...

- Verdens verste økonom

For en del er John Maynard Keynes verdens verste økonom. Mens det er vanskelig å vurdere en økonoms kvaliteter uten å farges av ens politiske syn, forteller objektive fakta oss at Keynes var en sje...

Meteorologer og økonomer

Å sammenlikne meteorologer med makroøkonomer er ikke helt rettferdig. Mens meteorologenes prognoser blir stadig bedre, er det ingen bedring å spore i økonomiske prognoser. Jeg tror mange økonomer ...

Kutter og hever

Makroanalytikerne hever vekstanslaget for kalenderåret 2014 i USA. Samtidig kutter de i vekstestimatene for første halvår. Sjeføkonomene har nettopp hevet anslaget for veksten i det amerikanske br...

Sakraliserte teorier

Enkle tommelfingerregler styrer politikken i den moderne verden. Paven kaller disse reglene «sakraliserte mekanismer» og advarer mot en naiv tro på dem som har økonomisk makt. Den skarpeste kritik...

Makroelefanten

Det er ikke uvanlig at makroøkonomer bommer på den økonomiske veksten. Likevel er det uvanlig at de bommer så systematisk som de siste årene. Makroøkonomer har en svak merittliste når det gjelder ...

Tekniske analytikere

Fortell meg hvordan markedet har gått, så kan jeg fortelle deg hva analytikerne mener. Historisk kursutvikling er viktigst for å forstå analytikernes atferd. For å få innblikk i nyhetsstrømmen fra...

Legger listen høyere

Bare få dager ut i 2014 gjør amerikanske sjeføkonomer etaggressivt trekk. De oppjusterer vekstutsikteneognærmest utelukker en resesjon for det nærmeste året. Den økonomiske realveksten i USA antas...

Alltid optimist

Overgangen til et nytt år er høytid for finansielle prognoser. Tradisjonen tro spår aksjestrategene også i 2014 oppgang i aksjekursene. Det har ikke skjedd en eneste gang at aksjestrategene på Wal...

Nytt år, gamle verdier

Når 2014 står for døren, minnes vi om at det er 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Spørsmålet er om den gamle grunnloven bare er et stykke papir, eller om verdiene den er bygd på, er releva...

Mens vi venter

Tredjekvartalstallene fanger snart markedets interesse. Før sirkuset setter i gang, kan vi allerede nå slå fast at oppvarmingen har vært svak. Det er mange år siden jeg første gang skrev om «kvart...

Gapet øker fortsatt

Etter flere år med kvantitative lettelser i USA fortsetter inntektene blant folk flest å falle. Dermed øker gapet mellom den jevne amerikaners økonomi og de tallstørrelsene som markedsaktørene ser ...

Fed skårer igjen

Når sentralbanken snakker, stiger markedene. Jungelordet har vist seg å være viktigere enn analysen av fundamentale data og nøkkeltall de siste tiårene. På den ene siden har du virkeligheten, slik...

Foretaksomme USA

Foretakene i USA har blitt stadig bedre til å unngå de dramatiske resultatfallene. Mens den generelle økonomien opplever lavere trendvekst, har foretaksøkonomien klart kunststykket å balansere god ...

Kriger og aksjer

Borgerkrigen i Syria får stadig mer oppmerksomhet internasjonalt. Mange lurer nok på om det er riktig å selge aksjer hvis krigen i landet eskalerer og drar med seg andre nasjoner inn i konflikten. ...

Virtual reality

Vi bruker amerikanske myndigheters statistikk for å vurdere tilstanden i økonomien. Tenk om denne statistikken ga et vrangbilde av økonomien på verst tenkelig tidspunkt. Ved inngangen til 2008 var...

Tro på omslag i 2014

Makroøkonomene tror på et kraftig vekstomslag i 2014. De har aldri lagt inn et større vekstomslag i 2014-prognosene sine enn nå. Da vi gikk inn i kalenderåret 2013, trodde makroøkonomene at den gl...

På vei mot dommedag

Veien mot høyere aksjekurser er brolagt med bekymringer. Skal vi tro ledende forskere, er dommedag rykket nærmere enn på mange år. De siste ukene har jeg belyst konjunkturanalysen, både her, her, ...

Hvor høy blir veksten?

Vi har usedvanlig gode holdepunkter for at bunnen i veksten ligger bak oss. Det neste spørsmålet er hvor høy veksten blir. Jeg har de siste ukene gått gjennom fordeler og ulemper ved klassisk konj...

Signaler i støyen

Ledende indikatorer forteller oss at begynnelsen på konjunkturekspansjonen i USA vil bli den sterkeste siden tidlig 1980-tall. To normalt støyplagede indikatorer slår dessuten fast at amerikansk fo...

Krakket ingen hørte

Det var naturligvis panikk i kjølvannet av aksjekrakket i 2008 og 2009. Krakket i amerikanske statsobligasjoner i første halvdel av 2009 har det til sammenlikning vært helt stille rundt. Etter aks...

Bare to små ord

Vekst og inflasjon er to små ord. For porteføljeavkastningen kan de likevel bringe frem himmel eller helvete. I den taktiske markedsanalysen har jeg alltid jobbet ut fra antakelsen om at vekst og ...

Tror på renteheving

I kjølvannet av gode makrotall hevet markedet i forrige uke sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken vil heve renten før 2009 er omme. Historiske erfaringer tilsier at imidlertid at det...

På vei ut av resesjonen

USA er i verste fall på vei ut av resesjonen. I beste fall er verdens største økonomi allerede ute av den. Man bør selvsagt aldri uttale seg for klart om begivenheter som offisielt ikke er fastslå...

En forvirrende opptur

Når man ikke legger det samme i ordenes betydning, blir forvirringen total. Om vi for tiden er i en opp- eller nedtur, avhenger av hva man legger i disse to begrepene. Verdens aksjemarkeder er opp...

Risiko i bakvendtland

Vi har nå gått inn i en periode normalt preget av høyere volatilitet og lavere risiko. Når veksten stiger, oppfører aksjemarkedet seg på en måte som ikke er beskrevet i læreboken. Vanligvis bruker...

Bullmarkedets anatomi

Mer enn halvparten av verdens aksjemarkeder er allerede i et nytt bullmarked. Hva kjennetegner slike oppturer? Ned Davis Research (NDR) er blant verdens ledende miljøer innen kvantitativ teknisk a...

Et usannsynlig rally

Børsopppgangen siden den 6. mars viserdet lederskapet man bør vente av en syklisk basert børsopptur. Det øker sannsynligheten for at oppturen på 25 prosent siden bunnen i verdensindeksen ikke bare ...

Den tapte generasjon

Det har gått 40 år uten at aksjer har gitt høyere avkastning enn statsobligasjoner. Dessverre er sannheten enda verre for den jevne investor. Det er når man sammenlikner totaltavkastningen i den a...

Risikoens irrganger

Det er vanskelig å bli klok på risikoen i kapitalmarkedene. Derfor skal vi denne gang se på den risikoen en informert aktør kan ta full kontroll over. Jo mer man setter seg inn iinvesteringsrådgiv...

Et marked for troende

Verdens aksjemarkeder falt fredag til det lavest nivået siden 1997. Man må være sterk i troen på aksjer for å holde ut denne nedturen. Endelig begynner det å dukke opp kommentarer hvor man stiller...

Slik lurer markedet deg

Mangeønsker å plassere penger i et velkjent tema med en intuitiv appell. Dessverre står problemene i kø for investeringer hvor et fengende tema får rang foran den fundamentale analysen hvor verdi o...

Morgendagens tema

Jakten på avkastning driver mange inn i tematiske investeringer. Vi skal her se hvor vanskelig det er å gjøre om sterke samfunnstrender til gode investeringer. Finanskrisen herjer, men etter at st...

Er du hjernevasket?

Det er lett å le av andres feil. Her er to spørsmål du ikke svarer rett på. Den økonomiske krisen har lært oss at de riktige spørsmålene ikke ble stilt i forkant av nedturen, eventuelt at de rikti...

Fange av sløret

Det er lett å si hva man bør gjøre, men i praksis ender man altfor ofte opp som fange av sløret. En mann (av én eller annen grunn er det som regel menn som tror de har spesielle behov for «investe...

Finansdysleksiens pris

Investeringer, spekulasjon og trading. Ofte brukes de tre ordene om hverandre, men i realiteten skjuler de store forskjeller. Etter flere år i finansbransjen slår det meg at de færreste skiller kl...

Idiotiens nytte

På ett punkt har gambling i Las Vegas likhetstrekk med investeringer. Både ved spillebordet og i markedet gjelder det å få oddsene på sin side. Har du fått 17 eller mer på kortene når du spiller 2...

Vekst og aksjer

Spørsmålet «alle» stiller seg i dag, er hvilken vei aksjemarkedet går. Denne gang skal vi se på hemmeligheten bak god aksjetiming. Det er menneskelig å spørre om svarene uten å ville bruke tiden p...

Tilbake til steinalderen

Panikken råder. Svaret på markedskollapsen finner vi kanskje i steinalderen. En del indikatorer forteller oss at panikken er på samme nivå som i 1929. Kontrære indikatorer, som tidligere har beløn...

Hva er risiko?

Markedet filleristes og det er på tide å stoppe opp og spørre seg hva risiko er. Krakket i kapitalmarkedene vil utvilsomt gi tid til ettertanke, etter årtier med lite rom for kritiske spørsmål. Hva...

Resesjonens gode nyheter

Inntil nylig har mange forsøkt å sikre seg mot høy inflasjon. Nå er det bare Johnny-Come-Lately som bekymrer seg for prisstigningen. Jeg pekte i forrige uke på det faktum at de fleste av verdens ø...

Spår brutal nedtur

Et bredt utvalg av ledende økonomiske indikatorer forteller oss at nedturen i verdensøkonomien kan bli mer brutal enn mange er forberedt på. Mens fokus fortsatt er på krisen i USA, kan flertallet a...

Oljet berg og dalbane

Berg og dalbane er beste beskrivelse på oljeprisutviklingen de siste dagene. Torsdag steg oljeprisen med seks dollar, men fredag falt den tilbake like mye. Er det virkelig bare tilbud og etterspørs...

Kvartalssirkuset

Aksjeanalytikerne feirer tilsynelatende gode kvartalsresultater, men markedets fokus er et annet sted. Mens analytikerne bruker tiden på å studere bakspeilet, forsøker markedet å se hva som kommer ...

En oljet nedtur

I løpet av fire uker har oljeprisen falt fra 147 til 112 dollar. Samtidig har energiaksjer fått seg en sjeldent kraftig smell. Det er ikke ofte at børsnoterte råvarerfaller så mye som de har gjort...

Det tapte tiår

Aksjer lønner seg over tid, heter det. Vi skal se at det er ingen regel uten unntak. Det er velkjent at aksjer historisk har gitt høy avkastning. Siste tiårsperiode er imidlertid en påminnelse om ...

En global nedtur

Nedturen i aksjemarkedet signaliserer at den økonomiske nedturen er global. Nesten samtlige av verdens aksjemarkeder er nå i en fallende trend. Av 42 markeder verden over er det bare ett som forts...

I kjøpsstemning?

Kredittkrisen vil ikke slippe taket og nå snakkes det stadig mer om stagflasjon. Det høres ut som et typisk kjøpssignal, ikke sant? Media har nok av negative nyheter å ta fatt i. Overskriftene for...

Historisk oljeoptimisme

Optimismen i oljemarkedet har ikke vært høyere på 25 år. Dermed begynner nedsiden å bli stor dersom alle optimistene må snu. Det er smart å gå med massene inntil folk slutter å tenke og bruker and...

Høyere renter i vente

Markedet er i ferd med å prise inn høyere renter i store deler av verden. Bakgrunnen for renteoppgangen skjuler to vidt forskjellige scenarier. Økningen i råvareprisene og høyere inflasjon står hø...

Aksjemarkedets gåte

Det er en gåte for finansprofessorene at aksjemarkedet over tid gir så høy avkastning. Data som viser investorers faktiske avkastning gir akademika uventet støtte.Det har i mer enn 20 år eksistert ...

- Det snur snart

Rentemarkedet i USA forsøker å fortelle oss at risikoen for rentehevinger i USA er økende. Skal vi tro markedet, har vi gått fra kredittkrise til en ny vekstgiv med tilhørende rentehevinger på bare...

Moderne alkymister

Økonomiske data fra første kvartal vitner om at USA er i hardt vær. Selv om analytikerne gjør inntrykk av at de er på ballen, viser de harde fakta at aksjeanalytikerne sjelden har bommet så mye som...

- Resesjonsfaren avtar

I takt med oppgangen i aksjemarkedet forsvinner uroen for en økonomisk nedtur. Optimismen er på vei tilbake igjen.Jeg har ved flere anledninger vist til markedets syn på resesjonsrisikoen i USA. På...

Enden er nær

Aksjemarkedet prøver å fortelle oss at enden er nær. Det vil si enden på de dårlige tallene. Vi er nå midt i rapporteringssesongen for førstekvartalstallene. Jeg registrerer at noen forsøker å teg...

Reddet av pessimismen

Den økonomiske nedturen i USA er et faktum. Forhåpninger om en kortvarig resesjon er med på å dra aksjemarkedet opp.Aksjemarkedet har lagt bak seg en hyggelig uke. Nå som selv sentralbanken i USA v...

Er råvarer neste boble?

Det er resesjon i USA og det globale vekstbildet er det verste på mange år. Dermed er det grunn til å spørre om prisoppgangen i råvarer er en boble. Jeg har flere ganger pekt på at kapitalmarkedet...

Nå er det resesjon

Et ledende analysemiljø i USA slår endelig fast at det er resesjon og økonomiske nedgangstider i USA. Likevel stiger aksjemarkedet. Economic Cycle Research Institute (ECRI), som er blant USAs mes...

Holder ikke vann

Et marked på defensiven er som en teltduk når den utsettes for regn. Inni teltet er det tørt og trygt inntil regnet pipler inn og det blir vått og kaldt. Av og til er det som om markedet følger...

Det nye skillet

Hjelp fra utlandet gjør amerikansk foretakssektor mer robust enn tidligere. De neste månedene vil vise om hjelpen er forbigående eller nok til å forhindre en resesjon i USA. Resultatveksten i fjer...

En langdryg affære

Det er opplest og vedtatt at USA vil oppleve en resesjon i 2008. Likevel er det deler av økonomien som fortsatt stritter i mot. ECRIs ukentlig oppdaterte ledende indeks falt på ny i forrige uke. I...

Hva er risiko?

Tapsbomben i den franske storbranken Societe Generale minner oss om at livet er uforutsigbart. Det finnes ingen modell som fullt ut kartlegger risiko i komplekse, sosiale systemer - og det er tvils...

Lys i tunnelen

Det er lys i tunnelen. Er det et tog som kommer mot oss, eller er det virkelig lyset i enden av tunnelen som drar aksjemarkedet opp igjen? For litt over en uke siden var det tegn til krakk i marke...

En perfekt storm, nesten

Markedsforholdene har sjelden vært så mye verre enn i forrige uke. Her hjemme var vi vitne til nesten ti prosents svingning fra bunn til topp i løpet av én dag. Det var duket for en perfekt storm. ...

Et møkkamarked

De økonomiske utfordringene i USA er ikke lenger et isolert amerikansk problem. De aller fleste av verdens aksjemarkeder har kastet seg på den amerikanskledede nedturen. Amerikanske aksjer gikk ny...

Kunsten å spå

Stadig mer sofistikerte markeder gjør det enklere enn noensinne å hente ut verdifull informasjon om fremtidige utfall. Skal vi tro markedene, blir det resesjon i USA, Hillary Clinton blir president...

Resesjon og myntkast

Skal vi tro et stort utvalg av spekulanter, er resesjonsrisikoen i USA over 50 prosent. Skal man gå mot strømmen, må man nå stille seg i optimistenes leir. Forrige uke ga oss klare signaler om at ...

Julegaver til deg selv

Etter et vanskelig børsår fortjener du en julegave eller to. Her presenteres to nye bøker du kan gi til deg selv. I USA er «behavioral finance» allerede et forslitt, hypet uttrykk. I Norge har det...

Markedet holder pusten

Markedet begynner så smått å leke med et resesjonsscenario i USA. Samtidig viser en gjennomgang av aksjeanalytikeres anbefalinger at gode råd er dyre hvis markedet skulle snu. Jeg har gjort det ti...

Bedre under overflaten

Det knytter seg stor spenning til kvartalsrapportene for tredje kvartal. I USA, hvor fokus på tredje kvartal er størst, har resultatveksten tilsynelatende stoppet helt opp. Det er fullt mulig å vi...

Eksplosiv resesjonsfare

Ifølge markedet har risikoen for en økonomisk nedgangskonjunktur økt betydelig de siste dagene. Vi må tilbake til uroen i august og september for å finne mer resesjonsuro blant markedsaktørene. Fo...

En varsellampe blinker

Optimismen i markedet har ikke vært høyere på to år. Dermed blinker en varsellampe rødt. Sentimentet, eller markedsstemningen, har ikke vært høyere siden høsten 2005. Det føles kanskje utrolig me...

Ny toppnotering

Amerikanske aksjer steg fredag til ny historisk toppnotering. Samtidig varsles det om full stopp i foretakenes inntjening. De siste ukene har vært en oppvisning i hvorfor det er lurt å ha gjort hj...

Myk landing i sikte

Tirsdagens rentekutt i USA satte i gang en av historiens kraftigste kursreaksjoner i amerikanske aksjer. Nå er det utsikter for en myk landing i USA og verdensøkonomien som tenner investorene. Den...

Hyggelige utsikter

Markedet begynner å prise inn et hyggelig utfall av kredittkrisen. Men i bakgrunnen lurer skremmende scenarier. Én av mine nye favorittindikatorer er kombinasjonen av opsjons- og futuresmarkedets ...

Som en skrekkfilm

«Vær forsiktig med hva du ønsker deg. Det kan gå i oppfyllelse», heter det i skrekkfilmen. Samme advarsel kunne vært brukt om markedsuroen akkurat nå.For noen måneder siden pekte jeg på overoptimis...

Et spørsmål om frykt

En nærmere gjennomgang av mer enn to tusen andrekvartalstall i USA tyder på at bunnen i den økonomiske avmatningen er bak oss. Det er det ikke mange som bryr seg om når frykten får sette markedsage...

Når snur markedet?

Etter flere dagers børsfall er pessimismen tilbake i markedet. Når vil markedet stige igjen? Spørsmålet i tittelen er selvsagt umulig å svare helt sikkert på. Likevel vil jeg forsøke å dra opp noe...

Svake kvartalsrapporter

Andrekvartalsrapportene i USA gir klar tilbakemelding om at den amerikanske økonomien har vært gjennom en avmatning. Årsveksten i resultat etter skatt blant et stort utvalg amerikanske selskaper li...

Et uforståelig marked

De globale kapitalmarkedene har vært preget av usikkerhet de siste ukene. Stadig mer komplekse aktiva det ikke finnes etvelfungerende markedfor må ta sin del av skylden. (Denne ukeskommentaren er ...

Økonomien koker

De amerikanske obligasjonsrentene eksploderte i forrige uke og renten steg 0,25 prosentpoeng i forhold til uken før. De optimistiske forhåpningene om rentekutt i USA er definitivt borte og i kjølva...

Fordummende debatter

Hva har den tjukke gutten på debattprogrammet om fedmeepidemien og aksjemarkedets generelle prising felles? Begge er med på å styre ellers interessante debatter inn i et fordummende hjørne. Forled...

Finnes Gud?

I en serie artikler den siste uken har jeg forsøkt å vise at massene sitter på visdom som i mange tilfeller er egnet til å løse både enkle og komplekse problemer. Kan massenes visdom gi oss svaret ...

Sjeldent gode signaler

Ledende økonomisk indikator stiger til det høyeste nivået på tre år og gir dermed det beste vekstsignalet på fire år. Likevel stiller mange spørsmålstegn ved rekordene i aksjemarkedet. I ballspill...

Løsningen på FrP-koden

Nylig kom det ut en bok som introduserte begrepet "FrP-koden". Mange er forbløffet over at Fremskrittspartiet er landets nest største parti på meningsmålingene. Jeg skal ikke her komme inn på polit...

Markedets trylleformel

Markedet stiger til stadig nye rekorder. Ekspertene klør seg i hodet og roper "fare på ferde". Jeg vil her vise hvorfor det gjerne er slik at ekspertene tar feil og markedet viser veien. Aksjemark...

Kjøp møkk

Meglernestor Jan Petter Sissener udødeliggjorde begrepet møkk i finansnorge. Nå viser en ny studie at møkk virkelig er gull i aksjemarkedet. - De som selger på disse nivåene er tullete. Det ligger...

Det lyser resesjon

Interessen for nyhetssaker som har med risikoen for en økonomisk nedgangskonjunktur å gjøre, nådde i går en ny topp. Interessant nok er dette et lærebokeksempel på at fokus gjerne er helt feil ved ...

Hårreisende prising

Vi står midt oppe i den verste markedsuroen på et års tid. Kursfallet startet i Kina, hvor prisingen av aksjer er hinsides fornuft. Hvordan står det til med prisingen av aksjemarkedet i resten av v...

- Mugabe knuser Bush

I beste Mor-Lille-er-en-stein-tradisjon kan det vises at Zimbabwes økonomi er en langt større suksess enn USAs. Ifølge økonomisk teori er Zimbabwe under Mugabe et økonomisk mirakel. Zimbabwe-børsen...

Uke 5: Ser mot USA

Ukestart #5: 29. januar - 3. februar 2007 Rapporteringssesongen for fjerdekvartalstallene i børsnoterte selskaper er i full gang. Som vanlig er det mest fokus på USA, verdens viktigste enkeltmarked...

Let the good times roll

De siste årenes økonomiske fremgang er i ferd med å viske ut gamle skiller mellom verdens fattige og rike. I dag låner vi ut penger like gjerne til tidligere ustabile stater i Asia, Latin-Amerika o...

Det er børskrakk!

Markedet har falt 34 prosent og bare siden desember har kursene kollapset 16 prosent. Alle trodde på fortsatt kursoppgang, men markedet har gjort alle prognoser til skamme og investorene fatti...

Thoughtcrime IS death

Ved inngangen til det nye året går det sport i å lage prognoser for hele inneværende år. Uheldigvis er slike prognoser verdt lite.  I George Orwell-novellen 1984 (publisert i 1949) forsøker m...

Aksjer på billigsalg

Spør du 10 økonomer om aksjer er billige eller dyre, står du i dag i fare for å få 10 ulike svar. Etter tidenes inntjeningsvekst er det vanskeligere enn på lenge å gi ett enkelt svar på spørsmålet ...

Maskin vs menneske 1-0?

Sist uke kunne vi lese i Finansavisen at 90 prosent av aksjemeglerne snart ville være overflødige. -Det tar ikke mer enn maksimum fem år før de er erstattet av datamaskiner, sa meglernestor Jan Pet...

Sprett champagnen

Oppgangen i aksjemarkedet begynte i oktober 2002. Nå er det den tredje lengste i historien. Oppgangen kommer i kjølvannet av tidenes økonomiske opptur i foretakssektoren. For å ha bedre begrep o...