hits

En julegave om nyliberalismen

kommentarer 4 kommentarer

Nyliberalismen er etterkrigstidens viktigste begrep. En ny doktorgradsavhandling fungerer denne gang som julegave til leserne.

Dette er den femte artikkelen om nyliberalismen. De fire første artiklene kan leses her:

  1. To nyliberale løgner
  2. Nyliberalismen og dens historie
  3. Nyliberalismens intensjoner og resultater
  4. Nyliberalister ut av skapet

Artikkelserien har hatt til hensikt å belyse nyliberalismen fra ulike vinkler. Vi har sett at løgnen står sentralt i nyliberalismen og at ideologiens resultater er svake fra den jevne borgers ståsted i Vesten; spesielt i USA.

For over ti år siden kom boken «Samfunnsøkonomi - en idéhistorie». Boken er skrevet av Agnar Sandmo (f. 1938) , en av nestorene ved Norges Handelshøyskole. Til tross for forfatterens velmente forsøk på å gi leseren innsikt i økonomifagets idéhistorie er ikke nyliberalismen nevnt med et eneste ord. Ikke ett. Er ikke det pussig, hvis det er riktig - som jeg hevder - at nyliberalismen er den moderne tids viktigste begrep? I mine øyne er Sandmos bok en form for sanntidsvitne; våre beste økonomer klarte ikke å få øye på den ideologien som preget samtiden mest, og de klarte heller ikker å reise de relevante spørsmålene.

Sånn sett kommer Ola Innsets doktorgradsavhandling, «Reinventing Liberalism, Early Neoliberalism in Context, 1920 - 1947» til unnsetning for dem som virkelig ønsker å forstå fortiden og samtiden. Selv om dette er en doktorgradsavhandling, er teksten lett tilgjengelig. Språket er godt og enkelt. Og forfatteren kaster et interessant lys over gårsdagens ideologer; tenkere som preger det moderne tankesettet mer enn mange er klar over.

I mine øyne er Innsets avhandling, publisert den 27. september i år, en gave til alle samfunns-, historie- og samtidsinteresserte. Og hele «boken» på 297 sider er gratis, en julegave, for dem som ønsker å bruke litt tid i høytiden på å forstå et uhyre viktig begrep. Her er lenke til Innsets avhandling: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/48324

God lesning!

Og god jul!

4 kommentarer

Magnus

02.01.2018 kl.13:50

Perfect storm - Riksen har tidligere hatt sterk fokus på konjunktursyklyser her, men kanskje det er mer fornuftig å tenke på aksjemarkedet ved å skjele til den enorme oppgangen i kreditt som nå nærmer seg slutten. Når alle sentralbanker stopper musikken og økonomien kontraherer, må alle stoppe dansen og gjemme seg under bordene?

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-13/bond-markets-really-are-signalling-a-slowdown?utm_content=view&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-view

Trym Riksen

02.01.2018 kl.14:37

Til Magnus: De ledende indeksene har snudd, men markedene og makrotallene fortsetter å overraske positivt. Momentum har så langt vært en bedre veiviser i markedet enn konjunktur. Det blir spennende å se hvor stort det pågående konjunkturomslaget blir og om neste omslag - til det positive - kommer før folk har fått øynene opp for den pågående, hittil svake konjunkturavmatningen.

03.01.2018 kl.14:49

Jeg kunne tenke meg å knytte bl.a. følgende kommentar til den pågående kritikk av nyliberalismen-

Som jeg ser det er kritikken i kjerne forsåvidt ikke ny -det behøver den selvsagt heller ikke være. Det man nok ser er 'the tragedy of the commons' igjen, i forskjellige varianter og med ulike konsekvenser, der selve uttrykket/konsekvens er 'ny' fordi tiden er det.

'Når jeg forfølger min egennytte i snever forstand', og alle gjør det samme gjerne med tiltakende intensitet, får det et ugunstig/suboptimalt utfall på sikt for helheten.

Men dere, for å være ærlig, er det til å undres over?

Her ligger opprinnelsen til nyliberalismens paradokser etter mitt skjønn.

Trym Riksen

03.01.2018 kl.15:29

Til Anonym: Bibelen har to versjoner, to svar på spørsmålet:

1) Øye for øye, tann for tann.

2) Snu det andre kinnet til.

Med andre ord har optimal tilpasning, individuell vs. samfunnsmessig rasjonalitet, blitt diskutert i mange år.

Skriv en ny kommentar