hits

Farvel til 17. mai

kommentarer 4 kommentarer

17. mai 1814 og 1905 er datoer som er i ferd med å gå i glemmeboken. Nasjonal selvråderett er avleggs.

For to og et halvt år siden skrev jeg en kommentar om 17. mai. Det fremgikk kanskje ikke så klart hvorfor artikkelen kom i stand den gang. Jeg har lenge hatt en følelse av at 17. mai og verdiene som feires på denne dagen etter hvert har blitt innholdsløse eller har gått i glemmeboken. I sommer har vi fått mange eksempler på at det nasjonale er passé ifølge dem som forvalter den politiske korrekte meningsdannelsen.

Først kom brexit. Tidsskriftet The Economist omtalte folkets vilje som anarki på forsiden av bladet. Det er sterk kost; folkemeningen, når den kommer til uttrykk gjennom en folkeavstemning, sammenliknes med anarki. Senere har samme tidsskrift omtalt folkemeningen som den alvorligste trusselen siden kommunismen. Og World Economic Forum reiser spørsmålet om ikke leserkommentarer på nettet er vår tids største trussel mot demokratiet.

Et annet og klarere eksempel på det antifolkelige sentimentet ble gitt av forbundspresidenten i Tyskland, Joachim Gauck. Han sa at «eliten er ikke problemet, nå er det befolkningen som er problemet».

Det EU, The Economist og World Economic Forum og deres like frykter, er at status quo endres. Status quo kalles ofte den «frie verden», hvor bl.a. frihandel står sterkt. Ifølge teorien står samfunnet overfor en vinn-vinn-situasjon med frihandel, men teorien har som kjent ikke hjulpet menn i USA som har hatt null i lønnsvekst de siste 45 årene - på samme tid hvor foretakenes profitt har fortsatt å vokse. EU, The Economist, World Economic Forum m.fl. hevder at de har teorien og logikken på sin side, men for tre år siden viste jeg til et større forskningsprosjekt i regi av Massachusetts Institute of Technology. MIT-prosjektet slo fast at økosystemet i amerikansk industri forvitrer. Forskerne påpekte også at Apple ikke ville bidra til forskningsprosjektet. Med andre ord ga MIT-forskerne støtte til manges skepsis mot frihandel når det ikke ligger en større nasjonal plan bak.

Den som ikke forblir dogmatisk og sover søtt i den verdensanskuelsen som har preget verden siden kommunismens fall for 25 år siden, vil fort se at folkemeningen kan være verdt å lytte til. Når det har gått 45 år uten lønnsvekst i USA - og forkjemperne for status quo hevder at det ville gått verre med en annen politikk - minner det om de gamle kommunistenes råd om å ikke se til Vesten fordi det for øvrig var så mye å sette pris på i øst. I dag har vi ikke lenger to konkurrerende systemer - kommunismen og kapitalismen. Derfor ender forsvaret av status quo gjerne opp med å baseres på det kontrafaktiske: Det hadde gått så mye verre med en annen politikk - men det er ingen som vet hvordan det hadde gått med en annen politikk.

Nasjonal selvråderett og folkemeningen fører til anarki; det er befolkningen som er problemet i 2016. Kanskje på tide å endelig begrave verdiene fra 17. mai og 1905?

4 kommentarer

Håkon

22.08.2016 kl.09:23

0 lønnsvekst i USA de siste 45 år...

Hvordan har det vært i Norge etter frihandelsavtalen ? F.eks etter Eøs tidlig på 90 tallet.

23.08.2016 kl.11:08

Hvis parlamentarismen ikke er demokratisk nok, er det selvfølgelig et interessant og viktig spørsmål.

Et annet spørsmål - litt delikat - som kan sies å blande seg inn er hvorvidt styret er 'godt' eller 'rett, riktig'.

Massene har ikke krav på å ha 'rett' i kraft av å utgjøre folkemeningen. Derimot har de et krav på å bli hørt ( i et demokrati) - på godt og ondt.

Hvis folkemeningen representerer idioti, er idioti det vi får.

Hvis folkemeningen representerer opplysthet er opplysthet det vi får.

Likeledes er den såkalte eliten ikke fremragende i kraft av sin posisjon ( men kanskje bare fremlig ). Hvis keiseren er en idiot, er idioti det man får.

Hvis 'eliten' er hjernevasket/ doktrinær, blir resultatet deretter.

Spørsmålet om folkemeningen faktisk råder er selvsagt viktig ( i demokratier).

Men spørsmålet om hva folkemeningen faktisk representerer, er jo ikke direkte uvesentlig.

Trym Riksen

23.08.2016 kl.11:21

Til Anonym: Mitt inntrykk er at det finnes stadig flere apologeter der ute som forsvarer udemokratiske prosesser styrt av ikke-folkevalgte fordi de mener folk er for dumme.

Demokrati er virkelig farlig. Se bare hva som har skjedd etter at allmenn stemmerett ble innført for menn og kvinner for over 100 år siden.

te

25.08.2016 kl.17:01

Ja demokrati har sine utfordringer, på lik linje med alternativene. WulffMorgenthaler gir en grei oppsummering her:

http://wumo.com/wumo/2013/01/25

Kan vel brukes på flere ting som "alle" mener er smart.

Fortsett med å skrive, Riksen. Økonomer som har lest noe annet enn økonomi er fremmede fugler i dagens samfunn.

Skriv en ny kommentar