hits

Nasjonalstatens fall

kommentarer 74 kommentarer

Det er snart 17. mai med feiring av Norge som nasjon. Men i bakgrunnen er det stadig flere som mener at nasjonalstatens fall ikke kan komme fort nok.

Det har i mange år allerede vært noe som ikke stemmer helt med feiringen av 17. mai. På den ene siden ifører folk seg nasjonaldrakter og snakker varmt om det nasjonale. På den andre siden jobbes det for nasjonalstatens fall.

Dette kan virke som en konspirasjonsidé, men tittelen til denne artikkelen er hentet fra Robert Shillers kronikk i DN fra den 9. oktober i fjor. Shiller snakker om at nasjonalstatens fall vil være den neste «rettferdighetsrevolusjonen». Han peker på avskaffelsen av slaveriet som et eksempel og borgerrettigheter for seksuelle minoriteter som et annet.

«Alle tidligere "rettferdighetsrevolusjoner" har hatt rot i forbedret kommunikasjon. Undertrykkelse får blomstre når de undertrykkede er langt unna og vi aldri møter dem», skriver den kjente professoren som fikk den såkalte nobelprisen i økonomi i 2013.

«Den neste revolusjonen kan ikke fjerne konsekvensene av å bli født på et visst sted, men den kan fjerne privilegiene nasjonal tilhørighet fører med seg. Fremveksten av innvandringsfiendtlige holdninger i dag ser ut til å peke motsatt vei, men følelsen av urett kommer til å vokse i takt med kommunikasjonen vi har med de undertrykkede. Til slutt kan det skape store omveltninger», fortsetter han.

En del vil avfeie Shillers klare melding om at nasjonalstaten er et urettferdig mellomstadium mot en mer rettferdig fremtid som et utbrudd fra en enslig professor. Men er Shiller alene i å mene at nasjonalstaten er en dårlig løsning?

«My dream is a hemispheric common market, with open trade and open borders, some time in the future with energy that is as green and sustainable as we can get it, powering growth and opportunity for every person in the hemisphere», sa Hillary Clinton under den amerikanske valgkampen i fjor høst.

Og har ikke Clinton et poeng når hun trekker frem miljøet; hvordan er det mulig å løse overnasjonale problemer som det globale miljøet hvis hundrevis av land skal bli enige? Krever ikke løsninger på fremtidens globale problemer en enhet og dermed nasjonalstatenes fall?

Som økonom er det lett å se det ulogiske og ineffektive i nasjonalstatens eksistens. Forskjellige valutaer, lovsystemer, kulturer, smak og særpreg er en kostnad i regnskapet. Settes en strek over alt dette, øker produktiviteten samtidig som vi går en grønnere fremtid i møte på grunn av overnasjonale bestemmelser. Eller har økonomene problemer med å se helheten? Er deres utdannelse og trening egnet til å forstå dem som elsker nasjonalstaten? Hvor mange økonomer finnes det som så logikken i for eksempel brexit?

For halvannet år siden skrev jeg en artikkel med tittelen «Farvel til 17. mai». Har det blitt mer stuerent å snakke om nasjonalstatens fortreffelighet siden den gang? Eller venter vi alle på det uungåelige, at nasjonalstaten skal vike for et mer rettferdig og logisk system?

Nasjonalstaten står for fall, mener økonomiske eksperter og ledende politikere. Skal vi tro Robert Shiller, feirer vi ikke lenger 17. mai en gang i dette århundret.

74 kommentarer

bjørn bråthen

15.05.2017 kl.00:01

Det uungåelige, at nasjonalstaten skal vike for et mer rettferdig og logisk system !! Hvilke system er mer rettferdig og logisk ??

15.05.2017 kl.08:44

@bjørn bråthen

Et globalt liberterianistisk system er mye mer rettferdig og logisk!

Ole

15.05.2017 kl.12:19

Ja, det er veldig logisk at vi her i vesten skal bli multikulturelle, mens resten av verden forblir monokulturelle. Det er litt av en rettferdighetsrevolusjon og ufeilbarlig logisk. Når en person deler gården sin med alle, og resten holder andre unda, lurer jeg på hvem det er som får verst liv til slutt. Det å dele land, penger osv. med alle er ufeilbarlig logisk og økonomisk lønnsomt, ikke noe som vil ødelegge livene til millioner av mennesker. Takk til empatiens far, Schiller og resten gjengen, for å forklare oss fenomenet rettferdighet. Hilsen master student i samfunnsmkonomi/economics.

Trym Riksen

15.05.2017 kl.12:39

Til Ole: Jeg anbefaler deg å også lese de tre foregående artiklene jeg skrev fordi de gir bakgrunn til min siste artikkel. Jeg tror årsaken til at du reagerer som du gjør, skyldes at jeg fremstilte gjengse uttalelser fra ledende eksperter og politikere på en måte du ikke er vant til. Som økonomistudent burde du bruke mer tid på å forstå det implisitte budskapet i faget du studerer.

(1) BRYR SEG IKKE: http://riksen.blogg.no/1490558236_bryr_seg_ikke.html
(2) DE BRYR SEG: http://riksen.blogg.no/1491165080_de_bryr_seg.html
(3) VÅR EMPATISKE SIRKEL: http://riksen.blogg.no/1492982634_empatisk_sirkel.html

Julenissen

15.05.2017 kl.17:09

Vi har det for godt, alt for store lønninger blant folket,Mange har hus, hytte på fjellet og ved sjøen, bil, båt osv. Vi har det så godt økonomisk at vi er blitt en gjeng egoister, som skal bare tenke på oss selv. vi glemmer alt som har med nasjonale verdier som nasjonaldagen, arbeidsmiljøloven osv. Men hva den dagen at økonomen snur, og vi ikke har råd til 2 hytter osv?

Maria Zähler

15.05.2017 kl.17:18

Nei, her var det mye idealistisk snakk om en utopisk verden som i beste fall er svært langt frem i tid. Nasjonalstaten blir ikke mindre viktig, snarere øker dens betydning. Multinasjonale stater splittes opp. Hvor har denne nobelprisvinneren egentlig vært de siste tiårene? Jeg er 24 år, Osloborger og patriot. En verden uten grenser er helt uaktuelt. Det skjer ikke før vi nordmenn selv slutter å være bevisst vår egen identitet. Det kan multikulturalistene se lenge etter.

Steinar

15.05.2017 kl.17:23

Globalistene har rett i at nasjonalstaten er en uting. Det ideelle er å oppløse alle nasjonale grenser. Problemet er at verden ennå ikke er moden for dette. Ikke i nærheten.

Vi skulle også ønske at det ikke var noe behov for et politi. Skal vi derfor avskaffe politiet, eller beholde det inntil det gjennom en helt annen politikk har blitt overflødig?

Ståle

15.05.2017 kl.17:30

Er det derfor at eliten på venstresiden ivrer for at det skal flagges med andre nasjoners flagg når Norge feirer sin Grunnlov?

Folk er historieløse og Norge ble plyndret av Danmark i 400 år før vi kastet dem ut. Det feierer vi den 17. mai og det er mindre enn 80 år siden Tyskland invaderte oss og forbød flagget og 17. mai.

Den 17. mai heiser vi det norske flagget og da holder andre flagg seg unna.

Trine

15.05.2017 kl.17:33

Krig, nød og fattigdom er også en uting. Kanskje vi bare skal fjerne det også med et par pennestrøk mens vi likevel er i gang med å drømme om fremtidens utopier?

Øivind Hundal

15.05.2017 kl.17:33

Etter 57 år i dette livet, i denne verden med lange studier, også på fritiden, så har jeg kommet til at jeg er: på delt førsteplass: europeer og katolsk kristen. På tredjeplass er jeg eksiltrønder (født/oppvokst i Trondheim og bor nå i Bergen). Muligens er jeg nordmann på fjerdeplassen. Jeg vet ikke helt, men at jeg har norsk statsborgerskap er helt sikkert.

ArentK

15.05.2017 kl.17:38

1:

Du kan "sette strek" over "valutaer og lovsystemer". Det er umulig bare "å sette strek" over "kultur, smak og særpreg". Dette er holdinger/tanker/ideer som er utviklet gjennom generasjoner, og gjerne årtusener. Disse forskjellene verken kan eller vil endres gjennom "en strek".

2:

Uavhengig av hvor sterkt den står i den enkeltes identitet, så er nasjonalstaten fortsatt (selv i EU) den viktigste og sterkeste rammen innenfor hvilken vi inngår i større fellesskap, danner samfunn og inngår i sosiale kontrakter (så som "den norske modellen" og "velferdsstaten"). Ingen internasjonale organer/institusjoner ser ut til å kunne overta den rollen i dette århundret.

Konklusjon:

Våre identiteter er flytende, og har alltid vært og vil kanskje handle mindre om nasjonalstaten innen 100 år.

Rammene for de større fellesskapene og samfunnskontraktene - der har foreløpig ingen konstruert et bedre alternativ enn de eksisterende nasjonalstatene.

Nils Johansen

15.05.2017 kl.17:42

Nå er vel logikken og det rasjonelle det første som blir skadelidende i den politiske sfære. Selv om en kan se det logiske i en annen styringsmodell enn nasjonalstaten i et anarkisk system, har det vært den foretrukne styringsform siden 1648, og lite tyder på at dette vil endre seg i overskuelig framtid.

Leif Ove Hansen

15.05.2017 kl.17:52

En slik global og grenseløs verden er kun mulig innenfor et fullstendig kapitalistisk system. Alt som smaker av

velferdsstat, samt en hel rekke andre sosialdemokratiske ideer, blir komplett umulig.

Et annet aspekt er at mennesker har et sterkt behov for tilhørighet, fellesskap og trygghet. Norge er (var?) et slikt fellesskap. I et globalt og grenseløst system, vil menneskene fortsatt søke sammen i grupperinger hvor de kan føle og oppleve dette, selv om det ikke vil kalles "nasjoner" lenger.

Altså: Et GLOBALT fellesskap, er IKKE et fellesskap.

Peder

15.05.2017 kl.17:59

"samtidig som vi går en grønnere fremtid i møte på grunn av overnasjonale bestemmelser" - akkurat der er problemet. I denne dystopiske framtida så er ein nødt til å sentralisera politisk makt, noko som historia har vist seg aldri er ein god idé. Nasjonalstatens eksistens er nødvendig for å desentralisera politisk makt.

Peder

15.05.2017 kl.18:02

"samtidig som vi går en grønnere fremtid i møte på grunn av overnasjonale bestemmelser" - akkurat der er problemet. I denne dystopiske framtida utan nasjonalstatar så sentraliserer ein politisk makt, noko historia har vist oss aldri er ein god idé. Nasjonalstatens eksistens er nødvendig for å desentralisere politisk makt.

Sverre

15.05.2017 kl.18:04

Spennende tanker, men siden mennesket gikk over fra nomadisk livsførsel til faste bosetninger og jorbruk, har samfunnsstrukturer i all hovedsak vært bygget på et bytte av skatter (penger, varer, arbeid, millitærtjeneste) mot trygghet for liv, helse og eiendom. Skattemottaker har da hatt monopol på maktbruk innenfor samfunnsstrukturen. Hvordan er det tenkt at dette skal løses i en verden uten nasjonalstater? I en slik verden vil det fortsatt være en andel mennesker som heller vil plyndre enn å produsere, og uten sikkerhet for liv og eiendom blir det dårlig med investering og produksjon. Skal hver og en ta hånd om seg og sine som i ville vesten?

Hugo Munthe-Kaas

15.05.2017 kl.18:04

At Nasjonalstaten skal falle er nok mer et ønske fra ambisiøse økonomer enn en realistisk agenda for videreutvikling av verden. At noen få får anledning til å tjene seg rike på globalisme gagner ikke hele befolkningsgrupper. Et kort blikk på hvor utvikling og innovasjon skjer forteller de fleste at globalismen ikke er bærekraftig. Hvem vil vel arbeide hele døgnet for å dele med 95% av verdens befolkning som ikke bidrar med noe som helst? Å forsøke seg med å få folk flest innen den industrialiserte verden til å godta begrepet "Global solidaritet" vil falle på stengrunn, ganske enkelt fordi det ikke er kompatibelt med menneskets natur!

Enur

15.05.2017 kl.18:07

Dette er og forblir en drøm Trym! For det motsatte er faktisk i ferd med å skje. Folk vender seg mer og mer mot høyresiden og en grenseløs verden vil vi ikke ha på minst tusen år - MINST!! Du glemmer også "generasjon Z". Altså de som går på ungdomsskolen i dag og allerede er drittlei dere kvasiliberale og er nærmest "ultrakonservative", til tross for all propagandaen som er plantet i skolevesenet.

Dere kan bare legge inn årene - det er allerede over!!

Trym Riksen

15.05.2017 kl.19:13

Til Enur: Hvordan får du det til at jeg er enig med Shiller og ledende politikere? Hvis du hadde klikket på lenkene jeg oppga i artikkelen jeg skrev, ville du sett at jeg skrev om temaet "17. mai" og verdier for tre og et halvt år siden (samt en gang til for halvannet år siden). Den gang oppsummerte jeg slik:

"Grunnlovsjubileet er en påminner om at suksessfulle samfunn bygges på et fornuftig sett med verdier. Norge har hatt flaks og utvist dyktighet over mange år, men de siste årene har vi fått mange påminnere om at verdiene forsvinner hvis folk slutter å bry seg om de kampene som ble utkjempet for generasjoner siden og glemmer det som gjorde nasjonen til en suksess".

BS

15.05.2017 kl.18:09

Hvordan forklarer da artikkelforfatteren akkumuleringen av ressurser hos en liten gruppe superrike mennesker?

Med bedre kommunikasjon skal jo forholdene for de økonomisk vanskeligstilte bedre seg, sant?

Det må jo bety mindre omfang av underbetalte steinleggere og bilvaskere, og mer rettferdig fordeling av rikdommen som idag er i hendene på ytterst få.

Åneida, globalismen fører nok til det STIKK motsatte. At mennesker som Petter Stordalen og Olav Thon får alle kortene på hånda imøte med arbeiderne.

JS

15.05.2017 kl.18:14

"Forskjellige valutaer, lovsystemer, kulturer, smak og særpreg er en kostnad i regnskapet"

Hvis nasjonalstaten stå for fall, lurer jeg hvorfor vi ikke en gang klarer å bli enige om noen kommunesammenslåinger i Norge, i økonomiens navn.

Nei, naboen gjør ting på sin måte og jeg gjør det på min måte. Og slik kommer det til å være i overskuelig framtid.

Cecilie_M

15.05.2017 kl.18:23

Naturlig og forståelig refleksjoner din tolkning av dette spørmål sett via en økonoms "briller". Tror dette bare er så mye mer sammensatt og komplekst enn som du beskriver. Hvordan vile et slikt "globalt fellesskap" som du beskriver påvirket oss ellers på alle andre måter! Hvor samlende ville vi evnet og være om "et flagg" felles verdier under disse nye forrutsetningene?

Scott Johansen

15.05.2017 kl.18:33

Dette høres ut som teorien on One World Order.

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_nye_verdensordningen

Bjørn Tore

15.05.2017 kl.18:37

Europa har aldri trengt nasjonalisme/patriotisme mer enn nå, nedbygde grenser er utopi som eventyrere tror på..!!!

Larsen

15.05.2017 kl.18:55

Putt all verdens ingredienser i én og samme suppe og sitt igjen med noe uspiselig.

Globalistene tar fullstendig feil, de prøver nå ut dette samfunnseksperiment i stor skala på europeisk jord og de vil feile kapitalt.

Tilgi de aldri, de visste hva de gjorde.

Gaunil

15.05.2017 kl.19:00

Økonomer er vel den yrkesgruppen som gjør mest feil. Hvorfor klarer ikke økonomene å forutsi og forhindre finanskriser til tross for at de kommer ganske så regelmessig?

Nasjonalstaten forsvinner ikke. I denne ligger det krefter som økonomer ikke klarer å se. Nasjoner er etablert for det meste med bakgrunn i folkegrupper og klimatiske forhold m.m.

Thomas Allerup

15.05.2017 kl.19:06

Javel, da virker terroren i full blomst, og oppnår det de ønsker. FRYKT!!! . La oss alle holde oss innendørs :) Heia AP og LO som ønsker oss alle så vondt....

Pelle

15.05.2017 kl.19:07

Nasjonalstaten eksister på grunn av behovet for frihet. Og den friheten har gitt oss muligheten til å definere hvilket samfunn vi vil ha og jobbe sammen for å realisere det. Og det har vi gjort.

Multikulturalisme og den grenseløse verden eksisterer på grunn av behovet for å styre andre mennesker. Dette er frihetens motstykke.

Zain

15.05.2017 kl.19:10

Små barn blir allerede tvunget til å vifte med FN flagget på Norges grunnlovsdag, Rene AUF tilstander.

kundis

15.05.2017 kl.19:20

"«My dream is a hemispheric... "

Bla bla, nok en dagdrømmer. Tror nok heller Nobelinstituttet for skrullinger blir lagt ned før hans drømmer blir en realitet. Next...

Trym Riksen

15.05.2017 kl.19:34

Til kundis: Det var Hillary, og ikke Shiller, som sa at "[m]y dream is a hemispheric".

Runar

15.05.2017 kl.19:34

På tide å fjerne både EU og FN. Min drøm er det samfunnet jeg ble født inn i på 70 tallet. Ja til nasjonalstaten, ja til kontroll over egne landegrenser. Nei til ikke vestlig innvandring! Nei til globalisme!

Tassen

15.05.2017 kl.19:36

Den eneste måten det kan skje på er gjennom vold

Trym Riksen

15.05.2017 kl.19:42

Til Tassen: Tror du tar feil. Hjernevask er nok mer effektivt enn vold. Et eksempel: Hvor mange kan nasjonalsangen i dag?

Tassen

15.05.2017 kl.19:53

Jo da, tross landets to folkeavstemninger blir vi likevel ført mot vår vilje mot EU. Det er jo i virkeligheten snakk om moderne Quislinger.

Knut Olsen

15.05.2017 kl.20:17

Bilderbergerne fornekter seg ikke.

New Word Order

Per

15.05.2017 kl.20:34

Nasjonalstaten oppstod i Europa for noen få hundre år siden, og fungerer strengt tatt også best i Europa. Den bygger på en ide om ett folk, ett språk, en gruppe, en kultur, ett land osv. Å omgjøre europas kongedømmer til nasjoner var en ganske grei sak (med noen små unntak av noen minoriteter).

Problemet er at det er langt flere folkegrupper enn det er land i verden. Man regner normalt med ca 190 land (hvorav de fleste er forsøk på nasjonalstater). Antall språk er uendelig mye større. Bibelen er f.eks. oversatt til over 2500 språk. Antall folkegrupper er noe større, og de lever kun unntaksvis i samme geografiske område. Forsøket på å dele opp verden i nasjonalstater har vært fullstendig mislykket de aller fleste plasser i verden. Hovedsakelig fordi kartet ikke passer med terrenget.

Virker som om mange her tror at alternativet til nasjonalstaten er et globalt, grenseløst samfunn. Dette er selvsagt bare tull. Man må imidlertid åpne opp for at det er andre måter enn enn nasjonalstater som kan være hensiktsmessige måter å dele opp verden i. Når man har en kake som skal deles i 200 stykker, og det er 2500 som ønsker et kakestykke, må man enkelt og greit innfinne seg med at noen må dele et kakestykke.

Anonym

15.05.2017 kl.20:35

Det er ingenting som er så skremmende som uvitende mennesker som tror de har forstått det

Jan Johansen

15.05.2017 kl.21:21

Mange, fra mongolene til romerne til muslimene til kommunistene til nazistene, har i løpet av nesten tusen år forsøkt å avskaffe nasjonalstatene. Inkludert det siste patetiske forsøket til IS på å skape et muslimsk kalifat. Ingen har hittil lykkes.

Men professor Shiller vet sikkert hvordan det skal gjøres. Han er jo verdensmester i økonomi.

Arild

15.05.2017 kl.21:27

Man kan jo bare se tilbake på de to siste verdenskriger. Penger makt og fattigdom i en suppe. Tidligere mange kolonier under land som Spania,Portugal,Holland,England etc, Man kan jo begynne og lure på om vi nærmer oss en ny stor krig med drap av masse folk. Se på Tyrkia....Spør hva Saudi Arabia driver med.... Jeg kunne fortsette men det er bare sånn at i dag kan man ikke feire med norsk flagg i Saudi selv om man bor der..HM?

Larsen

15.05.2017 kl.21:28

Per, om 200 personer har deltatt i produksjonen av en kake skal kaken deles på de som har bidratt i høsting av korn, melket kyrne, fóret hønene og eltet deigen.

EnMann

15.05.2017 kl.21:38

Det vil alltid være en hustomt med finere utsikt enn de andre - og spørsmålet til utopiske globalister som vil at alle skal kunne bosette seg hvor de vil i verden blir da: Hvem skal få den tomten... ?

Hans Lund

15.05.2017 kl.21:47

USA ble vellykket, og det er det historiske grunner til. Men der måtte en borgerkrig med svært store menneskelige ofre og lidelser til før våpnene stilnet.

Jeg stemte for norsk medlemskap i EU ved begge avstemninger. Begrunnelsen var overbevisningen om at det forpliktende, gjensidige avhengighetsforholdet mellom Tyskland og Frankrike i EU, ville hindre nye kriger mellom de to landene. Fred mellom dem ville bety fred i Europa. Slik er det da også blitt.

Men det jeg ikke kunne noe om, og derfor ikke forutså, var at EU innebar et kolossalt sentralt buråkrati i Bryssel. Tiden har vist at dette er blitt en maktmastodont som unndrar seg parlamentarisk kontroll og styring.

Dets viktigste særtrekk er innvandringsliberalisme og globalisisk tenkning. Byråkratene driver ideolgisk indoktrinering, og har uhjemlet tatt seg makt.

Det har skapt et Europa der europeeres tro på egen styrke, tradisjoner og verdier er i forfall. Modernisme er blitt erstattet med noe de kaller postmodernisme - hvilket er det samme som kulturrelativisme - utflytende tull og ufornuft.

I denne situasjon er det at den uhyre sterke, totalitære ideologien islam - anført av Det muslimske Brorskapet som intellektuell spydspiss - entrer den Europeiske scenen. Skritt for skritt vinner den innpass hos de Europeiske liberale elitene, og gjør krav på plass og innflytelse. Ideologiens militante ytring - jihadismen - er med på lasset. Dens argument er terror, og måpende må vi og elitene innrømme at den fester grepet om vår hverdag. Ja, sågar vår rett og frihet til å feire 17. mai slik vi har gjort i mer enn 200 år.

Jeg trodde EU skulle sikre fred og utvikling for Europa. Mellom Europas nasjoner har vi da også vært velsignet med fred. Men nå utsettes vi for terror og ufred av en fremmed ideologi som har verdenshegemoni som mål. Og det er her EU-byråkratiet - gjennom å legge til rette for masseinnvandring av muslimer - har sviket Europas folk. Deres innvandringsliberalisme vil - om den får fortsette - destabilisere Europa. Det er dette flertallet av briter har forstått, og som resulterte i Brexit.

Så gjenstår det å se hvilken kurs Merkel og Macron vil stikke ut. Min spådom er at fortsetter de sin liberale innvandringspolitikk vil det føre til Balkan-tilstander; kanskje nye kriger. Skal det unngås må kraftige innstramninger og spesielt effektiv stopp av lykkejegernes folkevandring over Middelhavet komme på plass skal EU-prosjektet unngå kollaps.

Freud

15.05.2017 kl.22:23

Jeg tror denne Schiller bare tenker på landene i Vesten, når han snakker om at nasjonalstatene forsvinner. De som da blir globale i sinn og skinn er vi dumme demokrater i vestlige land (les: Europa og USA), mens alle de andre store landene i Asia, Afrika og Syd-Amerika sitter der og ler av oss. Og Vestens Union (VU) blir oversvømmet av innvandrere.

Derfor er dette scenariet utenkelig i praksis.

Nasjonalstatene vil tvert imot styrke seg, ikke minst fordi folkene blir mer patriotiske, og fordi de vil beskytte seg og sine grenser mot uønsket innvandring.

Leo

15.05.2017 kl.22:27

Det er jo en grunn til at høyre siden vokser i verden. Vi er forsynt av å jobbe hardt, bygge opp en velferd for så å bare gi bort alt vi har pluss vårt land til migranter og velferdsflyktninger. Venstresiden virker totalt uten sperrer og drømmer om en utopisk verden. Mennesket har en innebygd funksjon for å forsvare seg. Venstresiden trykker stadig hardere på knappen for toleransen til veldig mange nå. Steng heller grensene før det er for sent. Mindre samfunn klarer seg bedre enn større.

Helge Espeland

15.05.2017 kl.22:57

GODE SAMFUNN MÅ SKAPES - IKKE BARE FLYKTE.

Det er mange mennesker i verden som mener de har det vondt og vanskelig. Norge og Vest-Europa har ingen moralsk forpliktelse eller praktisk mulighet til å ta i mot alle. De må, som vi, selv LAGE/SKAPE gode samfunn i sine hjemland - og ikke bare flykte. Dette kan vi hjelpe dem med LOKALT, og er eneste realistiske og intelligente løsning. Dette til glede for ALLE. Å flykte er mest til glede for seg selv, samt man gjør det enklere for diktatorer å beholde sin makt.

Heller ikke her i Vest-Europa ble det skapt gode samfunn "helt av seg selv". Vi har utkjempet kriger, samt vi bekjenner oss til «OPPLYSNINGSTIDENS PRINSIPPER». Vitenskap, forskning, fornuft skal styre vårt samfunn. Relgionskritikk er PÅKREVD - dette er en helt FUNDAMENTAL bærebjelke. Det er IKKE 1500-2000 år gamle pergamenter eller et Imam-/presteskap som skal diktere våre liv.

16.05.2017 kl.00:29

Nasjonalstaten betyr identitet, på samme måte som familien, at venstresiden har som mål å gjøre menneskene identitetsløse ved å tone ned betydningen av kjernefamilie og nasjonalstatens rolle har aldri vært en hemmelighet.

Rob

16.05.2017 kl.00:33

Det er svært mange ting som må endres globalt før en noe slikt kan skje. Vi må utrydde alle ideologier, utrydde religion, avskaffe individet da forskjeller kan føre til hat. Det er rett og slett ikke litt realistisk slik verden er i dag.

Inge Bjorkevoll

16.05.2017 kl.07:15

Dette vill muligens tvinge seg frem som følge av den teknologiske utviklingen. Har imidlertid lite tro på at dette systemet vill være mer effektivt enn dagens system til å løse globale problemstillinger. Det er viktig å forstå at det aldri har vært mindre krig, fattigdom og annen elendighet enn i vår tid. Mye av grunnen til dette er antagelig frihandel og teknologisk utvikling utenfor politisk kontroll. Det værste som kan skje er muligens at politikerne får makt til å gjennomføre noen av sine visjoner. Dette må vell være en diktators våte drøm!

Skeptisk

16.05.2017 kl.07:36

Så du ønsker deg kommunisme? Det er resultatet av nasjonalstatens fall. Det verste er en global imperie som ikke kan stilles til ansvar. EU er ett prøve-prosjekt på dette, om befolkningen følger i flokk som sauer og godtar tyranni. Brexit viser noe annet.

Ståle

16.05.2017 kl.07:54

Også en multikulturell, grenseløs verdensorden må være økonomisk bærekraftig. Dvs at offentlige ytelser over tid ikke kan overskride de midlene som skaffes til veie av de som yter.

Alt annet vil føles så urettferdig at systemet til slutt bryter samme pga manglende tillit.

På samme måte hadde befolkningen i dagens nasjonalstater godtatt langt større innvandring hvis de ikke ble pålagt å fø på innvandrerne i den størrelsesorden de blir nå.

Alle vellykkede integreringsprosjekter opp i gjennom historien viser nøyaktig det samme.

Det er helt påfallende hvordan politikere og andre forkjempere for det multikulturelle samfunnet underslår dette svært viktige faktum når de prøver å gi den opprinnelige befolkningen dårlig samvittighet for ikke å motta enda flere økonomiske migranter enn vi allerede gjør.

Tillit er statens store hodepine. Fordi tillit ikke kan vedtas eller pålegges.

Og uten tillit vil ethvert system råtne fra innsiden og falle sammen.

Derfor er det også slik at hvis innbyggerne har tillit til nasjonalstaten, vil den overleve helt utmerket.

Ørnulf

16.05.2017 kl.08:15

Noen som har lest Gibbons 'Decline and fall of the Roman Empire'? Trym? Det vi snakker om har ingenting med rettferdighet å gjøre, men alt med et ønske om å ha det bedre (forståelig nok). Men det viser seg at ingen sivilisasjon overlever å bli invadert (eller invandrert) av barbarer (eller hva vi skal kalle dem). Det finnes forøvrig intet urettferdig i at noen nasjoner er rikere enn andre, de som greier seg med liten administrasjon og få offentlig ansatte og kan ha et stort næringsliv (kombinert med gode lønninger for de ansatte og forholdsvis små lønnsforskjeller) vil bli umåtelig mye rikere over tid enn de som gjør det motsatt, og det er fullstendig rettferdig. Skulle de bli invadert av tapernasjoner for 'å dele godene' vil det kun være et overgrep, og fundamentalt 'urettferdig'. Så la oss håpe at nasjonalstatene overlever, og så kan vi som tror på hardt arbeid og ansvar for egne valg kanskje slå oss sammen i et lite land i nord et sted. Et annet sted enn her, antagelig...

Fresh

16.05.2017 kl.08:41

Dette var jammen et samensorium av politisk korrekthet.

Glem det, det skal ikke komme noe nytt norge, og 17 mai skal feires til evig tid.

Globalistene skal bort. PK skal bort.

I distriktenes navn

16.05.2017 kl.08:44

Det er med bittersøt smak at vi feirer 17.mai i år. Mens vi hyller friheten vår så er det samtidig slik at regjeringen tvinger kommuner og fylker til å slå seg sammen selv om folket sa nei. Før hyllet vi demokratiet i landet, men nå føles det mer og mer som om vi lever i diktatur der folket bare får si sin mening ved valget. Jeg reiser glasset for friheten, men gir tommelen ned for at demokratiet står for fall i dette landet.

Dag Morten

16.05.2017 kl.09:19

Herregud Det er da en stor skam og se at en minnemarkering skal sameines med hele verdens politikk,her er det noe galt et sted ,,17 mai er norges egen markering for det som historien tilsier,,grunnlovs dagen,,her har jeg virkelig lov å være stygg i snasken ved hjelp av utrykket herri gud,,og vet dere hva,de feirer 17 mai i nede i cowboy landene også,,usa sitt scandinavia som er glemt av norge,

Leif Arne

16.05.2017 kl.10:46

Enig.Snart ingen vits i å stemme lenger da de viktigste spørsmålene avgjøres utenfor landets grenser.Vårt kongehus kan kanskje ha en fremtid som turistattraksjon i Kongeparken.Folkeflertallets mening er som vanlig totalt uinteressant.Forbered dere på en halvering (i heldigste fall)av lønninger og pensjoner når landet oversvømmes av billig arbeidskraft

magnus

16.05.2017 kl.10:54

har Le Pen rett i at det politiske skisma i dag står mellom globalister og patrioter?

Trym Riksen

16.05.2017 kl.10:59

magnus: Ja, jeg tror det er (delvis) rett.

En ting til: Å latterliggjøre Boris, Trump eller Le Pen er én ting, og slik latterliggjøring kan sikkert rettferdiggjøres. Men den feilen mange gjør, er at de latterliggjør VELGERNE som stemte for brexit, på Trump eller Le Pen. En slik feilslutning gjør at man aldri søker å forstå folks frustrasjon og dermed legger man grunnlaget for større reaksjoner nedi veien.

Asbjørn Lauvstad

16.05.2017 kl.12:05

I Europas mektigste stat Tyskkland forventes det at folketallet i 2050 vil være omtrent det samme som i 1950.Er det rettferdig om tyskerne skal forsørge befolkningen i en rekke land sør og øst for Middeltallet, der folketallet forventes å være mer eller mindre tidoblet i denne perioden til tross før at det dreier seg om områder som er mer eller mindre ørken og derfor ikke har naturlig grunnlag for noen høy befolkning?

Bt

16.05.2017 kl.13:18

Til " julenissen " som snakker om høye lønninger og at enkelte er blitt så rik at de har både hus og hytte. Noe av den nyvunnede rikdommen er også arv etter foreldres hus og leiligheter som på de siste 15 årene har steget til astronomiske høyder. Eiendommer som er mangedoblet i pris er nesten som å vinne i Lotto, er et element av denne såkalte rikdommen. Høye lønninger er det vel stort sett eliten som innehar, og da tenker jeg på virkelig høye lønninger. Med det prisnivået og skattetrykket + allslags avgifter vi blir pådyttet, burde vel hver familie tjent en mil, hver.

Når det gjelder 17 mai, så får man feire den i god gammeldags tro, selvom vi snart ikke bestemmer noen verdens ting i dette landet selv, men er underlagt så mange av EU sine direktiver, at landet Norge er mer slavebundet enn fritt.

Ha en fortreffelig 17 mai.

Trym Riksen

16.05.2017 kl.13:26

Til Bt: Jeg er enig i at man bør feire 17. mai. Det mange ikke forstår, er at 17. mai er død den dagen man ikke "feirer" (dvs. er bevisst på og holder i hevd) de verdiene som 17. mai er et symbol på. At verdiene som knyttes til 17. mai kan være i ferd med å dø ut, kommer til syne når folk bare reagerer når nasjonalstatens eksistens knyttes til denne ene festdagen, mens de ikke reagerer på mer subtile tegn i dagen.

Et bevis på inkonsistens er når man kritiserer britene for å ha stemt for brexit, mens man reagerer med forferdelse over professoren som spår nasjonalstatens fall.

Bt

16.05.2017 kl.14:10

Er enig i med deg at man bør markere 17 mai på en fin måte, men denne dagen har som sagt mistet mye av meningen. Som " staute " nordmenn, går man vel ned med flagget til topps.

Ola

16.05.2017 kl.14:48

Nei da vi kommer til å få se snart et massivd folkeopprør mot EU og samtlige løgnaktige politikere i Vest Europa ! folket kommer til å knuse EU fullstendig , opprøret i Romania blir bagateller i forhold.

toto

16.05.2017 kl.14:53

Nå er vi vel fremdeles en ca 4 til 4,5 millioner etniske Nordmenn i Norge . Så det tar nok noe tid før våre nye landsmenn kan klare å forhindre dette .

Nasjonalstatenene vil bestå . Det blir nok væpnede konflikter , men vi rir nok av dem også . Tror ikke den vanlige Nordmann ønsker Norge annerledes enn hva det er i dag .

16.05.2017 kl.15:35

Det han mener er kommunistenes våte drøm, og alle vet vel hvordan det har gått... Hvem har sagt at EU fumgerer? EU ble satt i stand for proteksjonisme og at de mindre landene skulle få nok penger til å begynne å kjøpe varer fra de store. Det er alle de forskjellige land og kommuner etc. som faktisk gjør at de fleste av oss har jobb. Faktisk skulle alle nettbutikker legges ned, og alle små butikker på hjørnet hadde blomstret igjen= arbeidsplasser.

Olly

16.05.2017 kl.17:03

"hvordan er det mulig å løse overnasjonale problemer som det globale miljøet hvis hundrevis av land skal bli enige?"

Ville det ikke være en mye større, for ikke å si umulig, oppgave å få alle klodens individualister til å bli enig? Var alt så mye bedre før nasjonalstatene oppstod (hvis vi samtidig tenker på at vi er mange, mange ganger flere mennesker på kloden nå enn før nasjonalstatene oppstod)?

Trumpinoffice

16.05.2017 kl.17:25

Det er veldig "logisk" at sosser og globalister heier på nasjonalstatene særlig i Afrika, mens vi ikke få ha våre her i Europa. Hyklere og kulturmarxister hele banden. Globalismene bygger på illuasjonen om en grenseløs verden men det er bare det at mennesket er seg selv likt. Den menneskelige natur er evig. Fjerner vi nasjonalstaten, så får vi andre konstellasjoner og oppdeling av landområder. Kanskje vi skal gå tilbake til den tiden hvor vi alle slåss i stammer om ressursene. Globalistene er idioter. De ser ikke at oppdelingen av landområder i ensartede , rasemessige, kulturmessige enheter er det beste for folk

Trym Riksen

16.05.2017 kl.17:51

Til Trumpinoffice: Det er litt fascinerende at du og andre snakker om at det er sosialistene og marxistene som ivrer mest for globalisering, mens det er selskapene i S&P 500 som i praksis driver frem den globaliseringen du er mot.

Trumpinoffice

16.05.2017 kl.18:01

Til Trym. Hvis vi bygger ned nasjonalsteten, så vil det bli en situasjon hvor den sterkestes rett vil råde

Vi vil med andre ord ta noen kraftige skritt tilbake i historien. Vi har gjennom noen tusen år hatt en uendelighet av konflikter på dette kontinentet, krig om ressurser, makt, religioner, landområder mm. Vi har så endelig kommet fram til at en inndeling av Europa i norgenlunde ensartede nasjonalstater, er den beste løsningen. Når vi endelig har kommet så langt, ja da skal vi rive ned alt sammen bare på grunn av et vanvittig globalistisk galematieksperiment. Himmel og hav for en naivitet men også rendyrket kommunisme. Har vi ikke lært noe av historien? Har vi ikke lært noe av det som skjedde i Jugoslavia engang?

Stein.lilleholt

16.05.2017 kl.18:13

Hadde jorden vært befolket kun av etniske nordmenn hadde kanskje visjonen vært mulig. Kanskje;)

Henrik

16.05.2017 kl.18:21

Å nei du ingen skal rokke ved nasjonalstatene ! vårt land er hellig og den som forsøker vil merke vår vrede.

Globallistene er snart en saga, Soros er snart historie og AP er snart et skrekk eventyr man kan fortelle om den gang den onde tåke fyrsten forsøkte å ødelegge vårt land.

Kenneth

17.05.2017 kl.07:27

Til Henrik - Om ikke for sent...

https://www.youtube.com/watch?v=Uj69XxunTo8

LA

18.05.2017 kl.09:25

"Som økonom er det lett å se det ulogiske og ineffektive i nasjonalstatens eksistens. Forskjellige valutaer, lovsystemer, kulturer, smak og særpreg er en kostnad i regnskapet."

Den eneste kulturen som har mulighet til å hamle opp med fremtiden er den vestlige. Dersom denne forsvinner, forsvinner en fremtid med lover og regler. Så tydelige grenser og sterke nasjonalstater er femtiden, ikke en søkt fremtid som økonomisk akademia og kaffedrikkende excel-brukere tror de kan forstå, eller predikere, etter å ha lest de samme lærebøkene.

(Økonomisk litteratur og forskning har vist seg å være svært mangelfull og i utakt med tiden. Dette er nok intet unntak. Noeliberalisme har nesten bare tapere, men kun noen få vinnere. Å argumentere for denne retningen er kvalmende.)

De færreste tror på julenissen, men det er tydelig at noen fortsatt klamrer seg til håpet om at han fortsatt finnes.

Trym Riksen

18.05.2017 kl.10:29

Til LA: Du er den første leseren som bruker begrepet "nyliberalisme". I og med at nyliberalismen er elefanten i rommet, er det fascinerende at det måtte 55.000 leser av artikkelen om Nasjonalstatens fall før ordet nyliberalisme ble nevnt.

Mange lesere har blitt opprørt over tanken om nasjonalstatens fall, men når de forsøker å slå mot fienden, knyttes hånden mot sosialister, marxister og globalister. Meg bekjent har ingen noensinne vunnet en kamp hvis de ikke har klart å definere hvem som er motstanderen.

Skriv en ny kommentar