hits

Déjà vu

kommentarer
I finans har man for vane å spørre eksperter om veien når man lurer på hva fremtiden vil bringe. Her skal vi se at selv om det er vanskelig å spå om fremtiden, så er det lett å spå hva ekspertene vil se i krystallkulen.

Verdensøkonomien står overfor et veiskille; blir det en verdensomspennende resesjon, eller er vekstbunnen nært forestående? Jeg tror mange stiller seg slike spørsmål for tiden, og da hadde det vært fint å vite hva som venter oss lengre ned i veien eller rett rundt hjørnet.

Den første grafen, se ovenfor, viser rapportert og estimert resultatvekst i amerikanske foretak, representert ved Standard & Poor’s 500-indeksen. De to linjene viser til enhver tid hva veksten i S&P 500-selskapene var fra et kvartal i et år til samme kvartal neste år (grå linje) og hva alle analytikerne i USA tror at veksten i de samme selskapene vil bli i løpet av de neste 12 månedene (svart linje). Eureka-effekten er åpenbar; hvis veksten har vært x prosent i løpet av de siste 12 månedene, er det naturlig å anta at analytikerkonsensus vil spå en vekst de neste 12 månedene som ligger tett opp til x prosent. Jeg klarer ikke å se en veldig klar forskjell mellom de to linjene, så for min del er de to helt identiske. Illustrasjonen har lært meg at det er lite hensiktsmessig å høre på konsensus og forvente å få et verdifullt innspill om veien videre; konsensus vil ikke gi deg mer informasjon enn den du allerede kunne ha lest deg frem til i kvartalsrapportene eller gjennom et par tastetrykk på Bloomberg og andre dataverktøy.

Fordi det er naturlig å avfeie grafen ovenfor som en spuriøs sammenheng og noe som gjelder foretakssektoren og aksjeanalytikerne, har jeg vist tilsvarende sammenhenger fra andre markeder i grafen nedenfor.

Illustrasjonen ovenfor (klikk på grafen for å få et større bilde) viser utviklingen i råvare- og valutamarkedet. Mønstret er det samme: Konsensus beveger seg den veien hvor markedet allerede har gått. Med andre ord kan vi slå fast følgende:

  • Markedsprisene beveger seg både hit og dit.
  • Konsensus følger alltid etter markedsprisene hit og dit.

Spørsmålet er så hva vi skal bruke denne typen informasjon til. Verdensøkonomiens videre ferd er uviss. Kanskje på tide å slå på CNBC for å bli kvitt uvissheten som plager oss?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar