hits

Store tiltak, liten effekt

Det er av sine egne man skal ha det. Forskere ved den amerikanske sentralbankens regionalkontor i San Francisco hevder at de historisk enestående pengepolitiske eksperimentene har liten effekt på r...

Den store moderasjonen

En del økonomer trodde kampen mot økonomiske nedturer var vunnet. Spørsmålet er om det bare er tiden med høy vekst som er over, mens de økonomiske svingningene vil komme tilbake. Mindre økonomiske...

Veksten på vei

Bilbruken i USA har falt og flatet ut. Det reiser spørsmålet om et av amerikanernes gamle frihetssymboler står for fall. Bilen har i mange tiår vært et symbol på frihet i USA. Unge drømte om den d...

Kapitalismens høyborg

Mens de vestlige aksjemarkedene stiger i verdi, faller verdiene i vekstmarkedene. Mon tro om det er en styrt og villet utvikling. Jeg har tidligere pekt på den svake relative utviklingen i vekstma...

Tallmagi skapte resesjoner

Det er tre typer løgner; løgn, forbannet løgn og statistikk. Vi skal se at frasen treffer godt i sammenhenger som har med konjunkturanalyse å gjøre. I konjunkturanalysen skilles som regel mellom e...

Det store løftet

Aksjemarkedet stiger til nye rekorder. Til tross for nye rekorder har vi til gode å se et tilsvarende løft i etterspørselen etter de varer og tjenester som utgjør omsetningen i verdens børsnoterte ...

I will work harder

Den jevne amerikaner taper terreng i forhold til de rikeste. Til tross for økende forskjeller mellom fattig og rik i USA tror amerikanerne fortsatt på hardt arbeid, individualisme og personlig frem...

Sentralbankene lykkes

Verdens sentralbanker eksperimenterer med pengetrykking og støttekjøp av finansielle aktiva. Eksperimentene har klaffet for dem som følger med på velstanden fra toppen. Det er for tidlig å felle e...

Jobbkutt gir aksjefutt

I Karl Marx’ (1818-1883) analyse av kapitalismen sto arbeid og kapital mot hverandre; han mente kapitalismen var basert på destruktive krefter som til slutt ville lede til kapitalismens fall ...

Moderne gullkamp

Gull har vært i sentrum for mange kriger. Nå kjempes en moderne krig om sannheten bak fallet i gullprisen. Fredag den 12. april og påfølgende mandag 15. april falt gullprisen til sammen 14 prosent...

Nytt år, gamle trender

Førstekvartalstallene fra den børsnoterte foretakssektoren kommer for tiden som perler på en snor. Det spørs om årets første kvartalsrapporter vil bringe med seg et brudd på gamle trender. Veksten...

Frihandelens velsignelse

Å sette spørsmålstegn ved frihandel og globalisering er som å banne i økonomenes kirke. En fersk rapport fra mer enn 20 forskere ved Massachusetts Institute of Technology nyanserer de positive side...

Høye forventninger

Aksjeanalytikerne lover mer enn selskapene klarer å holde. Overdreven optimisme er regelen og det hører med til sjeldenhetene at selskapene leverer mer enn ekspertspådommene. Aktørene i kapitalmar...

To bulle menn rider igjen

Det tok to dager fra Dow Jones-indeksen satte en ny historisk toppnotering til et par av historiens største børsoptimister kom på banen igjen etter flere år i skyggen. Nye rekorder bringer gamle ar...

Vekst ingen mirakelkur

Aksjer i vekstmarkedene har ikke gjort det bedre enn aksjer i resten av verden siden høsten 2007. Høyere vekst og positive handelsoverskudd er ikke alltid oppskriften på best relativ avkastning. S...

Fasiten for 2012

Når vi er godt inne i 2013, virker det kanskje merkelig å se tilbake til 2012. Et tilbakeblikk kan imidlertid hjelpe oss til å forstå hvilke verktøy som har fungert, og som dermed kan gi oss det be...

Store forventninger

Mens folk forventer omtrent seks prosent i avkastning i aksjemarkedet, heller tre britiske professorer kaldt vann i blodet på optimistene. Skal vi tro de tre professorene, er det riktigere å se for...

Pristrøkket i eiendom

Norske eiendomspriser har gode grunner for å stige. Likevel har en del av det norske eiendomsmarkedet nettopp lagt sju år bak seg uten realprisoppgang. En kork flyter og en person med bakgrunn fra...

Smart bruk av informasjon

Samfunnsforskere er vant til å tenke seg at jo mer informasjon, desto bedre. I praksis skal vi se at det i mange tilfeller ikke er så enkelt. Jeg tror mange har et inntrykk av at økonomer er en yr...

Spådommene for 2013

Tradisjonen tro bringer et nytt år med seg nye spådommer. Vi gjør klokest i å se på disse prognosene som grei underholdning i stedet for å satse alle sparepengene på slike spådommer. Det er vanske...

Skapt til å tape

Mennesket ble skapt til noe helt annet enn å lykkes i kapitalmarkedene. I valget mellom tap og gevinst velger mennesker tap. Når jeg legger frem problemstillingen som om den gjelder å velge mellom...

Hvis veksten uteblir

Etter flere år med lav vekst bekymrer mange seg for vekstskuffelser også i 2013. En amerikansk økonom tror veksten kan utebli i resten av århundret. De siste årene har veksten i mange vestlige lan...

Markedets triumf

Nettbaserte markeder tippet riktig vinner av presidentvalget i USA for tredje gang på rad. Mens ekspertene i media snakket om jevnt løp mellom Obama og Romney, var markedene aldri i tvil om valgvin...

En ny vår?

Ledende indekser stiger i USA. Mange tolker oppgangen som begynnelsen på en ny vår i økonomien, men tolkningen kan bero på en misforståelse. Det er mange som bruker ledende indekser i konjunkturan...

Alternative aktiva skuffer

I kjølvannet av svak aksjeavkastning har alternative aktiva kommet i vinden. Nye data viser at alternative investeringsstrategier ikke har hjulpet de fleste investorene med å oppnå høyere avkastnin...

Spekulantens tap

Avkastningen i aksjemarkedet har uteblitt for mange som har puttet pengene sine i aksjer. Her vil jeg forsøke å belyse hva som gikk galt. For bare fem eller ti år siden var det bred enighet om at ...

Den nye pengemaskinen

Alkymi har for lengst blitt avfeid som en uoppnåelig drøm. Vi skal imidlertid se at troen på gamle dagers trolldom har blitt avløst av troen på finansielle pengemaskiner. Ifølge Store norske leksi...

Déjà vu

I finans har man for vane å spørre eksperter om veien når man lurer på hva fremtiden vil bringe. Her skal vi se at selv om det er vanskelig å spå om fremtiden, så er det lett å spå hva ekspertene v...

Amerikansk drøm brister

Medianhusholdningen i USA opplever fortsatt fall i inntektene. De økonomiske ulikhetene har aldri vært større i USA enn i dag. De kanskje viktigste økonomiske nøkkeltallene har med husholdningenes...

Etterpåkloke økonomer

Du er en temmelig god spåmann hvis du klarer å identifisere resesjonen når den starter. I regelen er det bare i etterpåklokskapens lys at økonomer oppdager nedgangskonjunkturer. Alan Greenspan var...

Piffen ute av USA

Veksten i den amerikanske økonomien har dabbet av siden resesjonen like etter årtusenskiftet. Vi skal se at det finnes en åpenbar forklaring på den lave veksten. I jakten på årsaker til at den ame...

Aktive forvaltere er best

Definisjonen av aktiv forvaltning er problematisk. På den ene siden er aktiv forvaltning, i begrepets mest brukte form, et nullsumspill hvor gjennomsnittskunden er taperen. På den andre siden er de...

En strøm av nyheter

Hver dag oversvømmes vi av nyheter. Her er et forsøk på å systematisere markedsrelevante nyheter på en kvantitativ og objektiv måte. Da jeg jobbet som kapitalforvalter og brukte mye av tiden på ...

Trøkket i storbyene

Boligprisene i norske storbyer får drahjelp av befolkningsveksten i byene. Det viser seg at denne veksten ikke hadde vært den samme uten økt innflytting fra utlandet. Det er lett å glemme at det n...

Hedgefond som hedge

Et vanlig argument for hedgefond er at de skal gi investor verdifull diversifisering i porteføljen. En gjennomgang av hedgefond de siste 20 årene viser at diversifiseringseffekten er overvurdert. ...

Gode råd, sterke følelser

Gode råd er ikke nødvendigvis så gode i mottakers øyne. Menneskers naturlige følelser gjør det vanskelig å skille godt fra dårlig. Å gi råd er en naturlig del av den moderne finansbransjen. Avisen...

Det ignorerte alternativ

Mens aksjemarkedet har falt i løpet av det siste året, har norske statsobligasjoner gitt fenomenal avkastning. Til tross for enestående avkastning, er det liten oppmerksomhet om det faktum at få pe...

Avkastningen i hedgefond

Den moderne hedgefondsbransjen er mer enn 20 år gammel. Det er på tide å reise spørsmålet om disse fondene har skapt verdier for kundene og undersøke bransjens bruk av avkastningstall. I forrige k...

Avkastningen uteble

Milliarder av kroner har gått inn i hedge- og venturefond de siste årene. Dessverre ser det ut til at avkastningen har uteblitt. En innsider i hedgefondsbransjen og en erfaren ventureinvestor tegn...

Maskiner og kompetanse

Arbeidsledighet har blitt et enormt samfunnsproblem i mange land. Det er derfor interessant å spørre om det var uunngåelig at det skulle bli slik. Når halvparten av yngre spanske og greske potensi...

I saksa

Mens makrotallene går til værs, er nyhetsstrømmen fra de børsnoterte foretakene avmålt. Det indikerer er sesongproblematikk kan bli viktig for å forstå den fundamentaløkonomiske utviklingen. I feb...

Tapt tiår i Spania

Den spanske økonomien er i revers. Resesjonen i Spania ledsages nå av at prisen på spansk kredittforsikring har brutt tidligere rekorder. Spania har sannsynligvis vært i en resesjon i mer enn fire...

Det går likar no

Stadig flere synes å føle at verdensøkonomien er på bedringens vei. En objektiv gjennomgang av makrotallene indikerer at det er et voksende gap mellom persepsjon og virkelighet. Økonomene har oppj...

Fra oppside til nedside

Finansieringen i kapitalistiske økonomier kommer i hovedsak fra to kilder, nemlig gjeld og egenkapital. De siste tiårene har gjelden vokst betydelig mer enn økonomien og fortsatt er det gjeldspapir...

Blåser i «boblen»

Mens alles øyne var på «boligboblen», bestemte Norges Bank seg for å kutte renten. Rentekuttet er enklere å forstå når man ser på utsiktene for eksportrettet industri. Det er for tiden...

Love is in the air

Stemningen i aksjemarkedet har sjelden vært mer positiv enn nå. En kjapp og daglig oppdatert indikator forteller oss at sentimentet er det høyeste på 20 år. Strømmen av positive makrooverraskelser...

For høye boligpriser

Jeg har til gode å treffe noen som kan fortelle meg hvor taket på boligprisene er. Det er kanskje fordi det ikke finnes noe tak. Å diskutere boligpriser med folk er interessant. På den ene si...

Bolig som businesscase

Norske boliger er priset like høyt i forhold til leie som aksjemarkedet var priset i forhold til inntjening i 2000. Oppfatningen av at aksjemarkedet var en boble på slutten av 1990-tallet er imidle...

Boble! Hvilken boble?

Debatten om norske boligpriser har fått et oppsving. Noen vil ha det vil ta boligprisene i Norge er en boble, mens andre fnyser av slike påstander. En debatt om bobler blir fort opphetet. Jeg tror...

Investering vs spekulasjon

Alle vil være investor, ingen ønsker merkelappen spekulant, men de færreste klarer å definere forskjellen mellom de to begrepene. Vi skal se at ikke alt kan kjøpes for penger. Når jeg spør folk om...

Han som gikk på vannet

Siden Jesu Kristi dager har ingen gått på vannet. Likevel er det mange som stadig prøver seg og enda flere som forventer å se at en ny mann går på vannet. I både teori og praksis vet vi at aktiv f...

When in trouble, double

Er det bedre å ta tyren ved hornene, eller å gå utenom? Dagens finanskrise har likhetstrekk med en fascinerende, men farlig veddemålsstrategi. Gambleren har hørt ordtaket om «when in trouble...

Historisk dyrt eie bolig

Finanstilsynet har strammet inn på reglene for boliglån. Eiendomsmeglerne frykter at unge kjøpere kastes inn i dyrt leiemarked, men faktum er at det aldri har vært mindre dyrt å leie i forhold til ...

Sofister og risiko

Pris og verdi er to forskjellige ting. Likevel styres risikoen i kapitalmarkedene som om prisen gir et fullgodt mål på risiko. Benjamin Graham, som i dag er kanskje mest kjent som Warren Buffetts ...

Fortjent og ufortjent

I marerittet ser du en fare, men kan ikke rope. Hva om det var slik i virkeligheten også? Det var en gang slik at de fleste økonomer var opptatt av fremgang for massene og bekjempelse av fattigdom...

Arbeid og kapital

Samfunnsdebatten bærer av og til preg av forestillingen om at kapitalister står mot arbeiderne. Denne forestillingen tilsier at kapitalistene aldri har tatt mer av samfunnskaken enn i dag. Da Karl...

Helt gresk

Grekerne skaper nyhetsoverskrifter og uro i markedene. Det er lite trolig at verden er i stand til å glemme Hellas med det første. Mediene flommer over av forslag til en løsning på de greske probl...

1 krone for 50 øre

Ifølge teorien om effisiente markeder er det ikke mulig å kjøpe en krone for 50 øre. Likevel er det nettopp dette en verdiorientert investor forsøker. Vi hører av og til historien om mannen som kj...

Planleggerens død

Hva kalles en tilstand hvor alle plutselig ser poenget, men ingen våger å foreslå løsningen? Å holde øynene åpne, tvinger en fort inn i dilemmaer som lukter mer politikk enn moderne økonomisk analy...

Illikvid avsporing

Noen tror at illikvide investeringer gir en automatisk høyere avkastning enn likvide plasseringer. Det er en farlig antakelse, for likviditet skaper ikke verdi alene. Jeg leser i mediene at man må...

Kognitiv dissonans

I Bokmålsordboka er dissonans definert som «skurrende tonesammensetning», «mislyd». Kognitiv har med de mentale prosessene å gjøre som leder til fornufts- og erfaringsbegrun...

Demokratiet er deprimert

Problemene tårner seg opp for store deler av verdensøkonomien. Da er det fort gjort å glemme at stadig flere har opplevd en økonomisk nedtur i over et tiår allerede. Med fare for å generalisere og...

En spansk en

Når økonomien møter motbakke og motvind på én gang, er det interessant å kartlegge de svakeste i feltet. Bare slik kan man være forberedt på fremtidige sprekker. Med fare for å hente for ma...

IT-myten

Den store effekten av IT-revolusjonen har uteblitt. Informasjonsteknologien preger hverdagen vår, men fortjener neppe en plass i verdenshistorien over de viktigste kvantesprangene i vanlige folks v...

Det store spranget

Mens usikkerheten om den økonomiske fremtiden øker, kan vi sikkert slå fast at aksjeanalytikernes prediksjoner er for optimistiske. Vekstanslagene i analytikernes regneark er et regnestykke som ikk...

Pardon my French

Spesialiseringen av økonomifaget kan bidra til at vi forstår mindre og ikke mer av de viktige sammenhengene. Jeg vil her argumentere for at de fleste aksjeanalyser er endimensjonale. I forrige uke...

Da tonen ble satt

Våren og sommeren 2011 sa økonomien og markedet klart fra om tingenes tilstand. Først toppet ledende indikatorer ut, så brøt bullmarkedet sammen. Allerede tidlig i 2011 toppet ledende indikatorer ...

Lommetyvene i markedet

Over tid er aksjeavkastningen en logisk konsekvens av veksten i foretakssektoren. På kortere sikt oppstår lommer av avvik mellom teoretisk riktig pris og faktiske børskurser. Dyktige lommetyver sti...

The big picture

Detaljefokus gjør at man ikke ser skogen for bare trær. Alle lurer på hva neste krumspring på børsen blir. De færreste bryr seg om de virkelige driverne bak børsavkastningen. I all den tid vi har ...

Redd som en hare

Kriser på løpende bånd har satt en støkk i mange investorer. For mange er det overraskende at markedet ikke faller mer etter de første reaksjonene. Først var det opprørene i Nordafrika og Midtøste...

Det verdiløse faget

Den skotske professoren John Kay fyrte av en kraftsalve mot sine kolleger i en kommentar i Financial Times i forrige uke. Han sammenlikner finansingeniørene med gamle dagers alky mister og kvakksal...

Sikre spådommer

Å spå er ingen kunst hvis man går metodisk til verks. I økonomi og finans går ekspertenes spådommer sjelden i oppfyllelse, men det finnes et alternativ til det konvensjonelle økonomifaget. De fles...

En katastrofal modell

Vi har sett at finans- og økonomifagets praktiske menn bommer når det gjelder. Denne gangen skal vi se at også finans- og økonomifagets teoretiske menn har valgt en modell som bommer hver gang det ...

En fremtid uten nedturer

Profesjonelle økonomer har aldri spådd en resesjon. Derfor kommer nedturer alltid overraskende. Noe av det mest utfordrende å overbevise folk om, er at mennesker gjør de samme feilene i dag som vi...

- Norske aksjer skal opp

En gjennomgang av analytikernes estimater tilsier et kurspotensial på ti prosent i norske aksjer. Dermed er norske og amerikanske analytikere helt på bølgelengde. De siste ukene har vi sett på ame...

Same procedure...

Årets høytider bringer med seg sine helt spesielle tradisjoner. Wall Street-strategenes spådommer om utsiktene for neste år er intet unntak. 2011 er «same procedure as every year». ...

Det begivenhetsløse året

2010 var et gjesp, hvis man spør sjeføkonomene i USA. Risikoen for en ny resesjon i løpet av de neste 12 månedene ble i nesten hele 2010 antatt å ligge på mellom 15 og 20 prosent. Den reelle resesj...

Øynene som ser

2010 går mot slutten og dermed nærmer den årvisse tradisjonen med ekspertspådommer seg. Vi vet allerede nå hva disse spådommene vil inneholde. Crème de la crème av verdens finansanal...

Toppåret 2010

Rapporteringssesongen er så å si over. Tradisjonen tro overrasket de fleste selskapene positivt, men toppen ligger bak oss. På verdensbasis har det i inneværende rapporteringssesong vært 1417 posi...

Lærebokeksempel i juks

Økonomien i mange land står overfor harde prøvelser. Ved myndighetenes høyre hånd sitter økonomer som med vitenskapelig presisjon anbefaler landene å følge én type råd fremfor andre. Vi skal...

Myndigheter på skattejakt

Skatt spiller en viktig rolle i foretakenes evne til å skape verdier. Skakkjørte økonomier gjør skattespørsmålet mer aktuelt enn på mange tiår, og for første gang på lenge går det neppe mot flere s...

Penger er ikke gull

Pengepolitikk og valuta preget nyhetsbildet. Samtidig stiger gullprisen til stadig nye rekorder. Penger er ikke som de var. Det var en gang slik at gull utgjorde det viktigste byttemidlet ved komm...

Trend, nivå og vendepunkt

Markedsanalysen kan gjøres kort og grei. Her er et forsøk på å gjøre den enklest mulig. I forrige uke redegjorde jeg for at markedsprisingen er et verktøy med disse egenskapene: (1) Det er ubruke...

Resultater blir til bok

Noen ganger kommer man over sammenhenger det blir bok av. Nesten 100 år med amerikanske selskapers resultater er et slikt eksempel. Til tross for all den tiden markedsanalytikere bruker på aksjema...

På jakt etter verdi

Rentenivået er på historisk bunnivå. Det gjør det fristende å lete etter avkastning i aksjemarkedet. De viktigste sentralbankene har satt renten nesten helt ned på nullpunktet. Markedaktørene har ...

Norske aksjer er billige

Det norske aksjemarkedet er billig. Det er i alle fall den beskjeden man som oftest får i media. I virkeligheten er det mer komplisert. Et søk på Google etter påstanden om at «norske aksjer ...

Høy vekst, lav avkastning

Resultatveksten er meget sterk i de fleste av verdens børsnoterte selskaper. Som vanlig er høy resultatvekst et tveegget sverd hvor investor gjerne faller ned på den siden hvor det er lav børsavkas...

Kvartalstall uten trøkk

I USA er rapporteringssesongen nærmest over. Tallene forteller oss at det meste av moroa ligger bak oss. Empirien forteller oss at aksjemarkedet liker seg aller best når veksttakten er tiltakende....

Ukuelig optimisme

Aksjemarkedene utsettes for harde prøvelser. Strateger og aksjeanalytikere ser likevel flere muligheter enn farer. Til tross for markedsuroen ser ikke strategene på Wall Street grunn til å anbefal...

Dette bør aksjer gi deg

Professorer, analytikere og selskaper svarer at risikopremien i aksjer bør være fem, seks prosent. Det høres kanskje friskt ut, all den tid verdens aksjemarkeder har gitt nullavkastning de siste ti...

Historisk billige aksjer

Verdens største aksjemarked har aldri vært billigere enn i dag. I alle fall dersom man bruker bankrenten som sammenlikningsgrunnlag. Amerikanske aksjer gir i dag en løpende utbytteutdeling som er ...

Folk har fått hetta

Verdens aksjemarkeder har ikke gitt investorene avkastning siden august-september i fjor. Stemningen blant markedsaktørene er nå lavere enn den har vært siden det sykliske bullmarkedet startet i ma...

Menneske mot maskin

Sjakkmaskiner har for lengst utkonkurrert mennesker. Noen føler nok at det er god grunn til å spørre seg om det samme kan skje i kapitalmarkedene. Det hersker ikke lenger noen vitenskapelig tvil o...

Har de ikke peiling?

Analytikerne har aldri vært mer i villrede enn i dag. I alle fall om man skal tro anbefalingene deres. Aksjeanalytikeres jobb går forenklet ut på å anbefale kjøp eller salg av aksjer. Hvis analyti...

Tatt på sengen, igjen

Resultatsesongen er over oss. I USA flommer det over av positive overraskelser til allmenhetens tilfredsstillelse. Resultatsesongen følges tett av markedsaktørene. Mange antar nok at det finnes ve...

Dyrt og populært II

Vårstemning er godstemning. I alle fall i aksjemarkedet i 2010. Investorene ser nå flere muligheter der hvor de tidligere bare så risiko. For et års tid siden var det få som trodde at aksjemarkede...

Gullkorn i HØIstakken

Toppnoteringene på verdens børser driver verdiene ut av aksjene. Det finnes likevel markeder som fortsatt er udiskutabelt billige. Verdens aksjemarkeder tilbyr ikke lenger langsiktige investorer e...

Vekst! Hvilken vekst?

Det snakkes mye om vekst blant markedsaktørene. Dessverre er forvirringen komplett når det gjelder hvilken vekst man snakker om. Jeg tror det er allment akseptert at vekst er en viktig markedsdriv...

Et marked på vippen

Aksjemarkedet har det siste året oppført seg helt etter læreboken. Etter en V-formet bunn i mars 2009 har oppturen blitt mer avmålt. Det meste av børsoppturen i 2009 kom da få var forberedt på den...

Det store vendepunktet

Flommen av kvartalsrapporter er over oss. Selskapstallene forteller oss at det store vendepunktet ligger bak oss. For nøyaktig ett år siden trodde mange at verdensøkonomien sto foran avgrunnen. No...

Beundringsverdig og dårlig

Å løpe etter de beste selskapene i jakten på god avkastning kan være som å gå over bekken etter vann. 25 års historikk forteller oss at USAs mest beundrede selskaper gjør det dårligere enn de avsky...

SHUT opp

Defensive sektorer gjør det for tiden bedre enn de sykliske. For første gang siden det sykliske bullmarkedet startet i mars 2009 bryter defensive sektorer opp i forhold til markedet for øvrig. Det...

Obamas nedtur

Barack Hussein Obamas presidentperiode har vært en eneste lang nedtur. I alle fall hvis man ser på folks oppslutning om presidenten. Det er i dag ett år siden Obama ble innsatt som USAs 44. presid...

Dyrt og populært

Med børsoppgangen kommer optimismen tilbake. Aksjemarkedet er nå dyrere og mer populært enn normalt. Det fine med markedsprisingen, er at man ikke kan argumentere mot tallmaterialet. I all fall hv...

Gefundenes Fressen

Rett før juleferien kom ekspertevauleringen av Oljefondet. Få dager etter kom svar fra Oljefondet i form av et brev og en rapport. Det digre kjøttbeinet har siden ligget urørt. Julefreden må være ...

Julegaver til deg selv

Gode bøker kan være den beste julegaven. Denne gangen presenterer jeg en liste med mulige julegaver til deg selv. I kjølvannet av finanskrisen tror jeg behovet for idéhistorisk litteratur e...

Kina er overvurdert

Det er mye snakk om Kinas rolle som lokomotiv for verdensøkonomien. Tallene viser imidlertid at det er en annen nasjon som fortsatt er klart viktigst i internasjonal handel og dermed for de globale...

Da muren falt

For 20 år siden falt Berlin-muren og Den kalde krigen var over.  I 2009 falt en ny mur og krigen har så vidt startet. Berlin-murens fall representerte et paradigmeskifte hvor man i realiteten...

Usannsynlig gode nyheter

Kvartalsrapportene i USA har slått alle rekorder. Likevel lurer noen fortsatt på om vendepunktet har kommet. 81 prosent av kvartalsrapportene blant Standard & Poor’s 500-selskapene har slått...

Intet nytt under solen

Finanskrisen vendte opp ned på en del gamle forestillinger. Enkelte ting endrer seg likevel aldri. Aksjeanalytikerne er på nøyaktig samme sted som de alltid har vært. Eksperter er et fascinerende ...

Inflasjon i anmarsj?

Mens markedet haster avgårde til nye sykliske toppnoteringer, kan mer subtile endringer i markedets karakter være på vei. Det gjør det mer interessant å se etter nye ledere i dette bullmarkedet. V...