hits

Lukrativ nærkontakt

kommentarer 4 kommentarer

Å vite hva sentralbanken gjør og tenker, er av stor verdi. En forsker i USA kan ha avdekket lukrativ nærkontakt mellom Federal Reserve og private banker.

Jeg har tidligere beskrevet hvordan aksjemarkedet har utviklet seg på de dagene hvor rentekomitéen i Federal Reserve har hatt møter. I artikkelen Komité for høye aktivapriser fra 2012 skrev jeg at «Fed har snakket opp aksjemarkedet hver gang de har hatt anledning til det de siste 25 årene og det positive kursutslaget har bidratt til at finansformuen (representert ved S&P 500-indeksen) har steget mye raskere enn den fundamentale verdiskapingen i selskapene», samt «at FOMC har blåst den faktiske S&P 500-indeksen 80 prosent høyere enn om markedet hadde vært overlatt til seg selv siden 1987».

Avslutningsvis skrev jeg den gang at mens «utfallet av den amerikanske sentralbankens eksperiment med pengepolitiske lettelser er uklart, forteller den nære historien oss at Fed har vært bedre til å pumpe opp finansielle verdier enn velstanden til den jevne amerikaner; dette kan på sikt bli et demokratisk forklaringsproblem all den tid én prosent av amerikanerne eier omtrent halvparten av verdiene i landet».

I en oppfølgerartikkel fra 2016 skrev jeg at «[t]endensen med kursoppgang på de dagene hvor FOMC møtes har bare blitt forsterket siden jeg skrev om det for første gang for tre-fire år siden».

Disse historiske fakta støttes etter hvert av historier om lekkasjer fra rentemøtene i verdens viktigste sentralbank. På slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet ble Wall Street Journal informert om rentebeslutningene før de var offisielle. I nyere tid har det vært slått opp at det private PR-byrået Medley Global Advisors sirkulerte FOMC-informasjon før den var offisiell. Og de tre forskerne Cieślak, Morse og Vissing-Jørgensen viste i 2016 at avkastningsmønstre i futuresmarkedet indikerte systematiske lekkasjer fra Federal Reserve.

Nå har en forsker ved Universitetet i Chicago brukt offisiell drosjestatistikk med mer enn 500 millioner datapunkter fra New York for å bevise utover rimelig tvil at det har vært kontakt mellom sentralbanken og private banker. Doktorgradsstudenten David Andrew Finer finner «statistisk høyst signifikant bevis for økning i antall møter sent om kvelden hos New York Fed og møter utenfor sentralbanken typisk rundt lunsjtider». Finer dokumenterer med andre ord at kursbevegelsene rundt FOMC-møtene, som stort sett har vært positive, kan ha kommet som følge av at noen har visst hva slags intensjoner den amerikanske sentralbanken har før andre markedsaktører visste om dette; å ha visshet om positive nyheter er naturligvis verdifullt i et marked hvor rådende finansteori skal ha folk til å tro at prisbevegelser er tilfeldige.

Samtidig som Fed har hatt kontakt med private banker hvor intensjon og budskap kan ha lekket, har den amerikanske sentralbanken gjort informasjonen til allmenheten stadig mindre tilgjengelig. I 2015 skrev jeg i artikkelen Uforståelig pengepolitikk at «[v]erdens ledende sentralbank, Federal Reserve, skjuler sine aktiviteter bak et språk som minner om den intelligente, profesjonelle løgnerens». En gjennomgang av offisielle pressemeldinger fra Fed viste at kompleksiteten i meldingene i form av ordvalg og tekstlengde har økt betydelig de siste tiårene.

Verdens sentralbanker har de siste tiårene kjempet for uavhengighet og den makten som følger med en slik fristilling fra tilsyn. Det var den svenske Riksbanken som på 1960-tallet tok initiativet til opprettelsen av en egen Nobel-pris for å øke økonomifagets prestisje på en tid da sentralbankenes makt var langt fra det den er i dag. I dag, etter et tiår med kvantitative lettelser og til slutt nullrenter er sentralbankenes makt større enn noensinne. Sentralbanksjefene har gått fra å være C- og B-kjendiser til å bli de reneste A-kjendiser.

Fakta i form av tiår med kursbevegelser, prismønstre i futuresmarkedet og lekkasjer til presse og PR-byråer indikerer i beste fall en lemfeldig omgang med informasjon i Federal Reserve. Nå kan en amerikansk doktorgradsstudent ha avslørt hittil ukjent, systematisk kontakt mellom sentralbanken og private banker. Det store spørsmålet er hvor lenge fakta kan avfeies uten at lekkasjene og FOMC-fenomenet etterforskes.

4 kommentarer

Twilight Zone

12.03.2018 kl.10:24

Dette er innertier igjen!

Som du skriver bedriver FED en politikk der de bevisst søker å øke forskjellene i samfunnet. En mindre elite vinner på bekostning av den brede majoritet. Dette skjer med støtte av Main Stream Media, som sørger for å holde folks oppmerksomhet på det rene visvas, som for eksempel de endeløse debattene om Trumps og Listhaugs oppførsel. The official narrative er at The FED reddet og fortsatt redder verden fra kollapsen i 2008. En påstand som ikke kan motbevises fordi det er umulig å kjøre et kontrollert eksperiment tilbake i tid. Systemkrisen må avverges for enhver pris, ikke sant? Da får det heller være at det oppstår moral hazard, og perverterte incentiver til å oppsøke risiko. Blås i at zombievirksomheter som skulle ha blitt konkurrert ut overlever med statens støtte. Privatizing gains, socializing profits! Here we go again!

Nåja, som det så vakkert heter: "Skål for alle våre venner og alle dem som vi kjenner. Og resten de driter vi i!"

Trym Riksen

12.03.2018 kl.15:18

Til Twilight Zone: Jeg er enig i at det er mye fokus på ting som ikke betyr så mye, mens det er gjerne lite fokus på ting som betyr mye.

Det kan så absolutt kalles "fake news" hvis porsjonering (dvs. mye fokus på det uviktige og lite fokus på det viktige) av nyheter er en form for løgn og indoktrinering.

Twilight Zone

12.03.2018 kl.14:31

Privatizing gains, socializing losses, skal det selvsagt være. Herved korrigert!

Twilight Zone

16.03.2018 kl.12:14

Ja, det er et bredt utvalg av manipuleringsteknikker som kan bygges inn i et fake news regime. Tryllekunstnere opererer slik: Få kontroll over hvor folks oppmerksomhet er, og benytt det for alt det er verdt. De fleste har en tendens til å stole på eksperter, rikssynsere, Dagsrevyen, ja alt som kan krype og gå av yppersteprester i samfunnet. Den grunnleggende trangen ligger der, folk stoler på autoriteter fra egne rekker, og mistror de andre, de som har de suspekte meningene.

De færreste gidder å reflektere selv. Mye mer fristende å respondere emosjonelt og på direkten før man går tilbake til fotballkampen.

Kanskje litt malapropos, men: Hva nå Hareide? Hareide ønsker utvilsomt å støtte mistillitsforslaget, men realpolitikeren i han skjønner at det ikke er en farbar vei å gå i denne omgang. Han kan ikke støtte forslaget selv om han aldri så gjerne vil.

Mitt håp er at flere og flere etter hvert klarer å se gjennom "The narrative". Det er hvertfall ikke mangel på hendelser som er egnet til ettertanke!

Skriv en ny kommentar