hits

Upopulære Obama

kommentarer 35 kommentarer

Det viser seg at få amerikanske presidenter har vært mindre populære enn Barack Obama. Han havner på niendeplass over 12 presidenter siden Den andre verdenskrig.

I kjølvannet av presidentskiftet i USA er det på sin plass å gjøre opp status der hvor vi har god statistikk. En interessant tidsserie er den som viser amerikanske presidenters oppslutning blant amerikanerne. Ifølge Gallup hadde president Obama en oppslutning på 48 prosent i snitt i sine to perioder. Det er over Truman (45 prosent), Carter (46 prosent) og Ford (47 prosent), men langt under Kennedy (70 prosent), Eisenhower (65 prosent) og Bush den eldre (61 prosent). Obama slås for øvrig så vidt av Nixon (49 prosent).

Hvorfor tar jeg opp dette i en blogg som ofte handler om finans og økonomi? Jeg synes den løpende journalistiske dekningen av politikk og samfunn for tiden er uhyre interessant. Hvis du leser konvensjonelle media, får du inntrykk av at Obama var meget populær - men tallenes tale er klar; Obama havner i nederste kvartil på listen over presidenters popularitet. Hvorfor gis da inntrykk av at Obama var populær? Sant nok avsluttet Obama presidentperioden sin med en høyere popularitet enn de fleste andre presidenter. Også på begynnelsen av perioden var Obama populær. Kanskje det er første- og sisteinntrykket som gjelder mest for media?

I analysen av markeder og økonomi har jeg lært meg at det ikke nytter å bare bruke magefølelsen; man må ha noen objektive holdepunkter og bruke mye tid på å unngå å bli emosjonell. Det er ikke ønskelig å utvikle en spesiell smak eller preferanse, men alltid ha en klar formening om når potensialet er relativt godt i forhold til risikoen. På den måten ender man ofte opp med å være uenig med konsensus fordi konsensus har preferanser som implisitt går på tvers av målet om høyest mulig risikojustert avkastning.

En slik måte å se økonomi og markeder på gjør at man kanskje ser verden litt annerledes etter hvert? Jeg kan i alle fall ikke forestille meg at det har vært enklere enn i dag å finne åpenbare feil i den «storyen» som presenteres av konvensjonelle media. Eksemplet med Obama - som man får inntrykk av var en populær president, mens han i realiteten var blant de minst populære - er bare ett eksempel på at kart og terreng ikke stemmer; noen trikser med kartet.

Forrige uke hadde jeg «fake news» som tema. Poenget mitt var at de som konstruerte «fake news» som begrep, har gjort seg skyldige i en så ensidig rapportering at det kan virke som om «fake news» ble funnet opp for å lede oppmerksomheten bort fra sitt eget dårlige journalistiske håndverk. Midt under valgkampinnspurten i USA tok jeg for meg CNNs valgdebattmålinger som i realiteten bare målte andelen demokrater de hadde med i spørreundersøkelsen; de spurte klart flest demokrater om hvem som gjorde det best av Hillary og Trump i valgdebattene på TV.

At ensidig rapportering med et mål for øye som avviker fra mange av lesernes interesser skulle slå inn over de store mediene på en slik måte, er kanskje overraskende - men det er ikke noe nytt. Jeg har tidligere påpekt at finansbransjen og de børsnoterte foretakene i USA bedriver juks og fanteri på en nesten barnslig måte, jf. denne korte artikkelen og denne artikkelen med lenker til en lengre artikkelserie. I børs og finans og det som amerikanerne kaller «big corporate» er løgn regelen, mens det å snakke sant er unntaket. At løgnen sniker seg inn på stadig flere områder, burde derfor ikke overraske, eller?

I mediene kan jeg lese at George Orwells klassiker «1984» har blitt en bestselger igjen. Og mediene vet hvorfor: Det hele skyldes Trump. For meg er denne historien fascinerende fordi jeg har hatt for vane å gi nettopp denne boken til nye medarbeidere lenge før noen forbandt Trump med politikk. Å kople Orwells fortelling til Trump - som om Trump startet løgnen - er å snu det hele på hodet, eller? Trump har i verste fall videreført en dårlig tradisjon, men det vet vi ikke skikkelig før om en stund hvis vi bruker prinsippet om å vurdere en person ut fra hva han gjør (i sin første uke som president har han imidlertid innfridd en del valgløfter som tilsynelatende var populære blant velgerne, naturligvis til sterk kritikk i mediene).

Det kan for nyere lesere kanskje virke som om jeg er mot Obama og for Trump, men det er ikke poenget å bedrive banal politisk retorikk i denne kanalen. Poenget mitt er primært å illustrere hva som skjer hvis du bruker samme innfallsvinkel i vurderingen av medias politiske dekning som når man vurderer finansanalytikeres dekning av kapitalmarkedene. Det er uklokt å alltid være «bullish» eller «bearish» i dekningen av utsiktene for markeder og økonomien. En bedre innfallsvinkel er å etterleve John Maynard Keynes' (1883-1946) råd: «When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?».

I denne spalten har jeg i flere år allerede påpekt at den amerikanske drømmen er død og at husholdningenes inntekter har stagnert de siste 45 årene. Med andre ord: The facts changed! Den amerikanske drømmen døde et sted på veien. Slikt har ikke mediene vært så interessert i å dekke; i stedet har de pyntet på sannheten som om de var betalt av en corporate-avdeling for å pynte bruden. Ifølge en fagartikkel, som omtales av Forskning.no, har dødeligheten i mange tiår «sunket blant alle samfunnsgrupper i USA - men etter tusenårsskiftet må noe ha hendt med en stor gruppe hvite middelaldrende amerikanere. En halv million flere mennesker i alderen 45-54 år var døde enn det skulle ha vært. Antallet tilsvarte nesten alle døde i aids-epidemien i USA. Dette var hvite amerikanere midt i livet». Likevel kritiseres Trumps innsettelsestale av media for å ha vært for dyster i tonen. Som om det ikke var mer enn nok å grave i for å forstå hvorfor Trump ble valgt i stedet for å fordømme mange folks politiske valg og rosemale virkeligheten?

Det har lenge vært klart at ikke alt står så bra til i hele USA. En del amerikanere kjenner dette på kroppen, både fysisk og psykisk. Er det ikke naturlig å føle med dem? Medias dekning har imidlertid vært selektiv og rosemalende underveis - og Obama portretteres som en populær president - stikk i strid med lett tilgjengelig statistikk.

Hvis europeiske medier går i samme fotspor som de amerikanske, kan mediene også på våre breddegrader vise seg å bli håndlangere for mer ekstreme politiske personligheter. Men her hjemme har vi lite å frykte, for her kårer journalistene seg selv til verdensmestere.

35 kommentarer

Alexander Ramsland

30.01.2017 kl.05:48

Ja de journalistene har sin egen veldig subjektive oppfatning av virkeligheten, som de på død og liv skal formidle akkurat slik de opplever den.

Av og til er virkeligheten ganske så annerledes når man benytter fakta istedet for følelser når man lager journalistikk eller statistikk for den saks skyld, selv om vi er at til og med SSB lar seg styre av følelser og politisktilhørighet når dem utarbeider statistikker innen enkelte områder.

Så kan man spørre seg selv, er dette en type journalistikk vi er tjent med, og hvorfor er det slik?

Det kan virke som at journalister eller mainstream media generelt er av den oppfatning at vi ikke klarer å takle sannheten. Eller er det bare slik at en sosialistisk presse absolutt skal omvende oss ved å servere en masse løgner i sin streben ved å få oss til å tro at Trump er slem og at det ikke eksisterer noen innvandrer krise i hverken sverige eller europa generelt og norge inkludert.

Når skal norske medier eller medier generelt forstå at dem er i ferd med å miste siste rest av troverdighet.

Om man gjentar en løgn ofte nok, så er og forblir det fortsatt en løgn. Det skjønner vi som er litt oppegående. Men forstår journalistene det?

magnus

30.01.2017 kl.10:30

Gratulerer med meget velskrevet blogginnlegg. Hvor lenge tror du det tar før "Trump-reflasjonen" (er vel mer enn generell oppgang foreløpig) spiser opp seg selv? -Dollarappresiering, renteøkning etc. Har aksjemarkedet ett eller to år igjen?

Trym Riksen

30.01.2017 kl.11:30

Til magnus: Her blir det nok litt synsing fra min side, men la gå: Trump bryter alle regler, men han kan ikke bryte de reglene som beskriver en markedsøkonomi på lengre sikt. Det vil si at han akkurat nå har medvind fra konjunkturene og et slags momentum gjennom presidentordre. På lengre sikt står han overfor samme begrensninger mht. trendvekst, lave renter, høy gjeld og høyt verdsatte aksjer som hans forgjengere har slitt med.

Uheldigvis har ikke Trump noen velfungerende korrigerende presse (men det hadde heller ikke hans nærmeste forgjengere). I et velfungerende samfunn virker pressen korrigerende fordi den fungerer som et speil for nakne keisere. Fordi pressen har gitt opp og blitt en banal politisk aktør, kan det se ut til at pressen i stedet virker som en rød klut på den amerikanske presidenten i stedet for et opplysende, korrigerende speil.

Kritisk

30.01.2017 kl.13:44

Begrepet "fake news" kommer fra et mainstream media som produserte mengder av fake news før Brexit og valget i USA der de mente Hillary ville vinne med 90 % sannsynlighet.

Da de dummet seg ut for en hel verden har de behov for å konsolidere egne rekker og lanserer begrepet "fake news" mot sosiale media som de ikke kontrollerer 100 %. Nå forsøker de å innbille oss at Russland er årsak til Trumps seier - siden de ikke tok hans tilhengere på alvor.

Media må rydde i egne rekker før de går til angrep mot "fake news" - folk har mistet tilliten.

Einor

03.02.2017 kl.19:41

Er nok både enig og uenig med deg. Det er fascinerende med tall og det er mange måter å legge de frem på.

Fordi både du og media har egentlig rett.

Her er et utsnitt fram gallup linken din, "His 32nd and final quarter job approval average of 55.7% was his third-highest as president"

Så vi kan fastslå at han var meget populær på slutten. Ergo kan han ha gjort noe riktig over tid som da kom til syne. Samtidig er det kun eisenhower og Kennedy som har hatt høyere minste score enn Obama.

Du har også rett i at han er bare på 12. Plass i snitt, dog 4. plass om man kun regner de som har stått ut fullt i 2 perioder.

Statistikk og tall bøyes gjerne til fordel for sitt behov

Joar V

03.02.2017 kl.19:47

Vi er jo klar over at Obama ikke var populær. Det er ikke en leders oppgave å være populær. En god leder skal gjennomføre de tiltak som er nødvendige. Obama tørte å ta fatt på en helt nødvendig reformasjon av USA's helsevesen. De eneste som ikke ser at det var nødvendig, er en god del amerikanere. Noen av dem misliker Washington uansett hvem som er der. Noen av dem er rasister. Noen av dem er rett og slett dumme. Obama har også hatt kongressen mot seg. Nei, Obama var ikke så populær over alt i USA, men han var meget populær i resten av verden.

Geir Rune

03.02.2017 kl.20:09

En meget velskrevet bloggpost som balanserer den mediale galskapen vedrørende innsettelsen av Trump.

Om man skal tro media er det Hitler som har flyttet inn i det hvite hus, kontrasten til Obama som fikk fredsprisen før han i det hele tatt hadde gjort noe viser i klarspråk hvem media foretrekker.

Ang. det media er i harnisk over nå er noe så sjeldent som en president som faktisk utfører det han sa han skulle gjøre om han ble valgt. Vanligvis er problemet det motsatte.

Ellers er min umiddelbare bekymring , om Usa reduserer sitt enorme handelsunderskudd må det ramme de land som har levd på stor fot med disse pengene, deriblant Kina og Tyskland.

Det betyr at om Trump lykkes med dette så vil man se kimen for mye uro i verden.. For Usa's del er det helt nødvendig om Trump skal klare å få tilbake noe av den forne glansen så må levestandarden opp for middelklassen som idag er utkonkurrert av globale selskapers iver etter billig arbeidskraft.

I tillegg må statsfinasene balanseres , mediene fremstiller Obamas tid som at han har fått til mirakler, likevel har Usa's statsgjeld mer en doblet seg under Obama til ca 20000 milliarder dollar. Hvem som helst kan virke rik med lånte fjær, uansett må disse leveres tilbake og da, kommer også den stygge sannheten frem.

Kanskje er det dette mediene frykter?

Kjella

03.02.2017 kl.20:11

Med fare for å høres ut som en SVer så er problemet i USA at media er eid av storkapitalen og amerikanske bedrifter går bra, men BNP-veksten går nesten utelukkende til topp 1%. Begge partiene er langt nede i lomma på lobbygrupper mens folk på grasrota vil ha endring. Det er derfor Sanders nesten vant mot Clinton og Trump vant, om det Trump gjør er lurt vet jeg ikke men tollmurer og "America first" er i alle fall dårlig nytt for de som tjener store penger på å produsere billig i lavkostland og selge dyrt i USA. Da er det klart han får mye av media i mot seg.

Her i landet derimot er pressen fullt av ideologer som skal påvirke samfunnet ved å gi de riktige nyhetene om hvor fint og flott Norge fungerer, uansett om vi i realiteten går et par hundre milliarder i minus uten oljen. Stakkars oss når vi faktisk må produsere verdier igjen...

Terje

03.02.2017 kl.20:25

Fake news forbindes med høyrepopulisme og

Steve Bannon.

NRK og norske medier fremstiller seg selv som bolverk mot disse utvekstene.

Men nettopp NRK startet med fake news allerede i 2012

I en stor reportasje i NRK om en Rom-kvinne. Reportasjens hensikt var å fortelle hvor diskriminert denne folkegruppen var og skape sympati for nettopp den " stakkars" kvinnen.

Det NRK visste, men unnlot å fortelle var at denne " stakkars" kvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av sin 11 år gamle datter, for å tjene " den gode hensikt "....fake news!

Nrk ble dømt for juks i PFU.

I saken hvor en veltilpasset somalier fratas norsk statsborgerskap , fremstilles saken som påbegynt under Listhaug. " Hennes" byråkrater påstås av VG og TV3 å ha satt i gang prosessen med å frata vedkomne passet.

Det VG og tv2 visste var at prosessen startet lenge før Listhaug var påtenkt som integreringsminister ... Fake News?

Joakim Karlsen

03.02.2017 kl.20:32

Hei Trym

Godt å få lese noen sannhetens ord mht mediasituasjonen. De av oss som har fulgt "fake news" i en årekke vet hvor lite likt Obama har vært og hvilken skade han har påført sitt eget land. Vanskelig å forstå de valgene han har foretatt seg. Når man da, parallelt, har fulgt norsk media har man observert et kolossalt avvik mht positiv omtale. I tillegg har da norske politikere alltid fått tårer i øynene når de har omtalt mannen. Fredsprisen sier vel det meste.. Vi lever i sannhet i en invertert virkelighet.

Joakim Karlsen

03.02.2017 kl.20:35

Meget bra skrevet Kritisk

Geir

03.02.2017 kl.21:00

Det som gjelder for pk media, eller mainstream om du vil, spesielt i Norge og Europa er at det er en president som står venstresiden nærmest. Hva amrikanerene mener og slike tall som du tar frem her feies under teppet og rapporteres ikke. Det passer ikke deres agenda.

Gunnar

03.02.2017 kl.21:02

En v grunnene til at Obama ikke skårer høyere er den voldsomme rasismen som lever i beste velgående i USA.

Vi så det da han stilte til valg, og vi så det da han vant.

Og vi ser denne rasismen som nå får fritt spillerom under Trump.

Øyvind

03.02.2017 kl.21:29

Det er forskjell på å være populær i Norge og å være populær i USA. Han fikk jo tross alt fredsprisen i rekordfart...

Doffi

03.02.2017 kl.21:29

Tommel opp!

Ronny

03.02.2017 kl.22:11

Veldig bra kommentar av Alexander Ramsland..!

NoName

03.02.2017 kl.22:56

Med logikken / matematikken din så vil faktisk en president som sitter to termer med de første 4 årene som 100% aproval rating, mens de 4 siste årene med 0% aproval rating fremstå som en bedre president enn Obama.

Jimmy Tingvold

03.02.2017 kl.23:33

Merkelig...iflg Norske media så er han tidenes mest poppulære...hvordan er det mulig vi nordmenn kan være så inn i helvete feil informert? jo fordi norsk presse er noen jevla kommunister.

Einor

04.02.2017 kl.02:04

Jimmy Tingvoll, vil ikke kalle de kommunister.

Men tall brukes til sin fordel og statistikk kan brukes på mange måter.

Se mitt innlegg lengre opp, så skjønner du hva jeg sikter til.

Derfor har både media og Trym rett.

Bjørn

04.02.2017 kl.02:08

Bra skrevet, Obama har slett ikke vært populær blant amerikanere flest. Igjen er det den styrte media som er iutakt med folket. Ikke minst her hjemme. De gir en fullstendig forvrengning av virkeligheten. Brexit og Trump er eksempler på et mediestyrt imperium helt i utakt med folket. Folket har begynt å gjennomskue den styrte eliten

John Feynman

04.02.2017 kl.08:05

Et veldig godt bidrag, med høy presisjon, til realitetsorienteringen vårt samfunn er i desperat behov av etter årevis av billige tricks og propagandajournalistiske grep for å holde befolkningen lullet inn i det sosialliberale tåkehavet av illusjoner og "storslagne" visjoner.

Kudos.

Jan Davidsen

04.02.2017 kl.08:52

Å sammenligne presidenter opp mot hverandre blir bare tull.

Alle presidenter er forskjellige og har forskjellige meninger om hva som fører til det beste, enten for presidenten selv og sine eller for landet.

Det er hva som gjøres i dag og resultatet som er det viktige.

Per Lottrup

04.02.2017 kl.09:21

Hei Trym - jeg prøver igjen.

Trump tror han er diktator, men han er narsissist og egoist. Han tror han er guds gave til USA.

USA først og så er Norge, ja hva tror han Norge er?

Har du sett de lange bilkøer til McDonalds hver etter middag. Han betaler ikke skatt, men har stor jet og helikopter. USA har et kjempe overforbruk en en tilsvarendegjeld. Han burde stramme livremmen og da kan man få respekt for USA.

Svein Andersen

04.02.2017 kl.09:23

Slike målinger og antakelser tar jeg med en klype salt. Det er alltid noen som prøver å demonisere det de ikke liker. Det er som jeg alltid har sagt - presidenter som vil noe, møter alltid byråkrat-veggen. Det samme skjer også i vårt land og i et hvert annet land. Eliten vil ikke miste sine privilegier og de vil fortsette som om intet har skjedd. En vet hva man har, men ikke hva man får. De som behersker systemets irrganger vil ikke ha endringer.

Sverres

04.02.2017 kl.09:36

USA gjorde en stor innsats etter andre verdenskrig med å spre kapitalismen og kjempe mot kommunismen. Problemet til USA er at de vant og at de siste tiårene er blitt slått i sitt eget spill. Der Asia fra å være en fattig og undertrykt verdensdel har bygget opp utdanningsinstitusjoner og bygget opp industri fra det enkle til det meget avanserte. I starten bare som kopi av andre, men etterhvert (og det vil bare eskalere) med nyvinninger.

Når USA blir hengende etter pga svikt i utdanningsystemet (toppnivået er bra) der flertallet ikke får utnyttet potensialet og fordelingen gjør at svært mange ender opp med et liv der man har nok med å overleve eller går til grunne.

Når USA heller ikke fikser kapitalisme særlig bra og de er på 51.plass mhp hvor enkelt det er å starte ny business...ja da blir de slått i sitt eget spill.

I tillegg har de et utrolig inneffektiv helsesystem der de surrer bort mye penger på forsikringsselskaper og advokater isteden for at det ender opp i direkte healtcare.

Om Trump adresserte disse problemene hadde det vært bra, men istedet rører han rundt i gryta og leter etter syndebukker og bygger opp under frykt. Sikkert fint når man skal vinne valg og er en outsider, men fortsetter han slik går det nok ikke så bra. Politikk handler mye om å bygge allianser og finne de mulige løsningene i et komplekst landskap. Med flertall i kongressen og senatet har Trump ingenting å skylde på, men er redd for at personligheten hans surrer det til for han selv og USA. Tiden vi vise det.

Knut

04.02.2017 kl.10:34

Til Einor.

Veldig bra skrevet.

Jeg er helt enig... Det meste kan vris dit man selv vil, slik som i dette blogginnlegget.

T F Krog

04.02.2017 kl.14:14

Det er ikke utenkelig at det også spiller inn, hvertfall når det gjelder norsk presse, at man føler et behov for å rettferdiggjøre at man ga Obama Nobels fredspris.

Stig

04.02.2017 kl.14:30

Media flommer over av negative og til dels hatske kronikker og kommentarer mot Trump. NRK og TV2 har daglige innlegg om alt det negative som Trump gjør og vil gjøre. Absolutt alt er negativt og ingenting er postitivt. Dagbladet, VG, Aftenposten, NTB - samme historie.

Det samme media dummet seg totalt ut før valget der de lovpriste Hillary stort sett fordi hun er kvinne og så en annen vei når det kom frem hvor mye tvilsomt hun har gjort i sin tid. Det var rett og slet ten ikke-sak for norske medier. Vi ble fortalt at hun skulle vinne med 90 % valgskred.Partiske journalister tok feil - grundig feil.

Slik gikk det ikke - slik ville ikke amerikanske velgere ha det.

Nå har media (stort sett dominert av venstresiden) dummet seg ut og har et massivt behov for konsolidering i egne rekker "hva sa vi". Derfor spyr de ut negativ omtale om absolutt alt Trump gjør - og vi fores spalte opp og spalte ned med negativitet. Det faktum at amerikanske arbeidere knapt har fått lønnsøkning siste 40 år er uinteressant - vi får høre alt som skjer med transseksuelle og innvandrere. Venstrekstreme som knuser vinduer og tenner på bygninger fremstilles som et "folkeopprør". Og naturligvis forsøker de å innbille oss at det var Russland som ødela for Hillary (!).

Beklager - vi anklager media for å bedrive fake-news fordi de dummet seg ut og fordi de ikke forsto hva som foregikk blant amerikanske velgere. De støttet Hillarys elite og folkemobben på Facebook sluker det hele som ei sulten gjedde om våren.

Asle

04.02.2017 kl.15:54

Obamas approval rating var 59 % da han gikk av. Så man kan trygt si at han var en populær president. Han hadde gode og økende approval ratings i sin andre periode . Man må si at Trym Riksens's artikkel er meget dårlig og misvisende, på grensen til løgn.

Pål T

04.02.2017 kl.16:12

Obama går inn i historien som en handlingslammet president som stort sett pratet og fikk utrettet lite og ingenting. Men han var elsket av media fordi han var politisk korrekt.

Media dreit på draget da de støttet Hillary og førte en hets mot Trump - men velgerne ville noe annet. Hillarys elite har dummet seg ut og har panikk.

Nå forsøker media med fake news som at det var russiske hackere som ødela for deres heltinne Hilary. Og forsøker å skremme oss at de vil ødelegge for AP som støttes av journalister.

Tror de folk er dumme ukritiske naut?

Joakim Karlsen

04.02.2017 kl.18:06

Glimrende kommentar Stig!

Ove

04.02.2017 kl.19:10

1. Følgende påstand er jo fullstendig udokumentert i artikkelen: " Hvis du leser konvensjonelle media, får du inntrykk av at Obama var meget populær - men tallenes tale er klar" Hvor har du dette fra? Han var utvilsomt hyppig på TV og ofte sitert, han var tross alt president i 8 år, men hvordan kan du med sikkerhet si at media framstilte ham som populær?

Årsakene til at Obama scorer lavt i popularitet er sikkert mange, men to åpenbare er

1. Han var USAs første fargede president (!)

2. han hadde flertallet i begge kamre mot seg i store deler av sin presidenttid, og var følgelig relativt handlingslammet.

Rune G

04.02.2017 kl.20:45

Trym,

Nice article, you touch on some good points, but you also miss some key factors.

I don't know how the Norwegian media got so biased and "left-leaning", but it is reaching a pathetic level. Naturally, most Norwegians get their daily news from this biased media, and the Norwegian media no longer write news, they write opinions. Another key factor is that most of the Norwegian journalists in the US are in New York, DC, or California, the most liberal areas of the US. Trump got less than 5% of the votes in DC, so a journalist who hangs out there will quickly become misinformed about what America thinks.

Polling has been proven to be a poor source of general opinion, the last election proved that, every poll was wrong, because polling agencies keep polling the wrong samples.

Also, people tend to like Presidents for all the wrong reasons. Like my Norwegian aunt said about Obama, "I love that guy, he is so handsome, and such a good speaker". I then asked here how she feel about him doubling the federal deficit, meaning Obama by himself amassed as much national debt than all other presidents combined!! She had no opinion on that, because she didn't know, and had not thought about it. So I asked her how she felt about millions more are now living in poverty than 8 years ago, including 7 million more on food stamps? She had no idea. I told her that both home ownership and labor participation rates are all at historic lows, she had no idea. I asked if he thought Obama had at least been good for the black population, and she said "Of course!". Fact is, one in five black families are without a single person in the labor force, an all time low in the US, and millions more live in poverty. Inner city crime is on the rise, Obama's home town of Chicago leads the nation in homicides and black-on-black crime, and the nation has never been more divided along racial, financial, and political lines, EVER!

My sister recently shared a Facebook post which went something like this: "Thanks Obama, for 8 great years, no scandals, no adultery, no financial crisis, bringing class to the WH". Again, she only knows what the liberal media tells her, she has no idea how Obama came close to ruining this country. He came so close that Americans voted for Trump!. They knew that voting for Clinton would be at least 4 more years of Obama, and even Trump would be better than that.......

Obama is a nice guy, smart, well spoken, nice family, classy, but probably one of the worst Presidents we have ever had. This country has not been more divided since the Civil War.

Per

05.02.2017 kl.16:42

Fascinerende å se hvordan Vg, Aftenposten og resten plutselig er blitt eksperter på den amerikanske grunnloven også. Alt fordi noen føderale dommere mener at det er til

skade for delstaten, og i ett tilfelle for hele landet, at presidenten stopper innreise for folk fra 7 land.

De tråler så noen amerikanske sites, og får en kommentar fra en professor som dekker dette synet.

Det de ikke får med seg, er at samtlige tilsidesettelser av forskriften (fra Prez Trump) er basert på et velferds (welfare) messig tolkning som ikke kan holde i en rett.

DEt har ingenting med grunnloven å gjøre i det hele tatt.

Det virker lenge siden jeg lærte på skolen at man kunne bruke en dagsavis som rettskrivningsmal, og samtidig bruke den som kilde på hva som var sant.

Etter å ha vært vitne til en forbrytelse i tolvårsalderen endret mitt syn på dette seg.

Avisene som intervjuet meg fortalte ikke det jeg sa, de klarte ikke skrive riktig tittel på min fars arbeide (han var offiser i luftforsvaret), eller hvor han jobbet.(Kun to aviser fant dette relevant, de andre nevnte ikke min far).

DE stavet gatenavn feil (som politiet også gjorde skjønte jeg).

Da jeg seks år senere ble ansatt som sommervikar i en dagsavis, så skjønte jeg dette arbeidet i bunn og grunn var fjas. Jeg ble tilbudt ett års engasjement, men valgte noe annet. Mange av journalistkollegene var hyggelige mennesker, noe begrensede kanskje, men hyggelige. De spurte meg om den nye jobben min når vi møttes, og alle sa: "Ikke så spennende kanskje, men det er jo en trygg jobb."

Vel, jeg kan fortelle at den var mye mer spennende enn journalistjobben, og den var langtfra trygg (på noen måte).

Diane

13.02.2017 kl.06:48

Hei Trym,

Jeg som er Amerikaner, er nok glad vi har Trump som president. Trump har gjoert i 3 uker muy mer for de flest Amerikaner, en Obama hadde gjoert i 8 aar. Mange av vi her, se ikke saa muy paa TV, for det er ofte negative mot Trump, og er ennu fake news! Det enneste som er ganske sant er om det blir sne eller sol. Takk!

Skriv en ny kommentar