hits

USAs comeback

kommentarer En kommentar

Det så en stund ut som om USAs posisjon i verdens kapitalmarkeder var på hell. Siden finanskrisen har USA gjort et comeback og tatt markedsandeler blant verdens aksjemarkeder.

Ved inngangen til 2000-tallet utgjorde amerikanske aksjer omtrent halvparten av verdens børsverdier. I kjølvannet av børskrakket fra 2000 til 2002 - i kombinasjon med den gode børsutviklingen i vekstmarkedene utover på 2000-tallet - falt USAs andel av verdens aksjemarkeder fra omtrent 50 prosent rundt 2000 til 27 prosent i 2008. En halvering av USAs markedsandel gjorde det berettiget å reise spørsmålet om USAs posisjon som ubestridt nummer én i verdens kapitalmarkeder var på hell.

Figuren ovenfor viser USAs andel av verdens aksjemarkeder fra 2003 til 2014 (dataene er fra Bloomberg og dette omfattende datamaterialet begynner ikke før i 2003; fordi det amerikanske aksjemarkedet gjorde det mye bedre enn resten av verden på 1990-tallet, ville en lengre historikk vist at USAs markedsandel var over 50 prosent en gang på 1990-tallet. Merk at tallene ikke gjenspeiler relativ utvikling pr. aksje, men verdien av alle aksjer i markedet). Figuren viser at tiden etter finanskrisen har bidratt til at USA har gjenvunnet posisjonen som verdens ubestridte markedsleder; både gjennom høy markedsandel (36 prosent i dag) og retningen i markedsandelen.

Fundamentale tyngdekrefter, som bruttonasjonalprodukt, ville ha det til at utviklingen fra omtrent 2000 til 2008 ville fortsette, jf. figuren nedenfor.

Figuren ovenfor, med tittelen «There will be major changes in the composition in the composition of global GDP», er hentet fra OECD-publikasjonen «Looking to 2060: Long-term global growth prospects» (se figur 10 på side 23 i rapporten for detaljer). Her har analytikerne i OECD forsøkt å anslå utviklingen i verdens bruttonasjonalprodukt 50 år frem i tid, samtidig som de har forsøkt å beregne sammensetningen i det fremtidige, globale bruttonasjonalproduktet. Vi ser at USAs andel av verdens bruttonasjonalprodukt antas å falle fra 23 prosent i 2011 til 16 prosent i 2060. OECDs anslag er ikke spesielt kontroversielle; så vidt meg bekjent ligger det implisitt i alle forskningsmiljøers langsiktige prognoser at Vestens andel av verdens verdiskaping vil avta i tiårene som kommer. Med andre ord er det på sett og vis opplest og vedtatt at Vesten og USA vil tape aksjemarkedsandeler i årene fremover.

Markedet har alltid rett, heter det i læreboken. Sånn sett er det liten grunn til å stille spørsmålstegn ved utviklingen i USAs aksjemarkedsandel, eller? Kanskje OECD og andre økonomiske fagmiljøer tar feil når de spår at vekstmarkedenes andel av verdensøkonomien vil øke? Kanskje risikoen i andre aksjemarkeder er så stor at man ikke skal tillegge den fremtidige verdiskapingen i vekstmarkedene så stor vekt?

Rahm Emanuel, president Barack Obamas stabssjef, sa i 2008 at «du aldri må kaste bort en alvorlig krise (...) Denne krisen gir oss muligheten til å gjøre ting vi ikke kunne gjøre før». Kanskje markedene ganske enkelt følger kjøttvekta; de satser ikke på den mest lovende bokseren, men på den sluggeren som kan alle knepene.

Ã?n kommentar

27.08.2014 kl.20:05

Litt på siden, men la gå.

Markedet har alltid rett. Ja, i en viss forstand, men dette fortjener å problematiseres litt. Det kan f.eks gjøres slik:

Makt og rett er ikke det samme. Og ser vi historisk og politisk på det, er eksemplene mange og iøyenfallende. Er det 'makta som rår', eller er styret 'rimelig og rett'?

Denne nyansen synes ikke når man sier at 'markedet alltid har rett'. Tror heller ikke at elleville kapitalister bryr seg for mye om sånt. Nettopp det kan være kapitalismens store svakhet, sammenblandingen av makt og rett.

En dose selvkritikk skader ikke, (og kritikk fra ytterliggående muslimer er ingen vits).

Assosiasjoner kommer til en kommentar i forrige blogginnlegg, om noe slikt som Tyskland som korrektiv (skal vi si kontinental- europeisk korrektiv) til den angloamerikanske verdensanskuelse. Vel, skal man spekulere i om det foreligger en tyngre forankring i hva som er 'rett'?

(Dette er ikke noe pro-germansk svermeri fra min side altså, 'unge werthers lidelser, weltschmerz und liebestraum', for jeg har en svakhet for det anglosaksiske uansett).

Apropos kulturforskjeller, kanskje alle har hørt dette før. Likevel,

-Himmelen er der

politiet er britiske

kokkene franske

mekanikerne tyske

elskerne italienske og

der alt organiseres av sveitserne.

-Helvete er der

kokkene er britiske

Mekanikerne franske

elskerne sveitsiske

politiet tyske og der alt

organiseres av italienerne.-

.

.

sic transit gloria mundi.

Skriv en ny kommentar