hits

Wall Streets lek med speil

kommentarer 4 kommentarer

Mange av aktivitetene på Wall Street er verdiløse og uten mening. Estimater og kvartalsrapporter er ofte ikke annet enn bare en lek med speil hvor publikum ender opp som offer.

I fire artikler har jeg rettet søkelyset mot aktivitetsmønstre på Wall Street som de færreste ville tro på hvis jeg ikke kunne dokumentere dem. Innholdet i de fire artiklene er kort oppsummert dette:

  1. Rett før kvartalsslutt guider selskapene ned resultatforventningene for harde livet.
  2. Aksjeanalytikerne kutter så i resultatestimatene like før kvartalsrapportene offentliggjøres.
  3. Kvartalsresultatet «overrasker» positivt. Når kvartalsresultatet presenteres med brask og bram, overgår de aksjeanalytikernes forventninger med samme margin som estimatkuttene like i forkant.
  4. Analytikerne bruker seks uker etter kvartalsslutt på å finne ut hva resultatveksten i forrige kvartal var. Dette veksttallet brukes som prognose på resultatveksten de neste 12 måneder.

Det hele er forsøkt illustrert nedenfor (klikk på denne lenken for stort bilde av figuren):

Vi ser at det er en lang og omstendelig vei fra utgangspunktet for kvartalsresultatet via 1, 2 og 3 til 4. Hele prosessen tar omtrent 12 uker. Det finnes imidlertid ikke mer informasjon i det fjerde trinnet av prosessen, dvs. i kulen som er merket med tallet fire, enn ved utgangspunktet (dvs. den hvite kulen merket «EPS», som er en forkortelse for earnings per share, resultat pr. aksje).

«Dette virker altfor enkelt», sa professor og NHH-rektor Frøystein Gjesdahl etter å ha lest en DN-kommentar hvor jeg kort oppsummerte Wall Streets lek med speil i en sterkt kondensert utgave av artikkelserien «Wall Street Smoke and Mirrors». Merk at de fire artiklene i serien tar for seg hvert av de fire punktene ovenfor:

  1. «Wall Street Smoke and Mirrors I» er en empirisk behandling av kulen merket 1 i figuren ovenfor.
  2. «Wall Street Smoke and Mirrors II» er en empirisk gjennomgang av kulen merket 2 i figuren ovenfor.
  3. «Wall Street Smoke and Mirrors III» er en empirisk dokumentasjon av kulen merket 3 i figuren ovenfor.
  4. «Wall Street Smoke and Mirrors IV» er en empirisk belysning av kulen merket 4 i figuren ovenfor.

Jeg har forståelse for dem som synes denne gjennomgangen og oppsummeringen av empirien har vært langdryg og omstendelig, som å tygge grøten to ganger. Gjennomgangen har imidlertid vist seg å være berettiget. Da DN-kommentaren om samme emne i kondensert form kom på trykk, ville ikke den erfarne professoren være med på at det er slik jeg har dokumentert at det er. Med andre ord må en virkelighet som strider mot den allmenne oppfatning dokumenteres mye grundigere enn noe som er konsensus, og en slik grundig gjennomgang er det ikke plass til i vanlige aviser.

Jeg tror mange erfarne markedsaktører er klar over én eller flere av de fire punktene som jeg har gått gjennom de fire siste ukene. Likevel tror jeg denne artikkelserien bringer med seg noe nytt fordi den nøster opp i løse tråder og trekker linjer mellom punkter som for mange har vært litt vage. Når røyken og speilene fjernes, slik at illusjonen avsløres, ser man det hele i et nytt og klarere lys.

Hvis du nå ser litt annerledes på en stor del av aktivitetene på Wall Street, har ikke denne lange øvelsen vært bortkastet. Det er imidlertid ikke jul og nyttår helt ennå, så jeg tenkte å ikke slippe taket i temaet helt ennå. Hittil har jeg holdt de mest subjektive vurderingene utenfor og hatt mest fokus på å få dokumentert empirien. Før året er omme vil jeg kommentere det hele litt friere nå som empirien er belyst og dokumentert, slik at det hele ikke «virker altfor enkelt».

Wall Street bedriver hver dag en lek med speil. Ofrene for leken er de som tror på spillet og lar seg rive med av illusjonene. Resultatestimater og kvartalsrapporter har blitt et ressurskrevende ritual uten verdi for aksjonærene i de børsnoterte selskapene.

4 kommentarer

Magnus

16.12.2014 kl.23:03

Takk for god artikkelserie. Jeg tror hovedbildet du tegner er riktig, samtidig som jeg tror at mange av analytikerne involvert ikke er klar over hvordan dette spillet egentlig utarter seg. Jeg gleder meg til din videre belysning av teamet. Håper på å en psykologisk forklaring av dette spillet i tillegg. Hilsen nyutdannet siviløkonom :)

Trym Riksen

16.12.2014 kl.23:41

Til Magnus: Hei og takk for hyggelig tilbakemelding.

Jeg er enig med deg i at mange analytikere "ikke er klar over hvordan dette spillet egentlig utarter". Én mulig forklaring på de dokumenterte mønstrene kan være ankereffekten, som jeg har vært innom i artikkelserien.

Imidlertid er det fascinerende at en hel bransje ikke er mer bevisst på mønstre i sine egne aktiviteter, spesielt når bransjen bruker "research" på det de skriver og produserer. Hvis analytikerbransjen virkelig hadde produsert "research", så tror jeg mønstrene jeg skriver om, hadde vært mindre eller ikke eksistert.

Even Petterson

18.12.2014 kl.20:25

Mange takk for god artikkelserie Trym. Utrolig interessant lesing. Har du gjort opp noen tanker om å få dette publisert. For eksempel i Journal of Finance o.l?

Mvh,

Even

Trym Riksen

19.12.2014 kl.00:57

Til Even Petterson: Takk for hyggelig tilbakemelding.

Jeg tror ikke Journal of Finance er interessert. Gjennomgangen er nok for empirisk for de prestisjetunge fagtidsskriftene.

Jeg tenker at dette primært er en gratisservice for folk som orker å lese mer enn overskrifter og som ikke er redd for å la fordommene sine møte fakta.

Artikkelserien er en oppsummering av forhold jeg har registrert underveis de siste 15-20 årene, og noen av punktene i artikkelserien er belyst tidligere på denne bloggen (søk for eksempel på "kvartalssirkus" og "trym riksen"). Det er imidlertid først nå jeg har "connected the dots" for folk uten finansbakgrunn, og et par av illustrasjonene i artikkelserien oppsummerer det hele enkelt og greit på 1-2-3.

Skriv en ny kommentar