hits

Religion i moderne tid

kommentarer 30 kommentarer

Kristendommen som religion i Vesten har vært i tilbakegang i mange tiår allerede. Spørsmålet er hva som kom i stedet.

Er religion noe som kommer og går, eller er det en konstant? Betyr modernitet at vi går fra at religiøst samfunn mot et samfunn uten religion? Vil det være null religion om 100 år?

Figuren nedenfor viser amerikanernes holdning til religion i etterkrigstiden. Kristendommen er utvilsomt mindre viktig for folk i dag enn før.

Mye tyder på at mennesker over alt i verden gjennom alle tider har trodd på noe hellig, jf. eksempelvis denne artikkelen. I så fall kan man begynne å lure på hva som fyller tomrommet etter kristendommen.

Jeg har tidligere brukt boken «Economics as religion» som innspill for å lufte tanken om at visse tankesett vi normalt ikke forbinder med religion, har mange likhetstrekk med religion. Hvis vi gjør definisjonen av religion så enkel som «veien til sannheten», blir det enda klarere at økonomifaget passer inn i religionsbeskrivelsen. Poenget er at vi - både økonomer og vanlige folk - har vendt oss til at markedet er bra og at man ikke kommer utenom markedet for å få riktig tilbud og pris i det moderne samfunnet.

Det er lenge siden økonomer begynte å sammenlikne markedet med en prosessor som kverner gjennom all verdens informasjon og sørger for - som om det hele ble styrt av en usynlig hånd - at markedet på magisk vis gir bedre løsninger enn noe menneske kunne ha tenkt ut på egen hånd. Merk ordbruken her; «usynlig hånd» og «magi», som om jeg var inspirert av eventyr for barn. Faktum er at begge begrepene dukker opp i alle grunnleggende bøker om økonomi (det var Adam Smith som brukte begrepet usynlig hånd, og Greg Mankiw snakker om magi, noe jeg har skrevet om tidligere, bl.a. her). For utenforstående er det sikkert rart at økonomer ikke stiller spørsmålstegn ved slik språkbruk, men for økonomer faller det helt naturlig å tro på slikt. Minner ikke det om religion eller hjernevask?

Økonomifaget er ikke lenger hva det var. Det handler ikke lenger bare om optimal allokering av begrensede ressurser. Nå er økonomifaget mye større og gir svaret på all verdens spørsmål. Philip Mirowski, professor i økonomisk historie, har studert utviklingen lenge, sist i boken «The knowledge we have lost in information: The history of information in modern economics». Der presenterer han en liste over økonomer som har blitt tildelt Riksbankens pris (populært kalt «nobelprisen i økonomi») til minne for Alfred Nobel, og som har vært med på å gjøre økonomi om til et informasjonsfag.

Mirowski poengterer at hele fem av de ni på listen var medlemmer av Mont Pelerin Society, en tenketank som ble grunnlagt av blant andre Friedrich von Hayek i 1947, og som regnes som en inkubator for både nobelprisvinnere og nyliberalistisk tankegods. Er det tilfeldig at en så høy andel av informasjonsøkonomene kommer fra Mont Pelerin? Mirowski mener informasjonsfaget startet med Hayek og Mont Pelerin Society, og at man ikke vil forstå etterkrigstidens historie i økonomifaget uten å se disse koplingene.

Fordelen med å gjøre økonomifaget om til et spørsmål om informasjon hvor markedet er den udiskutabelt overlegne prosessor, er at andre økonomifaglige spørsmål blir underordnede sideshows. Eksempelvis kan det deles ut nobelpriser til folk som forsker på atferd, jf. årets pris til Richard Thaler, men i det store og det hele gjelder å dyrke økonomifagets egentlige kjerne; at markedet prosesserer informasjon bedre enn noen andre og at markedet blir veien til sannheten. Hvis du synes dette høres søkt ut, så reflekter over hvorfor vi i 2017 ubevisst antar at fravær av anbud, privatisering og markedsutsetting gir dårlige utfall, mens tilstedeværelsen av markedsløsninger gir optimale resultater. Klimaet er i endring, men mange tror at markedsløsninger - som CO2-kvoter og -børser - løser problemene. Har ikke markedet blitt et magisk ord som det er tabu å sette spørsmålstegn ved? Som tegn på at det å ikke bruke markedet har blitt vår tids synd, bare tenk på de bøter som potensielt venter de offentlige instansene som ikke satte et tilbud ut på anbud eller gjennomførte anbudsprosessen på korrekt vis (av en eller annen grunn, du får tenke det ut selv, gjelder ikke de samme reglene for private foretak).

Det interessante med nyliberalistenes informasjonsprosjekt er at de setter seg selv i rollen som arkitekter, som konstruerer og vedlikeholder informasjonsprosessorer, det vil si markeder. Til det trengs en sterk stat, stikk i strid med nyliberalistenes påstander om at de er for en liten eller svak stat.

Du skal være forsiktig med hva du ønsker deg i tilfellet ønsket innfris, heter det i ordtaket. Mange ønsker seg et samfunn uten religion, men hva om den gamle religionen bare erstattes av en ny? Om religion er en bra eller dårlig ting, er ikke så lett å si; kommer det ikke an på hva man fyller denne religionen med? Hva var kristendommen fylt med i middelalderen, hva var den fylt med etter Luther og i kjølvannet av industrialiseringen? Når kristendommen etter hvert taper terreng, hva fylles dette terrenget med? Hva er nyliberalismen fylt med av verdier, som erstatning for verdiene i kristendommen? Er det ikke et tankekors at så mange kjenner til verdiene i kristendommen, mens vi ikke kjenner til verdiene i nyliberalismen?

Kristendommen har vært på vikende front i mange tiår. Nyliberalismen fyller tomrommet og har blitt den moderne tidens religion. Denne utviklingen burde interessere alle som er opptatt av å skjønne hvilke verdier et samfunn er bygd på.

30 kommentarer

te

06.11.2017 kl.02:42

"Hvis du synes dette høres søkt ut, så reflekter over hvorfor vi i 2017 ubevisst antar at fravær av anbud, privatisering og markedsutsetting gir dårlige utfall, mens tilstedeværelsen av markedsløsninger gir optimale resultater."

Ja, det er farlig nær religion. Jeg har arbeidet i en større offentlig virksomhet. De er pålagt bruk av anbud ved innkjøp. Det er i tråd med ovenstående ide.

Problemet var at vi kunne kjøpe det vi skulle ha lokalt til lavere pris, men siden den tilbyderen har som prinsipp å selge til fast, lik pris for alle, deltar de aldri i anbudsrunder.

De frelste ser kun at anbudskonkurransen ga forskjellig pris fra dem som deltok. De ser ikke at alle sammen var for dyre.

Ståle Olav

06.11.2017 kl.08:24

Er denne artikkelen blant annet en ny påstand om at Eneste grunn til at vi har ett humant samfunn i Norge er kristendommen? Jeg vil heller si at folket preger kulturen og religionen, ikke omvendt. Humanisme eksisterer ikke pga religion, humanisme er en menneskelig faktor. . . Ett opplyst og oppegående folk som vender seg bort fra en religion i vår tid slipper ikke inn en ny religion . . .

Greece and Rome

06.11.2017 kl.10:51

Hva skjedde med gresk filosofi og romersk lovverk som hele det norske samfunnet er basert på? Demokrati og filosofi kommer fra Athen, men rule of law kommer fra Rom. Tydeligvis noen som har glemt at alle veier i Europa leder til Grekerne.

Det er ikke kristendommen som har gitt oss i vesten sekulære lovverk. Kristendommen kjempet imot sekularismen. Europa erobret Amerika i guds navn. Dette landet er gitt til oss fra gud. Filippinene som var 100% buddhist nasjon ble tvangskonvertert til 99% kristendoms nasjon av USA.

Trym Riksen

06.11.2017 kl.11:12

Til Greece and Rome: Jeg tror ikke du fikk med deg at artikkelen min ikke dreier seg om for eller mot kristendom, men å vurdere elefanten i rommet; nemlig den nye religionen, som er nyliberalismen. Hvis man ikke ser elefanten (det krever litt innsats), blir kommentarene deretter.

Greece and Rome

06.11.2017 kl.11:25

Hyggelig av deg å svare. Jeg er nok enig med deg der. Liberalisme og sosialisme er en religion. Fordi religion er ideologi og så lenge ideologier eksistere. Så er det egentlig religion. For eksempel Buddhisme er en ideologi uten gud. Altså en religion uten gud. Alle buddhister er ateister.

Når jeg ser Arbeiderpartiet, Rødt, og MDG hyller Thomas Piketty opp i skyene. De hyller Thomas Piketty som en sosialistisk økonomi gud og alt Thomas Piketty skriver å sier er sannheten på alt. Ingen tvil om at Liberalisme og sosialisme er en religion uten gud. På lik linje med buddhismen som også er religion uten gud.

Problemet med dagens religiøse. De tror at alle religioner må ha en gud, men buddhismen er gudløs. Sosialisme og liberalisme er også en gudløs religion. Når jeg hører venstresiden og høyresiden prate. De er hjernevaskede ideologisk av sin religion sosialisme og liberalisme.

Men sosialismen og liberalismens tid som statsreligion er over. De blir erstattet av Islam som den nye religionen i Norge. Høyre og venstresiden er død. Religionen er død og Islam blir ny statsreligion. Det er hva jeg er vitne til. Det bygges moskeer overalt i Grorud dalen hvor jeg bor. Jeg bor på østkanten og alle mine naboer er muslimer. Du kan til og med spore IP adressen min for å se at jeg bor på østkanten hvis du ikke tror meg. Liberalisme og sosialisme som religion var morsomt så lenge det varte, men deres tid er over.

Tore Andersen

06.11.2017 kl.11:34

Igjen en artikkel som ikke skiller religion og faktabasert kunnskap. Religion er overtro og bør ikke erstattes av annen overtro, men av forskning og objektiv tenkning. At enkelte har en ureflektert holdning til tilværelsen og strømninger i samfunnet gjør ikke disse til en ny religion. Den usynlige hånd i økonomien tolker jeg som en selvregulerende effekt som sikrer likevekt. Om den fungerer særlig godt i praksis kan diskuteres. Så er det jo også mange som mener at økonomifaget ikke er en gren av vitenskapen. Overdrevet liberalisme skaper nok mer ulikhet og ubalanse enn det omvendte. Dessverre skaper politisk kontroll enda mer ulikhet.

Trym Riksen

06.11.2017 kl.11:40

Til Tore Andersen: Er økonomifaget utpreget faktabasert? Hvor finner du definisjonen av mennesker og menneskelig atferd i økonomifaget. Eller ta «markedet», som økonomer liker å snakke om; hvor finner du definisjonen av «markedet» i lærebøker om økonomi?

Økonomifaget er i stor grad science-fiction. En science-fiction-story med enorm appell.

Kirill Belov

06.11.2017 kl.11:44

Istedenfor å spy ut arroganse og slette kommentarer, hva med å heller ta diskusjonen på strak arm ?Er det ikke derfor du er en offentlig blogger da??? Forresten krever det ikke så mye innsats å forstå at den nyliberalistiske modellen ikke har en dritt med teologi og tilbedelse å gjøre. Og selv når du bruker "veien til sannheten" til å rettferdiggjøre denne linken så viser du bare hvilken sannhet du leter etter..

Trym Riksen

06.11.2017 kl.11:53

Til Kirill Belov: Jeg sletter kommentarer som er generiske om kristendom. Generiske på den måten at de ikke diskuterer innholdet i artikkelen, men ser ut som klipp og lim man har brukt før.

Jeg forstår at du er uenig med påstanden min om at økonomifaget (economics) inkl. nyliberalismen kan diskuteres som om det var en religion, men jeg synes ikke argumentet ditt ("en dritt") er så godt. Ditt stilistiske valg av ord er også pussig hvis du er interessert i å diskutere.

arne

06.11.2017 kl.11:53

Vi klarer oss utmerket uten kristendommen;Max Webers "Vestens rasjonaliet" forklarer vestens suverene stilling økonomisk med fravær av religion,eller en mild form som protestantsismen representerer. Liberalisme er nøkkelen til velstand,parret med en stat som setter grenser. Det er ikke noe alternAtiv;skulle det være midtøstens islamfascisme.....

Erlend Falch-Pedersen

06.11.2017 kl.12:05

"God is dead, he remains dead, and we killed him." - Jeg tror det er riktig som Nietzsche hevder, at vitenskapens erstatning av religion ikke gir rom for en reversjering. Men jeg mener det er farlig å tro at kapitalismen er vår tids religion, noe det virker som du hevder.

Historisk så har det vært ganske mye diskusjon rundt kirkens patent på universelle verdier, og i debatten kan man fremdeles se ekko av dette. Jeg tror og håper at kirkens relevans i emnet vil forsvinne over tid, og heller fokuserer på innholdet, uavhengig av hvilken livsfilosofi man følger.

Trym Riksen

06.11.2017 kl.12:25

Til Erlend Falch: Jeg skriver ikke og mener heller ikke at kapitalismen er "vår tids religion". Jeg snakker om økonomifaget, utviklingen i det og den nyliberalistiske ideologien. Det er to forskjellige ting, for økonomifaget beskriver ikke økonomien eller kapitalismen. Når økonomifagets modeller gir svar som om penger, gjeld bank og finans ikke eksisterer, er ikke økonomifaget en god representasjon av økonomien.

Ser du poenget mitt?

Man hadde økonomi og kapitalisme (i samfunnet) før vi hadde økonomifaget og økonomiutdannelse. Derfor er analysen av økonomifaget og nyliberalismen noe helt annet enn analysen av økonomien og kapitalismen.

Dette er et viktig skille å ha klart for seg; ellers ser man ikke denne elefanten jeg snakker om.

Erlend Falch-Pedersen

06.11.2017 kl.12:55

Ok, jeg syntes det virker som det vingles litt i artikkel og kommentarfeltet, så forsøker å "se elefanten" :)

Det virker som at du forsøker fremheve problemet med at vi ikke har et forankret verdisyn å lene oss tilbake på om religionen forsvinner i en verden der økonomien (jeg leser fremdeles det som kapitalismen), rår.

Jeg vil hevde at verden ikke trenger religion for å ha gode verdier, snarerer motsatt. Forskning viser at religiøse barn allerede i barnehagestadiet utøver større grad av forfordeling, sammenlignet med ikke-religøse barn.

Jeg vil si meg enig det du skriver om at man trenger en sterk stat for å styre nyliberalistene. Men at det er feil å la dette være en religion. Derfor vil universelle verdier få en styrket plass så fort man er kvitt det "kristne støyet".

Trym Riksen

06.11.2017 kl.13:06

Til Erlend Falch: Poenget mitt var å argumentere for følgende:

1) Religion er en konstant som skifter karakter i samfunnet.

2) Når én religion mister terreng, vil tomrommet fylles av et annet tankesett/ideologi/religion.

3) Hvis man ikke er bevisst på hvilke verdier som mistes i den gamle religionen, og som kommer med den nye, står man i fare for å lure på "hvordan havnet vi i dette uføret".

4) Min oppfordring til leserne er å bli bevisste på det underliggende verdibudskapet i nyliberalismen; så kan man selv vurdere om de gamle verdiene var dårligere enn de nye.

06.11.2017 kl.15:58

Å sånn går no dagan!!

``Blant annet ble Vatikanet dratt inn i skandalene rundt kollapsen i den italienske banken Banco Ambrosiano tidlig på 1980.-tallet. Banken gikk under med en gjeld på 1,3 milliarder dollar, det meste av det var lånt gjennom stråselskap i Panama og Luxembourg, kontrollert av Vatikanets bank, offisielt kjent som Istituto per le Opere di Religione. Banco Ambrosianos toppsjef, Roberto Calvi, ble kjent som “Guds bankier” og avsluttet livet sitt hengende under en bro i London med lommene fulle av flere tusen dollar. Mot slutten av 90-tallet ble Vatikanet dratt med i dragsuget rundt en av USA største svindelsaker. En 200 millioner dollars hvitvaskingsak som ble avslørt av amerikanske medier, men det ble aldri bevist at Vatikanet faktisk var involvert.``

``Økonoiske bekymringer kan også komme i kjølvannet av massesøksmålet mot Istituto per le Opere di Religione fra serbiske, jødiske og ukrainske overlevende etter Holocaust og etterkommerne av rundt 300.000 Holocaust-ofre, som hevdet Vatikanets bank profitterte på nazi- og kroatisk ustasha-vold.``

``Men det var også motstand mot kirkens økonomiske disposisjoner. Dermed fordømte middelalderens største teolog, Thomas Aquinas (1225-74) at kirken tok rente av lån. I Milano reiste det seg en bevegelse i midten av 1000-tallet mot den økonomiske utviklingen i kirken og biskopers og presters livsstil. ``

I dag har en Panama Papers, og paradise papers.

Ikke paver eller prester, men en ny religion, i andre klær.

Går ut på det samme, fanatismen like hard, spillet like falskt.

Mulig Konstantin skulle fått nobelpris i økonomi, litt sent mulig, men.

``Keiser Konstantin den Store, som var romersk keiser fra 306 til 337, gjorde kristendommen til tillatt religion i imperiet sitt. Og i praksis favoriserte han kirken. Kirken fikk nå innflytelse og makt i samfunnet. Store kirkebygninger kalt basilikaer skjøt nå opp i Roma og de større byene. De nye kirkebygningene ble utsmykket med strålende, forgyldte mosaikkbilder, gulvene ble belagt med marmor og takskonstruksjonen ble båret oppe av granittsøyler.``

Finans-bygg i dag, kan mulig sammenlignes.......

Betal ditt avlat, om det står bank, eller kirke, so what....

Poenget er og komme øverst, og for og oppnå det, og bli værende, er det mange virkemiddel....

magnus

07.11.2017 kl.00:42

Hva skjer når nobelvinnerne fra Mont Pellegrin møter superinvestorene fra Graham-Doddsville?

Trym Riksen

07.11.2017 kl.11:20

Til magnus: Du har noe som heter The University of Chicago Booth School of Business. Ifølge Wikipedia: "The school was renamed in 2008 following a $300 million endowment gift to the school by alumnus David G. Booth". Booth driver et fondsselskap med fokus på verdiaksjer hvor Eugene Fama (vinner av prisen i 2013) sitter i styret.

07.11.2017 kl.08:31

Tre innskytelser sånn i farten:

- Er religion noe som kommer eller går, eller er det en konstant-

Kunne tenke meg å skille på religion og den institusjon som formidler/forvalter et budskap. Sistnevnte 'kommer og går', og er mer eller mindre gode, la oss si 'sannferdige' kanaler og fortolkere.

Religion derimot, som egenart, kan nok sees som permanent, fordi den innebærer en verdens- og livsanskuelse, en 'sannhet' om skapelse og livet på jorden.

- ..mens vi ikke kjenner til verdiene i nyliberalismen..-

Men det gjør vi da? Faktisk ganske enkelt spør du meg, det er bare å tenke materielt. Det er det materielle som er mål, middel og målestokk. Litt dumt om materialistene ikke skjønner det selv, fordi 'kontrastfargen' mangler. Ellers liker jeg vel ikke helt 'vi- og -dem'- dikotomiet. Vi er alle mennesker på vei et sted, egentlig på samme vei til syvende og sist, spør du meg.

Egentlig sporer vi vel bare det samme motsetningsforholdet som alltid har vært der, ånd mot materie, i en eller annen form eller nyanse.

Fint du skriver om dette også. Selv tror jeg bare det er 'åndsverdier' som kan moderere materialismen - den eneste moderator forenlig med frihet, menneskeverd og integritet -, mens staten vil være et elendig substitutt.

men kan man håpe på å appellere til det jeg da velger (i all beskjedenhet høh) å kalle 'fornuften'?

Min egen Achilleshæl, kanskje.

Trym Riksen

07.11.2017 kl.10:41

Til Anonym: Du skriver "Kunne tenke meg å skille på religion og den institusjon som formidler/forvalter et budskap. Sistnevnte 'kommer og går', og er mer eller mindre gode, la oss si 'sannferdige' kanaler og fortolkere." Du er på sporet. I dette sporet vil du finne at historien bak Mont Pelerin Society er interesant (https://www.amazon.com/Road-Mont-Pelerin-Neoliberal-Collective/dp/0674033183), samt Mirowskis siste bok om økonomi som et informasjonsfag: https://www.amazon.com/Knowledge-Have-Lost-Information-Economics/dp/0190270055/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1510047540&sr=1-1&keywords=the+knowledge+we+have+lost+in+information

Med andre ord: Insitutt for økonomi er "den institusjon som formidler/forvalter et budskap".

Det fascinerende er at folk tviholder på oppfatningen om økonomifaget som en vitenskap, mens det ligger åpenbare ideologisk-religiøse aspekter der.

07.11.2017 kl.11:55

Ja. I positiv økonomi ligger innbakte handlingsforskrifter/ implisitte forestillinger om rasjonell adferd. Verdiladet.

Rart at det skal være så forbasket vanskelig å se det. Det krever da ikke eksepsjonelle mentale evner å se bakenfor det analytiske rammeverket/ den matematiske formen, eller 'språkdrakten'. VIL man ikke se det?

Gidder man ikke se det?

Det burde da spille enormt stor rolle for den seriøse økonom som ønsker å se seg selv som vitenskapsmann eller-kvinne.

magnus

07.11.2017 kl.13:17

Det kaller jeg søt musikk.

Bjørn

07.11.2017 kl.23:57

Trym: Interessant å skrive om, for veldig mye av økonomi har blitt til religion. Ikke minst i politikk brukes "økonomi" aktivt i retorikk, som en slags sannhetsbevis på at en gitt "policy" er korrekt.

Det er selvsagt bare vås, uten empiriske bevis, fordi det er umulig å forutse hvordan intelligente og rasjonelle mennesker vil tilpasse seg en gitt modell, og ressurssterke/intelligente vil alltid ligge i forkant av policies.

På en måte så er dette en slags usynlig hånd som alltid finner omveier, uten at den nødvendigvis har et mål i seg selv, men i et gjennomregulert marked vil ikke alle kunne ta del i denne usynlige magien.

Statisme i seg selv er en religion, der man tror at staten har en slags magisk evne til å løse alle problemer. Statisme går hånd i hånd med planøkonomi, en slags religiøs overbevisning at det er mulig å planlegge seg bort fra markedet, og at markedet (e.g. menneskers evne til å tilpasse seg og kjøpe og selge til tross for regler) kan styres.

Definisjonen på nyliberalisme er innimellom vag og det finnes utrolig mange tolkninger av hva som er "nyliberalisme".

I Norge ble det typisk referert til den fraksjonen av FrP som forsvant ut ved "Dolkesjø" og muligens også gamle DLF, mens for mange har den samme betytning som høyredelen av Demokratene i USA står for, i.e. "neo liberals".

Når du sier "ny-liberalisme" så regner jeg med at du ikke eksplisitt referer til Austrian School og den opprinnelige/klassiske formen for kapitalisme som F.A.Hayek, Rothbart, Ayn Rand og mange andre har skrevet om, men den mer moderne varianten som er mer korporatisme/crony capitalism enn et de facto fritt marked.

Klassisk kapitalisme er vel knapt nok noen religion i form av at den mangler alle de klassiske atributtene til en religion, som verdier, ritualer og et slags "end game" for idealsamfunnet og personen.

Eneste mål er optimal ressursytnyttelse, og ikke et forsøke på å bestemme hvordan verden skal se ut på forhånd. E.g. markedet i seg selv er en evolusjonsprosess som går sine egne veier, basert på supply/demand. Det er unektelig et faktum, men det er en filosofisk diskusjon om hva resultatet er og om det er ønskelig.

I motsetning til Keynes og andre mer reguleringsivrige retninger/sosialøkonomer, så forsøker ikke Austrian å definere hva som er en ideell verden.

piip

08.11.2017 kl.11:33

Det er vestlig velstand som gjør behovet for religion og troen på en gud mindre nødvendig, men skulle vi få en krig eller økonomien raser så vil folks søken etter, og behov for å tro på høyere makter vokse. Det er som regel når man har det som verst at man tyr til gud, budda, alla eller hva de nå heter.

Ordet Religion betyr noe slikt som å finne tilbake til vår opprinnelse, og ?veien til sannheten? er ikke noe dårlig ordvalg, for det handler også om den universelle sannhet.

Einstein, Spinoza med flere finner universet og livet så fantastisk at det ikke kan være tilfeldigheter, men en vilje bak.

Det er et tankekors at ?Sannheten? ble korsfestet på Golgatha. Ordet Golgatha betyr hodeskallen. Har du hode til den Trym?

Så var det lysets og mørkets brorskap som har vært I kamp siden tidenes morgen. Hvem styrer denne verden? Hvem ønsker hemmelighold og elektronisk oversikt gjennom det Orwellske overvåkningssystemet slik at man kjenner folks vilje, bevegelser, anbudsrunder, patentsøknader, industrihemmeligheter osv

Hvem styrer markedet Trym? Eller markedsmonsteret? Tror du som mange andre at oljeprisfallet ned til 30 dollar var naturlige svingninger? Eller at Finans-krigen I 2008 er naturlige svingninger?

Det er nok ikke uten grunn at det berømte ?dyrets tall? kobles til kapitalismen og det økonomiske systemet. Penger er makt til å snu verden på hodet. Money Talks og er menneskets nye gud. Kapital bytter om på reell autoritet basert på kjennskap og falsk autoritet basert på frykt og kapital. Penger kan kjøpe alt.

Tallet for gull er 999. Dyrets tall er 666, og det hele starter med den berømte gullkalven som menneskene ville ha I stedet for gud og morallæren som Nietzhe og andre vil ha bort. Når gud er død, så er alt tillatt. Og det er ikke uten grunn at disse Crowley tilhengerne dyrker begrepet at ?gjør hva du vil skal være loven?, eller at alle grenser og rammer som holdt ting på plass forsvinner.

Poenget er det Trym, at I en perfekt verden kunne det du sier nok ha noe for seg, men det er ikke gode krefter som har kontrollen. Tror du den høyre og den venstre globaliseringssiden styrer seg selv?

Stol ikke på globaliseringens profeter og kapitalens yppersteprester...

PS

08.11.2017 kl.11:49

The Charging bull er nå voksen og står på Wallstreet. Gold-gata. Den ble ironisk nok gitt til New Yorks innbyggere I julegave. Veien fra handel med varer til gull, penger, bankort og chip er kort? litt mer frykt så vil folk ønske chippen som helt til få år siden var en konspirasjonsteori. Og som forutsagt; den kommer som et gode, gjerne I helsevesenet, men etterhvert vil ikke f.eks bankene godta annet sklik som med de ?biometriske passene?. Det var frivillig, men bankene forlanger det.

Forskning.no hadde artikkelen: MICROCHIP UNDER HUDEN KAN BLI DITT NYE APOTEK, https://forskning.no/elektronikk/2012/02/mikrochip-under-huden-kan-bli-ditt-nye-apotek

fulgt opp av overskriften.

SVENSKENE KASTER ADAGANGSKORTET. Glem PIN-koder og plastkort. Nå skal man sprøyte alt man trenger inn under hudoverflaten. https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/2015/02/13/217775/na-kaster-svenskene-adgangskortet

litt mer terror og fremmede blant oss vi ikke vet hvem er, og resten går som smurt. Det trengs bare lillefingeren I dagens verden...

A

11.11.2017 kl.18:16

Personlig er jeg ikke religiøs. Jeg har heller ikke noe problem med religion i seg selv. Men jeg har problemer med mange religiøse folk.

Jeg tviler på at religion kommer til å forsvinne. Men jeg er glad for at religion ikke lenger har noe særlig innflytelse i samfunnet lenger.

johnny pedersen

11.11.2017 kl.23:19

Greece & Rome. Hvor har du det fra at "Filippinene som var 100% buddhist nasjon ble tvangskonvertert til 99% kristendoms nasjon av USA."? Det var spanjolene som innførte kristendommen på 1500 tallet. Før dette var Filippinene influert av hindusisme fra India, de ble også influert av kinesere og Buddhisme som følge av Kinas ekspansjon på 1100-1300 tallet. På slutten av 1300 tallet og opp gjennom 1400 tallet ble deler av Filippinene konvertert til Islam, hovedsaklig den sørlige delen av Filippinene (Mindanao). Etter at Magellan oppdaget Filippinene ble store deler av den filippinske befolkningen katolsk som følge av den spanske koloniseringen av Filippinene, med unntak av Mindanao. I dag er ca 92%av filippinerne kriste hvorav ca 83% katolikker. Ca 5 prosent er muslimer, 0,1% buddhister mens resten tilhører andre religioner.

Lilly

12.11.2017 kl.11:20

Dere får unnskylde min dumhet, her er det mye jeg ikke forstår. Penger og religion ble skapt av mennesker som ville ha makt? Det er jo da et kontinuerlig spill hvor reglene forandres av de med mest penger for å få mer penger, og som bruker religion for å holde folk under kontroll, slik at de rike ikke blir utfordret av massene og mister makten ? Hvilken religion gir mest penger i kassa ? Hvis jeg har forstått temaet riktig, må jeg bare si wow...kjære vene for en artig diskusjon. Det er et stort tema som tar for seg alt fra økonomi, religion, maktkontroll,filosofi, og mye annet jeg ikke har tillært kunnskap om. Jeg strøk glatt på skolen på matematikk og skjønner til dags dato i voksen alder lite, så dere får unnskylde hvis jeg er helt på jordet. Ikke mobb meg liksom.Men hva skjer hvis vi fjerner penger i hele verden, alle land bare bytter varer, og alle mennesker får det de trenger ? Er det en fremtidig realitet og fredsbringende eller kaos slik vi opplever nå ?

Nissen

12.11.2017 kl.11:35

Høres ut som om religion er en suppe. Nei, det er kun en religion, den opprinnelige Kristendommen, alt annet er fake, inkludert $.

Det er den som står igjen når alt er over på denne jord. At muslimene forsøker seg med din okkupasjon, og ateistene (sammen med homolobbyen) skal avhumanisere verden (og heier ufattelig nok på muslimene, som vil kappe hodet av de ved første stopp) vil ikke endre noe, til slutt.

Ludde Luditt

24.11.2017 kl.12:55

Har nettopp blitt gjort kjent med bloggen din, som jeg har hatt stor og intens glede av. Kanskje du ikke følger samferdselsfeltet veldig nøye, drister meg derfor til å lenke inn denne morsomme artikkelen som omhandler litt av det du tar opp.

https://samferdsel.toi.no/forskning/har-vi-for-fa-skadde-og-drepte-i-trafikken-article33752-2205.html?utm_campaign=2017-11-24%3A+Nytt+p%C3%A5+nett+fra+Samferdsel&utm_source=Alle+kontakter&utm_medium=email

Trym Riksen

24.11.2017 kl.13:11

Til Ludde Luditt: Takk for lenken :)

Skriv en ny kommentar